Råd og vejledning til digital dannelse i praksis

Tirsdag, 20 november 2018

Både daginstitutioner, skoler og forældre kan hjælpe børn med at styrke deres digitale kompetencer og digitale dannelse. Men hvordan bærer man sig ad i praksis? Hvordan kan man som pædagog, lærer eller forælder støtte børnene i at træffe gode valg i forhold til deres digitale færden?

Michael Morse, Pexels.com Michael Morse, Pexels.com

Dilemma- og dialogkort til forældre og pædagoger
Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har udarbejdet en række dilemma- og dialogkort, som kan hjælpe forældre og fagprofessionelle i dagtilbud til refleksion og/eller debat om digitale medier for børn i 0-6 års alderen. Kortene kan bruges som en forebyggende hjælp til situationer, hvor det er svært at vide, hvordan man pædagogisk skal forholde sig til de dilemmaer, som kan opstå mellem barnet og den digitale verden. Med kortene kan forældre og personale i vuggestuer og daginstitutioner diskutere svære situationer, der vedrører børns digitale vaner og dannelse.

Gode råd til dagtilbud
Stine Liv Johansen, lektor og ph.d. ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, har i samarbejde med Det Danske Evalueringsinstitut, EVA, udformet fem gode råd til, hvordan man på meningsfuld vis kan integrere digitale praksisser i dagtilbuddene.

10 gode råd til forældre og pædagogiske fagpersoner (børn i alderen 0-8 år)
Medierådet for Børn og Unge har i forbindelse med rapporten “Digitale medier i småbørnshøjde” formidlet en række korte og overskuelige råd til henholdsvis forældre samt til pædagoger og indskolingslærere. Rådene forholder sig eksempelvis til, hvordan man kan engagere sig i børns digitale mediebrug, og hvordan man kan få et bedre indblik i sit barns medieforståelse og -brug.

Gode råd til forældre om digital trivselsfremme blandt børn (7-11 år)
Red Barnet står bag en række artikler, som formidler gode råd til forældre, der gerne vil præge deres børns digitale vaner og omgang med andre på internettet. Med Din Digitale Vejviser tages der udgangspunkt i seks udvalgte tematikker, som er væsentlige for børn og forældre at forholde sig til: Uegnet For Børn, Digitale Børnelokkere, Privatliv På Nettet, Konflikter På Nettet, Skærmtid og Digital Mobning.

Der er så meget forældre ikke forstår...
Medierådet for børn og unge har udgivet en forældreguide til forældre med 9-12 årige børn, der gerne vil have bedre indsigt i, hvad børn generelt foretager sig på nettet, og hvordan de positivt kan influere børnenes vaner. 

Råd og information til forældre til større børn
Børns Vilkår har udarbejdet en samling gode råd til forældre, der gerne vil styrke deres børns etiske kompas og adfærd på nettet.

WiFive – Det digitale kørekort (elever i 4-6. klasse)
WiFive er et gratis undervisningsmateriale målrettet skolebørn på mellemtrinnet (4-6. klasse). Undervisningsmaterialet består af fire moduler med tilknyttede film og refleksionsspørgsmål. Formålet er, at eleverne selv skal definere et kodeks for god opførsel på de digitale medier. Afslutningsvis kan eleverne tage “Det Digitale Kørekort” på WiFives hjemmeside.

SletDet Hjælp til børn og unge om onlinelivet
SletDet er Red Barnets rådgivning til børn og unge, der har haft ubehagelige oplevelser online, f.eks. hvis de har delt eller fået delt grænseoverskridende billeder eller krænkende informationer uden deres samtykke.

Børneportalen – Dit liv online
Børneportalen vejleder børn og unge om deres rettigheder – herunder også deres digitale rettigheder.

 


Læs mere om temaet 'Digitale børneliv' her.


Kilder

1. Danmarks Evalueringsinstitut (2018). Sammen Om Digital Dannelse – Dilemma- og dialogkort om digital dannelse af 0-6-årige børn og voksne.

2. Johanssen, S. L. & Larsen, M. C. (2016). Digitale medier i småbørnshøjde – Om 0-8-åriges brug af digitale medier i hjemmet. Udgivet af Medierådet for Børn og Unge.

3. Danmarks Evalueringsinstitut (2018). 5 gode råd til bedre digitale dagtilbud.

4. Red Barnet (2018). Din digitale vejviser – Til forældre med børn på 7-11 år.

5. Medierådet for Børn og Unge (2015). Der er så meget forældre ikke forstår…

6. Børns Vilkår (2018). Digitalt Liv.

7. WiFive (2018). Velkommen til WiFive – Det gode digitale fællesskab.

8. Red Barnet. SletDet.

9. Børneportalen

 

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev