Udskriv denne side
Onsdag, 13 januar 2016

Digital leg kan påvirke børns bevægelsesvaner og sociale liv i en negativ retning. Men de digitale medier er kommet for at blive. Derfor må de voksne tage ansvaret for børns digitale dannelse.

Yadid Levy/Norden.org Yadid Levy/Norden.org

Hvad betyder tablets og smartphones indtog for børns leg og legevaner? Bliver børnene fysisk inaktive og asociale af leg på digitale medier? Og risikerer vi, at denne nye legekultur skærper individualiseringen af fremtidens voksne? Disse spørgsmål vinder genklang hos mange fagfolk såvel som forældre. Disse artikler bringer en sammenfatning af tre nyere undersøgelser af børns leg med digitale medier.

Børns brug af digitale medier

I nyere tid er det legetøj, som børnene tager i brug, ofte en tablet eller en smartphone. Tal fra Danmarks Statistik, 2013, viser, at der findes en tablet i hver tredje danske hjem og at 9 ud af 10 børn under 7 år bruger digitale medier. Det samme gælder for næsten 8 ud af 10 børn under 3 år, der bruger disse medier dagligt. En kulturvaneundersøgelse fra 2012 viser, at børn og voksne bruger markant mere tid på tablets og smartphones end de brugte på computer og mobiltelefon for 10 år siden. Ifølge Johansen virker det enkelte medie ind på børns adfærd på specifikke måder.

 

"Digitale medier kan bidrage til at styrke børns forståelse og læring, men kun under halvdelen af daginstitutionerne har en strategi for hvordan disse medier kan bruges til dette formål"

 

Mens TV-mediet inviterer til, at små børn går til og fra skærmen – afhængigt af om mediets lyde eller billeder fænger deres opmærksomhed – så inviterer smartphones og tablets til en mere individuel og koncentreret brug, hvor barnet zapper rundt i tilgængelige film, spil og apps. De digitale medier har nu også gjort deres indtog i mange daginstitutioner, og derfor undersøger Johansen hvad digital leg gør ved børnenes fællesskaber i SFO´en (1).

Digital leg i SFO og skole

Digitale medier antages at kunne styrke børns læring. Det viser en undersøgelse af forældres, pædagogers og ledelsespersonernes syn på sagen fra KMD analyse, 2013, og ifølge Johansen er det denne antagelse, der ligger til grund for at investere i digitale medier til dagtilbud. En undersøgelse udført af KL´s nyhedsbrev Momentum, 2014, viser, at 42% af alle børnehavebørn har adgang til en tablet i institutionen, selvom under halvdelen af disse har en strategi for, hvordan de digitale medier kan bruges i pædagogisk sammenhæng.
Ifølge Johansens observationer af børns brug af tablets i SFO foregår digital leg ikke individuelt. Børnene sidder sammen, når de spiller; de udveksler erfaringer og viser hinanden skærmbilleder (1).

 

”Børns digitale leg kræver digital dannelse, og det er de voksnes opgave at sikre, at børnene lærer at forstå brugen af medier igennem leg”

 

Sociale og fysiske udfordringer

Mens Johansen ikke oplever, at den digitale leg hæmmer det sociale samvær mellem de observerede børn i SFO, så ses andre tendenser blandt ældre børn og unge. En ny undersøgelse stiller skarpt på de 9-15 årige skolebørns syn på, hvordan digitale medier påvirker deres leg. En dreng beskriver tablets og smartphones som vanedannende: ”De tiltrækker os ligesom en magnet” - og en del af børnene oplever, at tablets og smartphones således frarøver dem deres legekammerater. Flere børn efterlyser regler, der begrænser brug af digitale medier i pauserne, så alle børn i stedet kan lege sammen (2).
Endnu en undersøgelse viser, at en stor minoritet blandt de 11-15 årige århusianske skolebørn – heraf flest drenge - oplever, at deres leg med digitale medier er problematisk for dem. Det er undersøgelsens konklusion, at der er en sammenhæng mellem disse børns – især drengenes - digitale spillevaner og deres svage sociale relationer, forstået som et fåtal af venner, som børnene kun ser sjældent, lav tillid til andre og større tendens til at mobbe eller selv være mobbeoffer. Forskerne bag undersøgelsen ved ikke, hvad denne sammenhæng præcis skyldes, men de gætter på, at disse børn tyr til digital leg, fordi de som udgangspunkt har få og svage sociale relationer. Samtidig betyder børnenes spillevaner, at de har mindre tid til venner og familie, hvilket forhindrer en opbyggelse af stærkere sociale relationer (3).

Tablet
Pexels

Digital leg behøver ikke være passiv

De interviewede skolebørn oplever også, at digital leg begrænser børns fysiske bevægelse (2). Dette stemmer overens med Johansens fund. Hun ser det som en reel udfordring, at børns digitale leg resulterer i en høj grad af inaktivitet og dårlige ergonomiske stillinger for børnene, mens de spiller. Johansen understreger her, at det er de voksnes påfund, at digital leg skal være en stillesiddende aktivitet. Sådan behøver det nemlig ikke at være. Johansen beskriver flere måder hvorpå digital leg og fysisk bevægelse kan kombineres – eksempelvis Det Danske Filminstituts initiativ ”Film i kufferten”, som instruerer børn og pædagoger i selv at lave forskellige former for film via tablets. Et andet eksempel stammer fra forskerens observationsstudier, hvor nogle drenge brugte deres tablets til gemmeleg – og hvor legen gik ud på, at de andre skulle finde drengen ved hjælp af det billede, de via programmet Skype kunne se af ham på skærmen.

Ifølge Johansen er børns digitale leg i kontrast med ”den gode smag”, der foreskriver, at denne legeform ikke er nær så godt som for eksempel at læse bøger eller lege ”rigtigt” udendørs. Mange forældre plages af dårlig samvittighed, når de alligevel lader deres børn spille eller se TV, og undskylder ofte dette valg med et argument om, at det er børnenes måde at slappe af på efter en lang dag i institution.

Voksne har ansvaret for børns digitale dannelse

Stine Liv Johansen slår fast, at medierne er kommet for at blive og at de fortsat vil være med til at sætte rammen for børneliv. Derfor foreslår hun, at fokus i stedet rettes mod hvordan digitale medier kan understøtte børns leg på konstruktiv måder. Udfordringen er at fremme former for digital leg, som samtidig inviterer til mere bevægelse.
Johansen understreger, at voksne – både fagprofessionelle og forældre - har et ansvar for børns ”digitale dannelse”. Det handler ikke nødvendigvis kun om at begrænse hvornår og hvor meget barnet må lege med digitale medier, men om at tage del i barnets interesse og tale med barnet om, hvordan man bruger medierne - og måske vigtigst af alt - at den voksne hjælper barnet med at navigere i de mange tusinder af tilbud, som bliver tilgængelige, når børn leger med digitale medier (1).


Læs mere om børn og leg her.


Kilder:

1. Johansen, S. (2014). Børns liv og leg med medier (1. udgave, 1. oplag ed., Pædagogik og læring). Frederikshavn: Dafolo.

2. Pawlowski, C., Tjørnhøj-Thomsen, T., Schipperijn, J., & Troelsen, J. (2014). Barriers for recess physical activity: A gender specific qualitative focus group exploration. BMC Public Health, 14, 639.

3. Holstein, B., Pedersen, T., Bendtsen, P., Madsen, K., Meilstrup, C., Nielsen, L., & Rasmussen, M. (2014). Perceived problems with computer gaming and internet use among adolescents: Measurement tool for non-clinical survey studies. BMC Public Health, 14, 361.

  • Faktaboks:

    1. kilde er bogen ”Børns liv og leg med sociale medier” af medieforsker ved Århus Universitet Stine Liv Johansens. Bogen bygger bl.a. på Johansens egen ph.d. afhandling ”Seere i bleer” fra 2008 samt et feltstudie af 6-8 årige børns brug af iPad på en SFO i Odder kommune udført i perioden 2012-2013.


    2. kilde er et kvalitativt interventionsstudie bestående af fokusgruppeinterviews og go-along interviews med 10-11 årige elever på 17 forskellige folkeskoler i Danmark.


    3. kilde er en dansk, kvantitativ tværsnitsundersøgelse foretaget på 13 forskellige folkeskoler i Aarhus i 2009.