Forældrekurser i forskning og praksis

Mandag, 11 maj 2020

Fra efteråret 2016 og frem til foråret 2019 kunne en række førstegangsforældre i Frederiksberg Kommune deltage i forældrekurset ”Dit Første Barn” – et kursustilbud, der skulle forberede kommende og nybagte forældre på det nye liv som småbørnsfamilie. Men hvad har forældrene fået ud af at deltage? Denne artikel samler de mest centrale resultater fra evalueringen af forældrekurset ”Dit Første Barn”.

Unsplash.com Unsplash.com

At tage hånd om nybagte familier, er ikke et nyt fænomen i Danmark. Selvom de problemstillinger, som ofte følger med den nye rolle som forældre, har ændret sig gennem årene, arbejder sundhedsplejen stadig på at give småbørnsfamilier de bedste forudsætninger. I 2017 udbød over halvdelen af de danske kommuner universelle forældrekurser, men der findes stadig begrænset viden om effekten af kurserne for forældre og børn. Med ”universelle” menes kurser, der tilbydes til alle forældre – ikke udvalgte grupper.

Tilbud til kommende forældre på Frederiksberg
”Dit Første Barn” var et universelt gruppetilbud for kommende og nybagte forældre, udbudt af Frederiksberg Kommunes sundhedspleje. ”Dit første barn” bestod af 6 kursusgange af 3 timers varighed, hvoraf de to første kursusgange lå inden barnets fødsel, og de sidste fire efter. Hver kursusgang havde et overordnet og en række underordnede temaer.

Forskningsprojektet CRUNCH har nu undersøgt effekten af forældrekurset ”Dit Første Barn” ved at foretage et randomiseret kontrolleret forsøg. I undersøgelsen er forældrene blevet tilfældigt fordelt i to forskellige grupper, hvor den ene gruppe (indsatsgruppen) skulle deltage i kurset og den anden gruppe (kontrolgruppen) kun skulle modtage sundhedsplejens sædvanlige tilbud.

 

"De mødre, der har deltaget i forældrekurset, oplever en større parforholdstilfredshed, et bedre forældresamarbejde og en stærkere tilknytning til barnet, sammenlignet med de mødre, som ikke har deltaget i kurset".

 

Styrket parforholdstilfredshed og forældresamarbejde
En spørgeskemaundersøgelse foretaget 10 måneder efter fødslen viser, at de mødre, der har deltaget i forældrekurset, oplever en større parforholdstilfredshed, et bedre forældresamarbejde og en stærkere tilknytning til barnet, sammenlignet med de mødre, som ikke har deltaget i kurset. Samtidig ses det, at deltagende mødre vurderer, at de modtager mere opmærksomhed fra deres partner og generelt har en større selvtillid i forældrerollen sammenlignet med mødrene i kontrolgruppen.

Evalueringen viser også, at de partnere – oftest barnets biologiske far – som har deltaget i kurset oftere vurderer, at de hjælper med flere omsorgsopgaver i forhold til barnet, end partnerne i kontrolgruppen. Dette stemmer overens med mødrenes oplevelser.

Forældrekursus har størst effekt på mor
Evalueringen af forældrekurset viser, at der kun er ganske få forskelle mellem de partnere, som deltager i kurset og partnerne i kontrolgruppen. CRUNCH vurderer, at forældrekurset har en mindre effekt på partnere, og at det kan skyldes, at fødslen af det første barn skaber større forandringer for mødre, som oftest vil tilbringe mest tid med barnet. Dog lader det til, at kurset har et særligt potentiale til at involvere barnets anden forælder endnu mere i den tidlige omsorg for barnet.

 

"Forskerne bag CRUNCH finder, at mødre der har deltaget i forældrekurset føler sig mindre stressede, og oplever færre depressive symptomer i forbindelse med den nye forældrerolle sammenlignet med de mødre, der ikke har deltaget i kurset".Mindre rapporteret stress og depression
Forskerne bag CRUNCH finder, at mødre der har deltaget i forældrekurset føler sig mindre stressede, og oplever færre depressive symptomer i forbindelse med den nye forældrerolle sammenlignet med de mødre, der ikke har deltaget i kurset.

Forskerne har også undersøgt, om der ses en forskel på børnenes socioemotionelle udvikling hos de forældre, der har deltaget og ikke deltaget i kurset. Barnets socioemotionelle udvikling undersøgt ved brug af ASQ:SE, som er et spørgeskema, der bl.a. spørger forældrene ind til, hvor ofte barnet griner og smiler, og om det kan lide at blive holdt om. Forskerne har ikke fundet nogen forskel blandt de to forældregrupper.

Hvad vil forældrene vide?
Kursusgangene i ”Dit Første Barn” bestod af en række forskellige temaer, som forældrene efterfølgende blev bedt om at vurdere i forhold til deres udbytte. Af resultaterne ses, at partnerne fik et større udbytte ved flere af temagangene sammenlignet med mødrene.

 

"I udvikling af fremtidige kurser kan der med fordel være fokus på at udnytte tidsrummet mellem den sene graviditet og den første tid som nybagt familie".

 


Generelt oplever forældrene, at de temaer som de fik størst udbytte af var ”Viden om, hvordan man skaber nærkontakt til et spædbarn” og ”Viden om din kæreste/partners og egne forestillinger og forventninger til at blive forældre” – hvilket ligger godt i tråd med, at kurset generelt ser ud til at styrke tilknytningen til barnet og forældrenes forhold til hinanden.

Første kursusgange er de mest besøgte
Selvom de fleste forældre (66 %), som har deltaget i forældrekurset svarer, at de er ”meget tilfredse” eller ”tilfredse” med kurset, viser evalueringen også, at det er de første kursusdage, som er de mest besøgte.

Derfor mener forskerne bag CRUNCH, at det er nødvendigt nøje at overveje, hvor mange mødegange fremtidige kurser skal bestå af, eller at arbejde mere på at motivere forældrene til at deltage i hele kursusforløbet. I udvikling af fremtidige kurser kan der med fordel være fokus på at udnytte tidsrummet mellem den sene graviditet og den første tid som nybagt familie.


Se her, hvis du vide mere om CRUNCH og forskning i tidlige indsatser på børneområdet.


 • Faktaboks:

  ”Dit Første Barn” – er et universelt forældrekursus udbudt af Frederiksberg Kommunes sundhedspleje i samarbejde med forskningsprojektet CRUNCH.

  Kursets formål har været at øge forældres livskvalitet, forbedre tilknytningen mellem barn og forældre samt forebygge sygdom og ulykker i hjemmet.

  Evalueringen af kurset blev foretaget af forskere fra forskningsprojektet CRUNCH og baserer sig på et pragmatisk randomiseret forsøg, hvor der blev trukket lod blandt førstegangsmødre og deres partnere om enten at deltage i kurset eller at være i kontrolgruppen. Kontrolgruppen modtog udelukkende sundhedsplejens sædvandelige tilbud. 345 mødre og 295 partnere deltog ved start i undersøgelsen. Effekten blev målt med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelser ved rekruttering af forældre, og når barnet var 4 og 10 måneder.

  CRUNCH – Center for Research on Universal Child Policies er et partnerskab mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Frederiksberg Kommune, Center for Børneliv og VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

  Formålet med CRUNCH er at undersøge betydningen af de største danske universelle ordninger, som skal give børn lige muligheder – sundhedsplejerskeordningen og daginstitutionerne.

  Center for Børneliv bidrager til at formidle CRUNCH-projektets resultater.

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev