Torsdag, 01 oktober 2015

Kierkegaard skrev i 1859 om sand hjælpekunst:

"At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der."

Freeimages Freeimages

Det er mere end 150 år siden, at Kierkegaard skrev de ord, men de er stadig lige sande – og det er stadig en stående udfordring for os, der ønsker at støtte og hjælpe børn og familier i Danmark. For det kræver både tid og indsigt at finde mennesker der, hvor de er. Det betyder blandt andet, at vi, der er fagpersoner, er forpligtet til at søge viden om de nye forhold, der opstår, når samfundet og verden ændrer sig.

I Center for Børneliv tror vi på, at fagprofessionelle kan finde fædrene der, hvor de er - både gennem daglig kontakt med fædre på hospitalet, i sundhedsplejen eller på institutionen - men også gennem tilegnelse af ny viden fra kvalificerede undersøgelser, der gør os klogere på fædres liv, vilkår og behov.

Derfor stiller Center for Børnelivs første nyhedsbrev skarpt på far og præsenterer ti nye forskningsprojekter fra forskellige fagområder.

Menneskeliv kan ikke reduceres til hverken tal, diagnoser eller teorier. Men hvis vi anlægger et nuanceret blik og både interesserer os for statistikker og borgerinterview – det generelle og det unikke - og således samler forskellige faglige tilgange, så tror vi hos Center for Børneliv på, at vi kan fremstille det mest nuancerede billede.

Jeg håber, at du har mod på at læse videre i nyhedsbrevets artikler.

Rigtig god læselyst!

De bedste hilsner

Susanne lav opløsning

Susanne Dahl

Formand for Center for Børneliv

 

  • Faktaboks:

    Susanne Dahl er ledende sundhedsplejerske i Frederiksberg Kommune.

    Center for Børneliv stiftet i begyndelsen af 2015.