Nyhedsbreve

Hvordan gavner det både far og barn, når far er tidligt på i barnets liv? Hvad ved vi om queer-faderskab og børn der vokser op i familier med to fædre? Hvor tidligt kan man screene både far og mor for fødselsdepression – og hvor stor er risikoen for, at én forælder får en fødselsdepression, hvis den anden forælder er ramt? Og hvordan påvirker det familiens samlede trivsel, når far i en periode holder pause fra arbejdet og tager barsel? Bliv klogere på den nyeste viden om fædre og faderskab, når vi i dette nyhedsbrev formidler den nyeste forskning på området.
Læs
Digitale medier fylder mere og mere i danske børne- og familieliv, mens digitale teknologier også vinder indpas i dagtilbud og skolen. Men hvilke krav stiller den digitale udvikling til de fagpersoner, der møder børnene og deres familier? Hvilke udfordringer medfører digitale teknologier i samværet mellem børn og forældre? Og hvordan kan vi hjælpe børn til at udvikle en god og kritisk digital adfærd? Det er blot nogle af de spørgsmål, som vi tager op i dette nyhedsbrev, hvor vi formidler nordisk og international forskning om børn og digitale medier.
Læs
Der bliver talt mere og mere om tidlige indsatser på børneområdet - men hvorfor er det så vigtigt at vi sætter tidligt ind? Hvad siger forskningen om effekten af tidlig indsats, og hvordan kan man arbejde med det i praksis på tværs af faggrupper? Det er nogle af temaerne, som vi sætter fokus på i dette nyhedsbrev, hvor vi samler op på den tværfaglige konference “Tidlig indsats – hvad virker?” som blev afholdt i København d. 12. september 2018 af Center for Børneliv, Københavns Professionshøjskole og forskningsprojektet CRUNCH.
Læs
Hvorfor er det vigtigt, at børn leger og lærer udenfor? Hvad er udeskole, og hvilke potentialer har udeundervisning for børns trivsel? Hvordan kan pædagoger og lærere bruge naturen og udearealerne til at motivere børn til at røre sig mere, når de er i skole eller dagtilbud? Og kan tilstedeværelsen af dyr i børns liv bidrage til øget sundhed? Læs med og bliv introduceret til den nyeste nordiske forskning om dyr, natur og udelivs betydning for børns fysiske og mentale trivsel.
Læs
Hvad ved vi om børn og unges seksualitet? Hvorfor leger børn doktorlege, og hvordan forholder voksne sig bedst til børns seksuelle nysgerrighed? Hvordan støtter fagpersoner bedst op om børn og unges seksuelle sundhed og trivsel, i en tid hvor stadigt flere smittes med sexsygdomme, og hvor sociale medier og hævnporno fylder mere og mere unges liv? Læs vores nyhedsbrev og bliv opdateret på den nyeste viden om børn og unges seksualitet.
Læs
Hvilke udfordringer, ønsker og behov har børn i familier ramt af alvorlig sygdom? Pårørende børn bliver ofte overset under sygdomsforløb, der kan vare mange år. Center for Børneliv samler i dette nyhedsbrev ny nordisk forskning om børn som pårørende - også med fokus på hvad fagpersoner kan gøre.
Læs
I dette nyhedsbrev kaster vi lys over temaet "Mødre". Den moderne kvinde kan få børn uden en partner og amme på den lokale café. Alligevel er det ikke altid, at moderskabet bliver som forventet. For hvad hvis lykken udebliver? Hvilken rolle spiller jordemødre og sygeplejersker for sårbare mødre - og kan moderglæden genfindes? Læs med og få den nyeste viden om "Mor i det 21. århundrede".
Læs
I dette nyhedsbrev rettes fokus mod ny forskning om søvnens betydning for børn. Søvnmangel er et stadigt stigende problem, som påvirker børn og unges læring, sundhed og mentale trivsel. Du kan også læse om puttemetoder, og om hvordan dårlig søvn kan fastholde en negativ social arv fra forældre til børn.
Læs
Hvordan trives børn i skilsmisser? Hvor mange børn lever i dag i deleordninger? Hvad betyder skilsmisse for børns mentale helbred og hvad betyder søskende for børn i skilsmissefamilier?
I dette nyhedsbrev stiller vi skarpt på temaet "Familieliv og trivsel efter skilsmissen", og giver et indblik i den nyeste forskning herom.
Læs
Flere og flere børn søger asyl i Danmark. De kommer oftest fra Syrien, Iran og Afghanistan. Center for Børneliv samler ny forskning fra forskellige fagområder. Denne artikel er den første af fem og sætter fokus på flygtningebørns fysiske helbred.
Læs
Her kan du læse korte beskrivelser af en række forskeres undersøgelser af børns sprog og sprogudvikling.
Læs
Center for Børnelivs andet nyhedsbrev - Ny dansk forskning om legens betydning.
Læs
Center for Børnelivs første nyhedsbrev præsenterer centrale pointer fra den nyeste forskning om fædre og faderskab i Danmark.
Læs
Tilmeld dig vores nyhedsbrev