Far i den moderne familie

Far i den moderne familie

Center for Børnelivs første nyhedsbrev præsenterer centrale pointer fra den nyeste forskning om fædre og faderskab i Danmark.

Torsdag, 01 oktober 2015

Svigt, tab eller store uløste konflikter i faderens egen barndom kan blokere relationsdannelsen mellem far og spædbarn.

Torsdag, 01 oktober 2015

Mødres nye rolle som medforsøger og fædres udfordringer med arbejdsløshed kan underminere faderens autoritet.

Torsdag, 01 oktober 2015

Flere 13-15-årige finder det nemmere at tale med deres forældre i dag end for femten år siden.

Torsdag, 01 oktober 2015

En ny sociologisk undersøgelse har til formål at kaste lyse over, om fædres øgede involvering i den tidlige børneomsorg kan forebygge skilsmisse og sikre bedre fædre-barn-relationer på langt sigt.

Torsdag, 01 oktober 2015

Forældre med lang uddannelse bruger dobbelt så lang tid på deres børn som forældre uden uddannelse.

Torsdag, 01 oktober 2015

Pionérfædre oplever det som et behov og et aktivt valg at være tæt på deres børn, men udfordres af omverdenens manglende forståelse for deres valg

Torsdag, 01 oktober 2015

Fædre vælger oftest kun at gøre brug af deres orlovsret, hvis deres leder har et positivt syn på fædrebarsel - en tendens, der betegnes 'ledelseslotteriet'.

Torsdag, 01 oktober 2015

Løsninger i de nordiske nabolande, der giver fædre mulighed for kortere, adskilte barselsperioder samt barsel sammen med mor, risikerer at fastholde fædre som moderens assistent i forældreskabet.

Torsdag, 01 oktober 2015

I Danmark blev børneomsorgen mors og statens opgave, da mor kom på arbejdsmarkedet - i stedet for også at blive fars opgave, som det ses i de nordiske nabolande.

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev