Børn som pårørende

Børn som pårørende

Hvilke udfordringer, ønsker og behov har børn i familier ramt af alvorlig sygdom? Pårørende børn bliver ofte overset under sygdomsforløb, der kan vare mange år. Center for Børneliv samler i dette nyhedsbrev ny nordisk forskning om børn som pårørende - også med fokus på hvad fagpersoner kan gøre.

Onsdag, 11 oktober 2017

Center for Børneliv har interviewet praktiserende læge Anette Hauskov Graungaard om hendes igangværende forskning med fokus på børn som pårørende  - bliv klogere på disse børns udfordringer, behov og resiliens.

Onsdag, 11 oktober 2017

At være søskende til børn med alvorlig sygdom er en livsforandring, der kan medføre intense og komplekse følelser. Søskende oplever ofte at stå i skyggen af det syge barn, og føler ikke, at der bliver taget hånd om deres behov. Hvad kan fagprofessionelle gøre for at støtte søskende til syge børn?

Onsdag, 11 oktober 2017

Hvert år oplever over 80.000 danske børn, unge eller yngre voksne, at deres forældre er alvorligt syge - og hver dag mister ca. 16 børn, unge eller yngre voksne en forælder. Sygdom påvirker hele familien – ikke mindst børnene. Denne artikel giver indblik i ny nordisk forskning om tilværelsen som pårørende barn.

Onsdag, 11 oktober 2017

Alvorligt syge forældre har ofte svært ved at tale med deres børn om sygdom. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner bliver klædt på til at kunne støtte familien. Hvorfor har praktiserende læger en unik position og hvilke udfordringer oplever fagpersoner i arbejdet med pårørende børn?

Onsdag, 11 oktober 2017

Børn og unge af forældre med kroniske sygdomme har ofte højere skolefravær og har sværere ved at lære nyt. Spørgsmålet er hvad skolerne kan gøre for at sikre, at de spotter og støtter børn i sygdomsramte familier?

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev