Ulighed i børnesundhed

Ulighed i børnesundhed

Selvom vi i Danmark har et universelt sundhedssystem og at alle forældre tilbydes en række sundhedstilbud allerede inden barnet kommer til verden, så ser vi stadig en stor ulighed i børnesundheden i Danmark. Igennem de seneste generaltioner er børnesundheden blevet forbedret, børnedødeligheden er faldet, og børn i dag ser ud til at leve længere end tidligere. Men alligvel slår den sociale ulighed igennem.

Vi ser store regionale forskelle. Vi ser forskelle på de børn der vokser op på landet og de børn der vokser op i de større byer. Vi ser forskelle på de børn der vokser op i hjem, hvor der er tilstrækkeligt med ressourcer omkring dem, og de børn der vokser op under trangere kår.

Nogle af sundhedstendenser vi ser i er, at for mange børn er for overvægtige og at for mange børn generelt sover for lidt eller langt mindre end de burde - og for begge tendenser ser vi en social slagside.

Det er efterhånden veletableret, at grundstenene til gode vaner og en sundt børneliv skal lægges tidligt - dog ser vi også fra de helt spæde barneår, en forskel i sundhed, når det kommer til vaccination og i hvilken grad børn er udsat for passiv rygning.

I denne artikelserie kaster vi lys over nogle af de faktorer, der har betydning for at vi i dag ser en ulighed i børnesundheden - og hvad fagprofessionelle kan gøre for at bidrage til et sundere børneliv for flere.

Artikelserien er støttet af Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger.

Mandag, 04 januar 2021

Børnedødeligheden i Danmark er de seneste år faldet markant. Alligevel ses stadig store kommunale forskelle. Hvordan ser billedet ud i dag, og hvor ser vi den sociale ulighed i børnesundhed? I denne artikel ser vi på den generelle sundhed blandt de yngste børn og dykker ned i to faktorer, der kan have betydning for deres udvikling og trivselmødres rygning under graviditeten og forældres fravalg af børnevaccinationsprogrammet

Mandag, 04 januar 2021

Børn og unge i Danmark sover mindre end tidligere og ofte også for lidt. Dette gør sig især gældende for børn fra mindre velstillede familier – men hvorfor ser vi denne sociale og sundhedsmæssige ulighed? Hvad gør, at disse børn og unge sover mindre end de burde, og hvad skal der til for at ændre tendensen?

Søndag, 03 januar 2021

Overvægt i barndommen kan påvirke børns helbred og trivsel - også ind i voksenlivet. Familiens ressourcer har betydning for, hvor stor risiko barnet har for at blive overvægtigt - men er nogle mere udsatte end andre? I denne artikel ser vi nærmere på de familiemæssige forhold, der har betydning for barnets sundhed og sætter fokus på, hvordan overvægt i barndommen kan være en udfordring for børns fysiske helbred og sociale trivsel. 

Denne artikelserie er støttet af Velfærds-og Forskningsfonden for Pædagoger

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev