Nutidens fædre prioriterer børn højere

Torsdag, 01 oktober 2015

Forældre med lang uddannelse bruger dobbelt så lang tid på deres børn som forældre uden uddannelse.

Yadid Levy / Norden.org Yadid Levy / Norden.org

Danske fædre bruger mere tid og flere penge på deres børn end tidligere. Det viser en undersøgelse fra 2009 udført af Rockwoll Fondens Forskningsenhed i samarbejde med udenlandske forskere. Undersøgelsen bygger på data om knap 2000 danske familiers døgnrytmer, blandt andet minutforbrug på forskellige formål og aktiviteter, herunder børneomsorg.

I 1987 havde 47 procent af mødre til førskolebørn fuldtidsarbejde, mens tallet i 2009 var oppe på 64 procent – altså en stigning på 17 procentpoint. Et centralt spørgsmål i undersøgelsen er derfor, om fædre bruger mere tid på børn i dag, hvor langt flere mødre har fuldtidsbeskæftigelse.

Undersøgelsen viser, at mødre stadig bruger mere tid på husarbejde end fædre. Fædre bruger dog mere tid på husarbejde end mænd, der ikke er fædre. Mødre bruger også mere tid på omsorg til småbørn end fædrene gør. Fra børnenes skolealder og frem bruger mor og far dog lige meget tid på børneomsorg.

Fra 2001 til 2008 ses et fald i mødres forbrug af omsorgstid på deres 0-2 årige børn, mens der i samme periode ses en stigning i fædres tidsforbrug med deres småbørn – og børnenes øgede tid med far overstiger deres tab af tid med mor. Dette tolker forskerholdet bag undersøgelsen som en øget ligestilling i forældres primære omsorg til de mindreårige børn.

Far leger mere end mor

Mødre bruger mere tid end fædrene på alle former for omsorg til børnene, men forskerne kan påvise, at fædre i deres børneomsorg prioriterer eksempelvis læsning og leg højere end mødrene gør. Denne tendens ses også i andre lande. Mens fædre bruger lige meget tid på denne form for stimulerende omsorg til deres sønner og døtre, bruger mødre mere tid på at læse og lege med deres døtre. Fædre med kortere eller ingen uddannelse bruger mere tid på børn, hvis der er en dreng i børneflokken.

Disse tendenser kan forklare, at den sociale arv mellem far og søn og mor og datter er stærkere end mellem far og datter og mor og søn.

Et andet centralt spørgsmål er, om der går tid fra børnene, nu hvor mødre og fædre sammenlagt arbejder mere? Her kan undersøgelsen dog konkludere, at danske fædre såvel som mødre bruger mere tid på deres børn i dag sammenlignet med for 20 år siden - både i hverdage og i weekender.

Der ses en sammenhæng mellem fædres forbrug af tid på deres børn og fædrenes uddannelsesniveau. Fædre med lang uddannelse bruger dobbelt så lang tid på deres børn som fædre uden uddannelse. En afvigelse fra denne tendens ses blandt kort uddannede fædre, der ofte prioriterer at bruge tid med deres sønner.

 

De danske fædre tilhører den gruppe, der bruger mest tid på børneomsorg.

 

Undersøgelsen viser også, at travle forældre med høj indkomst bruger flere penge, men mindre tid på deres børn - mens forældre med færre midler til gengæld investerer mere tid i samværet med deres børn. Således forsøger forældre at udnytte de specifikke ressourcer, de har til rådighed.

I et internationalt perspektiv ses det, at fædre og mødre i en række andre lande også bruger mere tid sammen med deres børn i dag end tidligere. De danske fædre tilhører den gruppe, der bruger mest tid på børneomsorg. I modsatte ende ligger Frankrig og England. De danske mødre til de 7-17-årige børn har også en international topplacering, mens danske mødre til børn under 7 år opnår en midterplacering - muligvis fordi forholdsvis mange danske småbørn kommer i institution.


Læs mere om far i den moderne familie her.


Kilde:

Bonke, Jens 2009: "Forældres brug af tid og penge på deres børn". Odense: Rockwool Fondens Forskningsenhed, Syddansk Universitetsforlag.

  • Faktaboks:

    Undersøgelsen, som denne artikel bygger på, er udformet af seniorforsker, Ph.d og økonom Jens Bonke, Rockwoolfondens Forskningsenhed. Metode: Statistisk undersøgelse af forskellige spørgeskemaundersøgelser udført af Socialforskningsinstituttet i 1987 og 2001 og af Rockwoolfonden i 2008-2009 og besvaret af mellem 2739 og 6091 informanter. Publiceret i år 2009.

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev