CRUNCH - Nyhedsbreve

Ny CRUNCH-forskning tyder på, at børn har mere lige chancer i Danmark end i USA allerede når de starter i folkeskolen. Dagtilbud antages at spille en rolle for udligning af børneulighed. Et nyt forskningsprojekt sætter fokus på best practice i 10 dagtilbud, der er særligt gode til at inkludere udsatte børn.
Læs
Forældrekurser til kommende og nybagte forældre er et tilbud, der vinder frem i mange kommuner som en del af en tidlig, forebyggende indsats. Men hvad ved vi egentlig om effekten af sådanne kurser? I dette nyhedsbrev kan du læse om et samarbejde mellem CRUNCH og Frederiksberg Sundhedspleje om at undersøge effekten af et universelt forældrekursus. Du kan også læse om de potentialer og udfordringer, der er forbundet med samarbejdet mellem forskning og praksis i vores interviews med forsker Miriam Wüst og ledende sundhedsplejerske Susanne Dahl.
Læs
Hvilke fordele får børn med sig videre i livet, hvis de har gået i et universelt dagtilbud? Og varierer effekten af disse tilbud for forskellige grupper af børn? Disse spørgsmål bliver taget op i dette nyhedsbrev, hvor Center for Børneliv formidler de nyeste resultater fra forskningsprojektet CRUNCH. Nyhedsbrevet er baseret på et spritnyt forskningsreview, der undersøger langtidseffekterne af universelle dagtilbud for børn.
Læs
Hvordan påvirker forældrekonflikter børns trivsel? Og hvilke indsatser beskytter børnene? Læs Center for Børnelivs beskrivelse af et omfattende britisk litteraturstudie, der svarer på disse spørgsmål. Dette studie hos VIVE (tidligere SFI) er en del af inspirationsgrundlaget for CRUNCH-projektets udforskning af tidlige indsatsers betydning i Danmark.
Læs
Her får du tredje nyhedsbrev om forskningsprojektet CRUNCH med forskningsgruppens første resultater: Læs om hvordan familiens sociale vilkår har betydning for børns testresultater i skolen - og om hvordan flere og flere kommuner eksperimenterer med tidligere overgang fra vuggestue til børnehave og fleksibel skolestart. CRUNCH har også netop udgivet årets "Øjebliksbillede" - en status over sundhedsplejetilbud i Danmark. Center for Børneliv bringer et resumé og interviewer Ulla Dupont, formand for Foreningen for Ledere af Sundhedsordninger for Børn og Unge i Danmark.
Læs
Her får du andet nyhedsbrev fra forskningsprojektet CRUNCH - Center for Research on Universal Child Policies. I dette nyhedsbrev kan du blive klogere på, hvorfor forskning i tidlige indsatser til børn fortsat bliver mere udbredt, og hvad tidlige indsatser kan have af betydning for børns trivsel. Du kan også læse om sundhedsplejerskeordningen og hvad den har haft af betydning for spædbørns overlevelse og sundhed siden 1930'erne.
Læs
I dette første nyhedsbrev om CRUNCH giver Center for Børneliv ordet til forskerne bag projektet, dykker ned i fagprofessionelles ønsker til ny viden på området og sætter økonomen James Heckmans teori under lup for at se nærmere på vigtigheden af at investere tidligt i børns liv.
Læs
Tilmeld dig vores nyhedsbrev