Når fællesskabet ikke rækker – ensomhed blandt børn og unge

Torsdag, 01 oktober 2020

Ensomhed er en følelse, der kan ramme både børn og unge. For nogle børn og unge kan følelsen være langvarig og have konsekvenser for barnets fysiske og psykiske trivsel. Men hvordan står det til med udviklingen af ensomme børn og unge i dag? Hvordan hænger ensomhed sammen med fysisk sundhed? Og hvordan kan voksne bedre opspore ensomme børn og unge?

Foto: Unsplash Foto: Unsplash

Hvad er ensomhed?
Ensomhed er en naturlig og hyppigt forekommende følelse blandt børn og unge. Omkring hvert fjerde barn i Danmark føler sig til tider eller ofte ensom, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår (2). Følelsen opstår, når barnet oplever, at deres behov for socialt samvær ikke bliver opfyldt. Ensomhed behøver ikke afhænge af antallet af mennesker, som barnet er sammen med, men kan også opstå, hvis familien eller vennerne ikke opfylder barnets behov for kontakt og socialt samvær. Ensomhedsfølelsen blandt børn og unge er som oftest relateret til skolen, men optræder næsten lige så ofte, når det gælder samvær i familien (1,2).

Forskel på drenge og piger
Blandt danske unge i alderen 11-15 år forekommer ensomhed hyppigere blandt piger end blandt drenge. Når børn i 8-års-alderen fortæller, hvor ofte de føler sig ensomme, viser et finsk studie dog, at der blandt børn er forskel på, hvor ofte følelsen optræder. Flest piger giver udtryk for, at de ofte føler sig ensomme, mens flest drenge har en oplevelse af, at følelsen af ensomhed altid er til stede (3,4).

"Unge fra velstillede familier rammes i dag, i højere grad end tidligere, af ensomhed"

Er det nemt at opspore ensomhed? 
Omkring en fjerdedel af de 8-årige børn, der indgår i det finske studie, ønsker sig flere venner, end de allerede har. Spørger man forældre og lærere, om barnet har behov for flere venner, ser det anderledes ud. Her er det omkring 35 % af børnene, der ifølge forældre og lærere har behov for flere venner. Uoverensstemmelsen tegner et klart billede af, at ensomhed er en subjektiv følelse, som barnets omgivelser ikke nødvendigvis kan genkende (4).

Danske unge fra velstillede familier er også ensomme
Ensomheden blandt unge har været stigende i perioden 1991 til 2014, viser et omfattende dansk studie. Stigningen skyldes blandt andet, at unge fra velstillede familier i dag, i højere grad end tidligere, rammes af ensomhed. Antallet af ensomme unge med kortuddannede forældre har derimod ligget stabilt i en årrække. Fordi unge fra både familier med kortere og længere uddannelser bliver ramt i dag, har den sociale ulighed, hvad angår ensomhed, udlignet sig siden 2014.

Forskerne kan ikke med sikkerhed sige, hvad stigningen blandt unge fra velstillede familier skyldes. De påpeger dog, at gældende for denne tidsperiode er et øget forbrug af digitale og sociale medier. Forskningen er dog ikke entydig på dette område, da andre forskere finder, at brugen af sociale medier ligefrem kan mindske ensomhed blandt unge (3).

Ensomhed kan føre til overvægt
Når unge i alderen 12-17 år er ensomme, er sandsynligheden for, at de har en uhensigtsmæssig spiseadfærd større, viser et studie. Unge der er ensomme, er oftere overvægtige, spiser mindre varieret og har større tendens til at spise på grund af den negative følelse (5).

At spiseadfærd og ensomhed hænger sammen, ses ikke kun hos den unge selv, men forældres mentale helbred og adfærd spiller også en væsentlig rolle. Hvis den unges forælder er ensom, ses en større tendens til, at den unge vil spise, hvis han eller hun er ked af det eller nervøs, og ikke på grund af sult. Sammenhængen gælder også modsat, hvis den unge er ensom, er der større sandsynlighed for, at forælderen vil spise som følge af negative følelser. Denne sammenhæng mellem forælder og barn kan muligvis forklares ved, at den ene spiser for at kunne håndtere ensomheden, hvilket giver den anden lyst til også at spise (5). 
 

"Ensomme børn har sværere ved at høre efter de voksne og mobber oftere andre børn"

Ensomme unge oplever flere udfordringer
Ensomhed er forbundet med en dårligere følelses- og adfærdsmæssig trivsel hos børn. 8-årige børn, der føler sig ensomme, er oftere hyperaktive og har en dårligere koncentrationsevne. Desuden ses det også, at ensomme børn har sværere ved at høre efter de voksne og mobber oftere andre børn.

Når drenge er ensomme, kan det ofte føre til, at de bliver nervøse for nye situationer. Hvordan sammenhængen mellem ensomhed og nervøsitet kan forklares, gives der i studiet ikke forklaring på. Ensomhed kan muligvis medføre mentale problemer, men omvendt kan det også være, at børn med mentale problemer oftere bliver udstødt af andre børn og dermed føler sig mere ensomme (4). 

Sådan kan voksne spotte ensomhed
Ensomhed er subjektiv følelse og kan ikke altid vurderes af omgivelserne. Alligevel er der nogle tegn, som voksne omkring barnet eller den unge, kan holde øje med. Børns Vilkår har udgivet en rapport, som kan hjælpe fagprofessionelle til at få øje på de børn, der har brug for en hjælpende hånd til at tage del i fællesskabet. Center for Børneliv har udvalgt tre tegn på ensomhed, som kan være til gavn for lærere og andre i tæt kontakt med større børn og unge:

 • Barnet tager kontakt til voksne i forbindelse med aktiviteter og opgaver i stedet for til sine jævnaldrende
 • Det er svært at få øjenkontakt med barnet
 • Barnet kobler sig på andre jævnaldrende, men uden at være rigtig med i aktiviteterne (2).

Se de resterende tegn på ensomhed her.


Læs mere om temaet 'Børns venskaber og fællesskaber' her.


Kilder:

1. Psykiatrifonden. (u.d.). Hvad er ensomhed?

2. Børns Vilkår & TrygFonden. (2019). At stå udenfor – Hvordan styrker vi positive fællesskaber blandt børn og unge?

3. Madsen, K. R., Holstein, B. E., Damsgaard, M. T., Rayce, S. B., Jespersen, L. N., & Due, P. (2019). Trends in social inequality in loneliness among adolescents 1991–2014. Journal of Public Health, 41(2), e133-e140.

4. Lempinen, L., Junttila, N., & Sourander, A. (2018). Loneliness and friendships among eight‐year‐old children: Time‐trends over a 24‐year period. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 59(2), 171-179.

5. Mason, T. B. (2020). Loneliness, eating, and body mass index in parent–adolescent dyads from the Family Life, Activity, Sun, Health, and Eating study. Personal Relationships, 27(2), 420-432.

 

 • Faktaboks:

  Kilde 1. Psykiatrifonden har på deres hjemmeside udarbejdet en beskrivelse af følelsen af ensomhed, og hvad den indebærer.

  Kilde 2. Børns Vilkår har i samarbejde med TrygFonden i 2019 udgivet en rapport om ensomhed blandt danske børn, baseret på henvendelser på BørneTelefonen og deres skolepanel.

  Kilde 3. Dansk tværsnitsstudie fra 2018. I studiet undersøges forekomsten af ensomhed blandt 19.096 11-15-årige børn og hvordan ensomheden fordeler sig efter forældrenes uddannelse og beskæftigelse. Tendenserne i ensomhed blandt skolebørn er undersøgt i årerne 1991-2014.

  Kilde 4. Finsk tværsnitsstudie fra 2018, som blandt andet undersøger sammenhængen mellem 8-årige børns ensomhed og psykiske symptomer. Studiet baserer sig på svar fra 3749 børn fordelt i årene 1981-2004.

  Kilde 5. Amerikansk tværsnitsstudie fra 2020 baseret på svar fra 1657 unge i alderen 12-17 år og deres forældre. Formålet med studiet var at undersøge forældre-barn-relationen ift. ensomhed, spiseadfærd og BMI.

Denne artikelserie er støttet af Velfærds-og Forskningsfonden for Pædagoger

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev