Rundt om far - sidste nyt

Rundt om far - sidste nyt

Hvordan gavner det både far og barn, når far er tidligt på i barnets liv? Er tidlig hud-til-hudkontakt med far lige så gavnlig for barnet som tidlig hud-til-hud-kontakt med mor? Hvad ved vi om queer-faderskab og børn der vokser op i familier med to fædre? Hvor tidligt kan man screene både far og mor for fødselsdepression – og hvor stor er risikoen for, at én forælder får en fødselsdepression, hvis den anden forælder er ramt? Og hvordan påvirker det familiens samlede trivsel, når far i en periode holder pause fra arbejdet og tager barsel? Bliv klogere på den nyeste viden om fædre og faderskab, når vi i dette nyhedsbrev formidler den nyeste forskning på området.

Tirsdag, 27 august 2019

Danske forskere har i flere år påpeget, at både mødre og fædre kan opleve depression i forbindelse med en fødsel. Men hvor tidligt kan man opspore symptomer på depression hos kommende eller nybagte fædre? Og hvordan påvirker mor og fars depression familiens trivsel?

Tirsdag, 27 august 2019

Fædre spiller en vigtig rolle i børns tidlige opvækst. Ny forskning peger på, at fædres tidlige nærvær og omsorg kan have betydning for børns søvnmønstre og adfærd og ikke mindst for relationsdannelsen mellem far og barn. Denne artikel sætter fokus på, hvad det betyder for børns opvækst, når far er på banen helt fra starten.

Tirsdag, 27 august 2019

Et nyt EU-direktiv skal sikre børn mere tid med far ved at tildele to måneders øremærket barsel til fædre – et direktiv som Danmark måske, måske ikke, vil følge. Danmark har hidtil ligget på en nordisk sidsteplads, når det gælder fædrebarsel – spørgsmålet er, hvad forlænget fædrebarsel kan betyde for barnet og familiens samlede trivsel?

Onsdag, 24 juli 2019

Forældreskab er ikke længere forbeholdt heteroseksuelle mænd, og i takt med at flere og flere familier ikke følger den traditionelle ”mor, far og børn”-model, er der ligeledes et større behov for at fokusere på de særlige omstændigheder der danner ramme om queer-fædres forældreskab. I denne artikel sætter vi fokus på faderskab blandt mænd, der ikke identificerer sig som heteroseksuelle.

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev