Mental mistrivsel – pårørende børn

I disse år fylder mental mistrivsel stadigt mere i den offentlige debat. Antallet af børn og unge i mental mistrivsel er stigende, men også voksne kan rammes på psyken - hvilket der bl.a. blev sat fokus på i starten af COVID-19, hvor isolation og manglende fysisk kontakt også satte voksnes mentale trivsel under pres. Når et familiemedlem har en mental sygdom eller en adfærdsforstyrrelse, har dette ofte betydning for familiens børn. Derfor sætter vi i denne artikelserie fokus på, når børn er pårørende til forældre eller søskende i mental mistrivsel. For hvordan er det at være søskende til et barn med en psykisk sygdom? Hvordan påvirker det forælder-barn-relationen, at mor eller far er indlagt i psykiatrien, har en spiseforstyrrelse, ADHD eller autisme? Og hvordan kan fagpersoner støtte op om de pårørende børn, så de får de bedste forudsætninger for et godt børneliv?

Artikelserien er støttet af Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger.

Mandag, 31 august 2020

Når mor har en spiseforstyrrelse, kan det påvirke barnets mentale trivsel og fysiske udvikling. Men hvad siger forskningen om mors spiseadfærd under graviditeten? Og spiller det egentlig en rolle for småbørns mentale trivsel, om det er mor eller far, der har en spiseforstyrrelse? I denne artikel ser vi nærmere på den yngste gruppe af pårørende, da dét at være barn af en forælder med en spiseforstyrrelse kan have konsekvenser, allerede inden livet for alvor begynder. 

Mandag, 31 august 2020

Udfordringerne er mange og ofte svære i familier med et barn med en eller flere psykiske sygdomme. Forskning viser, at søskende til børn med psykisk sygdom, de såkaldte skyggebørn, ofte har et konfliktfyldt hverdagsliv, hvor de bliver udsat for både verbale og fysiske overfald. I denne artikel ser vi nærmere på de oversete børn, deres ofte uforudsigelige hverdag og de konsekvenser, der kan følger med, når ens bror eller søster har en psykisk sygdom.

Mandag, 31 august 2020

ADHD og autisme er nogle af de hyppigst forekommende udviklingsfortyrrelser blandt børn og unge i dag. Men hvad ved vi om, når små og større børn er pårørende til forældre med ADHD eller autisme? Hvordan påvirker det forælder-barn-relationen, hvis barnet selv har en diagnose? Og hvad skal fagprofessionelle være særligt opmærksomme på i mødet med disse familier?

Mandag, 31 august 2020

Hvis mødre eller fædre er diagnosticeret med svær psykisk sygdom kan det føre til, at børn selv udvikler psykisk sygdom eller får kognitive, emotionelle eller adfærdsmæssige problemer. Men hvilken betydning har det for børns hverdag, når mor eller far er indlagt i psykiatrien? Denne artikel fokuserer på de konsekvenser, det har for børn, når deres forældre har en indlæggelseskrævende psykisk sygdom.