Torsdag, 01 oktober 2015

Mødres nye rolle som medforsøger og fædres udfordringer med arbejdsløshed kan underminere faderens autoritet.

Ane Cecilie Blichfeldt/Norden.org Ane Cecilie Blichfeldt/Norden.org

Etniske minoritetsfædre kan opleve, at de danske normer for forældreskab udfordrer deres maskulinitet og faderrolle. Dette gælder både flygtninge, indvandrere og efterkommere. Mens de nordiske lande er kendetegnet ved at tilstræbe ligestilling mellem kønnene, er der i flere ikke-vestlige lande tradition for komplementære kønsroller, hvor faderen er økonomisk forsørger, mens moderen holder hus.

I Danmark opfordres etniske minoritetskvinder til at uddanne sig og søge arbejde. Samtidig kan etniske minoritetsmænd have svært ved at finde arbejde grundet begrænsede dansksprogskundskaber, manglende uddannelse eller diskrimination. Både mødres nye rolle som medforsørger og fædres udfordringer med arbejdsløshed kan underminere faderens autoritet i hjemmet og dette statustab kan have negativ effekt på forholdet mellem etniske minoritetsfædre og deres børn.

Artiklen viser en stigende tendens til skilsmisse blandt ikke-vestlige minoritetsfamilier i Danmark. Da skilsmisse ofte stadig er tabu i mange etniske minoritetsfamilier, finder disse brud ofte sted, når familierne allerede er ramt af store konflikter, og det kan udfordre et efterfølgende forældresamarbejde.

Etniske minoritetsfædre har oftere sparsom eller ingen kontakt med deres børn efter en skilsmisse sammenlignet med etnisk danske fædre. Årsager til dette er utilstrækkelig økonomi eller boligforhold eller at børnepasning ofte betragtes som en kvindeopgave. Artiklen giver et eksempel fra en interviewsituation, hvor samvær kunne løses inden for rammen af et komplementært syn på kønsroller, da faderens samvær med børnene fandt sted i dagtimerne, mens børnene overnattede hos og havde bopæl hos mor.


Læs mere om far i den moderne familie her.


Kilde:

Liversage, Anika: "Minority ethnic men and fatherhood in a Danish context" i Eydal, Guðný Björk & Tine Rostgaard (red.): Fatherhood in the Nordic Welfare States. Comparing care policies and practice.Bristol, Policy Press

 

  • Faktaboks:

    Undersøgelsen, som denne artikel bygger på, er udformet af seniorforsker og programleder Anika Liversage, SFI. Den er baseret på interview med 24 mænd med ikke-vestlig minoritetsbaggrund. 18 af de anvendte interview stammer fra en undersøgelse om etniske mænd og maskulinitet og 8 interview stammer fra en undersøgelse vedrørende skilte tyrkiske immigranter. Publiceret i år 2015.