Tidlig indsats

Der bliver talt mere og mere om tidlige indsatser på børneområdet - men hvorfor er det så vigtigt at vi sætter tidligt ind? Hvad siger forskningen om effekten af tidlig indsats, og hvordan kan man arbejde med det i praksis på tværs af faggrupper? Det er nogle af temaerne, som vi sætter fokus på i dette nyhedsbrev, hvor vi samler op på den tværfaglige konference “Tidlig indsats – hvad virker?” som blev afholdt i København d. 12. september 2018 af Center for Børneliv, Københavns Professionshøjskole og forskningsprojektet CRUNCH.

Tirsdag, 02 oktober 2018

Hvad vil det sige at have det godt i vuggestuen? Hvordan får børnene det godt? Og hvilken rolle spiller det pædagogiske personale i den sammenhæng? Disse spørgsmål har lektor i Pædagogik og Uddannelsesstudier fra RUC, Thomas Gitz-Johansen, forsøgt at finde svaret på. Thomas Gitz-Johansen var med som oplægsholder, da Københavns Professionshøjskole, Center for Børneliv og forskningsprojektet CRUNCH holdt konferencen ”Tidlig indsats – hvad virker?”. 

Tirsdag, 02 oktober 2018

Trivselsmålinger og sprogvurderinger er i dag blevet en del af det pædagogiske arbejde. Men hvordan kan vi bruge måleredskaber til at vurdere de mindste børns trivsel? Og hvordan spiller redskaberne ind i den almene pædagogiske praksis? Ph.d. og psykolog, Nina Madsen Sjö, var oplægsholder til konferencen ”Tidlig indsats – hvad virker?”, hvor hun fortalte om mulighederne og udfordringerne ved brugen af redskaber til at måle børns trivsel i daginstitutioner.

Tirsdag, 02 oktober 2018

Børns tidlige mentale sundhed har stor betydning for deres videre udvikling og trivsel. Det er derfor væsentligt at fagprofessionelle, der arbejder med spædbørn, har de rigtige forudsætninger for at opspore mistrivsel hos de små børn. Psykolog og ph.d., Johanne Smith-Nielsen, forsker i screeningsredskabet ADBB, der kan give en indikation af, om spædbørn udviser tidlige tegn på social tilbagetrækning.

Tirsdag, 02 oktober 2018

 

I Gladsaxe Kommune har man intensiveret det tværfaglige samarbejde om opsporingen af sårbare familier og den generelle tidlige indsats. Samarbejdet skal understøtte familierne og hjælpe med at fremme børnenes muligheder for trivsel, udvikling og bedre livsbetingelser i højere grad, end det tidligere har været muligt.

Tirsdag, 02 oktober 2018

I de senere år ses en tendens til, at flere danske kommuner implementerer tidlige forældreindsatser. Indsatserne er et tilbud til alle førstegangsforældre i kommunerne. Men hvad ved vi egentlig om effekten af tidlige forældrerettede indsatser? Og kan de universelle indsatser have utilsigtede konsekvenser?

Mandag, 01 oktober 2018

Børn kommer til verden med forskellige udgangspunkter for at udvikle deres færdigheder. Derfor kan muligheder og tilbud, som formelt set er lige, reelt set ende med at give flere fordele til dem, der allerede har det stærkeste udgangspunkt. Hvis vi gerne vil give alle børn lige reelle muligheder, er det vigtigt, at vi som samfund sætter ind tidligt for at rette op på de tidlige uligheder. Rasmus Landersø, økonom og ph.d., fortalte på konferencen ”Tidlig indsats – hvad virker?” om sin forskning i tidlig indsats, social mobilitet og ulighed.