Nordisk perspektiv: Ligestilling møder modgang

Torsdag, 01 oktober 2015

Løsninger i de nordiske nabolande, der giver fædre mulighed for kortere, adskilte barselsperioder samt barsel sammen med mor, risikerer at fastholde fædre som moderens assistent i forældreskabet.

Johannes Jansson/norden.org Johannes Jansson/norden.org

 Forsker: Lektor i Statskundskab Tine Rostgaard, Aalborg Universitet (og andre)
1 oktober 2015 

En ny undersøgelse fra 2015 stiller spørgsmålstegn ved, om fædres fordelagtige barselsmuligheder i Norden er ved at blive rullet tilbage.

De nordiske lande skildres som internationale frontløbere, når det gælder familie- og ligestillingspolitik – herunder lovgivning om øremærket barsel til fædre. I Norge blev øremærket barsel til fædre indført i 1993, i Sverige i 1995, i Danmark i 1998 og i Island i år 2000. I år 2002 valgte de danske regeringspartier dog at afskaffe øremærket barsel til fædre igen.

 

Data fra 2012 viser, at svenske fædre tog en fjerdel af barslen, norske fædre en femtedel, mens danske fædre kun tog 7 procent af barslen.

 

Lovgivningen på dette område har vist sig at have afgørende betydning for, om nordiske fædre tager barselsorlov. Data fra 2012 viser, at svenske fædre tog en fjerdel af barslen, norske fædre en femtedel, mens danske fædre kun tog 7 procent af barslen.

Forskerne sår tvivl om, hvorvidt den opnåede ligestilling i Norden er i fare for at blive rullet tilbage som en konsekvens af højrefløjspartiernes fremgang i alle nordiske lande, med undtagelse af Island. I Norge valgte den nye højrefløjsregering i 2013 at ændre barselsreglerne for fædre, så den øremærkede barsel blev sat ned fra 14 til 10 uger. Samtidig blev det lettere for fædrene at overføre deres barsel til mødrene. Dette ser forskerne som et ligestillingspolitisk tilbageskridt.

Far som mors assistent

Fædre i de nordiske nabolande har forskellige muligheder for at forvalte deres øremærkede barsel. Alternativerne til den gængse form omfatter barsel på deltid, opdelt barsel i flere adskilte perioder samt barsel afholdt samtidig med mor. Forskerne bag studiet påpeger, at de løsninger, der giver fædre mulighed for kortere, adskilte barselsperioder samt barsel sammen med mor, kan risikere at fastholde fædre i en position som moderens assistent i forældreskabet.

På trods af de skitserede tendenser fastholder forskerne dog også, at der i de nordiske lande fortsat er en stor folkelig opbakning til ligestillingstiltag. Det kan fremadrettet være med til at sikre nordiske spædbørns mulighed for at være sammen med og opbygge relationer til far på lige fod med mor.


Læs mere om far i den moderne familie her.


Kilde:

Eydal, Guðný Bjôrk, Ingólfur V. Gíslason, Tine Rostgaard, Berit Brandth, Ann-Zofie Duvander & Johanna Lammi-Taskula 2015: "Trends in parental leave in the Nordic countries: has the forward march of gender equality halted?". Community, Work & Family, 18, nr. 2:167-181

 

  • Faktaboks:

    Undersøgelsen, som denne artikel bygger på, er udformet af lektor Tine Rostgaard, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet. Udført i samarbejde med forskere fra Islands Universitet, Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet, Stockholm Universitet og Institut for Sundhed og Velfærd. Gennemgang af nuværende og tidligere lovgivning suppleret af registerdata fra fx NOSOSCO – Nordic Social Statistic Community. Publiceret i år 2015.

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev