Flygtningebarn i Danmark

Flere og flere børn søger asyl i Danmark. De kommer oftest fra Syrien, Iran og Afghanistan. Center for Børneliv samler ny forskning fra forskellige fagområder. Denne artikel er den første af fem og sætter fokus på flygtningebørns fysiske helbred.

Fredag, 01 juli 2016

Nye danske studier viser, at flygtningebørn med traumatiserede forældre fungerer psykisk dårligere end andre børn, og at langvarige asylophold skader børnene. Det har også stor betydning for barnets psyke, hvordan forældre håndterer fortællingen om flugt og voldsomme oplevelser. Men der er håb for disse børn - de kan komme sig over traumer, hvis de rette livsvilkår er til stede.

Fredag, 01 juli 2016

Uledsagede flygtningebørn har tung bagage med sig. Udover traumer fra krig og flugt bærer nogle også på oplevelser af vold og omsorgssvigt i hjemlandet fra enten forældre eller lærere. Uledsagede børn, der endnu ikke har opnået asyl, bærer en ekstra tung byrde end alle andre grupper af flygtningebørn.

Fredag, 01 juli 2016

Denne artikel skildrer nordiske metoder til opsporing og fremme af flygtningebørns mentale trivsel. De er forskningsbaserede og byder på redskaber til at opdage traumer hos mindre børn samt støtte familier til en bedre indbyrdes kommunikation og et stærkere netværk - trods krigs- og migrationstraumer.

Fredag, 01 juli 2016

Sverige modtog i 2015 over 20% af de uledsagede asylbørn, der kom til Europa. Lærerstuderende og forskere undrer sig over, at Sverige er mere optaget af børnenes boligforhold end af deres uddannelsesvilkår. Lærerne er nemlig ikke rustede til interkulturel undervisning, men mangler både kulturindsigt og praktisk erfaring.

Fredag, 01 juli 2016

Når flygtningebørn kommer til Danmark, er det afgørende, at der bliver taget ordentlig hånd om dem - både hvis de er flygtet med deres familier, og især hvis børnene ankommer uledsagede. Ny skandinavisk forskning peger på en række faktorer, der kan udfordre eller støtte flygtningebørns trivsel i deres nye værtsland.

Tirsdag, 07 juni 2016

Forskning viser, at børn og voksne med ikke-vestlig baggrund er ramt på deres fysiske sundhed. Børnene får færre vacciner og helbredsundersøgelser og har store problemer med tandsundheden. Forældrene kæmper med flere kroniske lidelser på samme tid. Samtidig udvikler mange immigranter vestlige livsstilssygdomme, når de kommer til Vesten. Fagprofessionelle efterlyser bedre tolkning og mere sundhedsprofessionel uddannelse på området.