Legens betydning

Legens betydning

Center for Børnelivs andet nyhedsbrev - Ny dansk forskning om legens betydning.

Onsdag, 13 januar 2016

Drenges dominans i skolegården fastholder piger i mere passive lege og disse stereotype kønsroller spejles af gårdvagternes adfærd. Skolerne kan dog gøre en indsats for at styrke alle børns bevægelsesvaner.

Onsdag, 13 januar 2016

Digital leg kan påvirke børns bevægelsesvaner og sociale liv i en negativ retning. Men de digitale medier er kommet for at blive. Derfor må de voksne tage ansvaret for børns digitale dannelse.

Onsdag, 13 januar 2016

Voksnes forestillinger om leg sætter rammerne for, hvordan vi udformer legepladser. Forskellige legepladser viser sig at invitere børn til forskellige former for leg - oftest til kropslig leg, sommetider til fantasileg og mere sjældent til konstruktionsleg.

Onsdag, 13 januar 2016

Formålet med leg er ikke først og fremmest at stimulere læring eller fysisk aktivitet. Ifølge forsker Helle Skovbjerg Karoff skal leg i stedet ses som en måde at være i verden på, der kan gøre os til mere harmoniske mennesker. Forskeren fremstiller et nyt sprog for leg, der kan muliggøre, at legen i højere grad faciliteres på børnenes præmisser.

Onsdag, 13 januar 2016

Drenge rører sig mere end piger, yngre børn mere end ældre – og børn fra højere socialklasser er mere fysisk aktive end børn fra dårligere stillede familier. Og så ser børneinstitutionerne ud til at spille en vigtig rolle for, hvor meget børnene får rørt sig.

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev