Onsdag, 18 januar 2017

God søvn er vigtig for børns trivsel - og afbrudt søvn hos børn kan have store konsekvenser for hele familiens velvære og energi. Men hvad er den bedste metode til at støtte spædbørns udvikling af sunde søvnvaner, så de har let ved at falde i søvn og sover uden afbrydelser? Det har et australsk forskerhold netop undersøgt.

Pexels Pexels

Tre putte-metoder

Forskerne ønskede at finde ud af, om særlige putte-metoder kan lede til psykisk og fysisk stress hos spædbarnet og følelsesmæssige problemer senere i barnets liv (1). De havde især fokus på den såkaldte ”extinction”-metode, hvor forældre putter spædbarnet, lader det græde og kommer tilbage efter nogle minutter. Denne metode er i Danmark bedre kendt som ”Godnat og sov godt”-metoden. Derfor planlagde forskerne en undersøgelse, hvor de kunne sammenligne ”extinction”-metoden med to andre putte-metoder, hvoraf den ene blot fungerer som kontrolgruppe. Første gruppe spædbørn blev puttet ved hjælp af en metode, der kaldes ”graduated extinction”. Den går ud på, at forælderen putter barnet på dets værelse og går ud for at komme tilbage og se til barnet med forskellige tidsintervaller indtil barnets sover. Anden gruppe spædbørn blev puttet ved hjælp af metoden ”bedtime fading”. Fading tager udgangspunkt i barnets naturlige søvncyklus. Hvis barnet eksempelvis normalt vil ligge vågen til kl. 22.30, så starter forældrene med at putte barnet kl. 22.30. Efter nogle dage putter de barnet et kvarter tidligere hver dag og rykker således barnets søvncyklus trin for trin – ind til de har opnået det ønskede putte-tidspunkt. Tredje metode, som kontrolgruppen blev bedt om at gøre brug af, omfattede mere generelle instruktioner om spædbørns søvnbehov og traditionelle metoder såsom svøb af baby.

Extinction og fading virker

Undersøgelsen viser, at både extinction og fading er effektive putte-metoder, der reducerer den tid, der tager barnet at falde i søvn. Begge metoder mindsker antallet af natlige opvågninger og varigheden af disse vågne perioder. De to metoder viste sig at være signifikant mere effektive end den tredje putte-metode, som kontrolgruppen havde gjort brug af.

PuttemetoderPexels

Ingen stress eller tilknytningsforstyrrelser

For at undersøge, om metoderne stressede spædbørnene, tog forskerne spytprøver, der kunne vise børnenes niveau af stresshormon. Forskerne fandt ingen signifikante stigninger af børnenes stresshormon i de tre grupper. Efter 12 måneder undersøgte forskerne tilknytningen mellem mødre og børn i grupperne og fandt ingen signifikant sammenhæng mellem putte-metode og tilknytningmønster. Samtidig viser undersøgelsen, at mødrenes stressniveau faldt i løbet af interventionsperioden ved brug af de to første metoder, mens mødres stressniveau var uændret i kontrolgruppen.

 

"Hverken fading eller extinction ser ud til at medføre adfærdsmæssige eller psykiske problemer hos børnene"

 

Forskerne konkluderer, at putte-metoderne extinction og fading kan hjælpe spædbørn med at sove og at metoderne ikke medfører følelses- eller adfærdsmæssige problemer eller tilknytningsforstyrrelser. Forskerne er opmærksomme på, at deres undersøgelse kun baserer sig på en lille børnegruppe. Dog er dette studie en opfølgning på et lignende australsk studie fra 2012 af en børnegruppe på 326 spædbørn (2). Denne undersøgelse fra 2012 fulgte op på børnenes trivsel efter fem år. De to undersøgelser når frem til samme resultat: hverken fading eller extinction ser ud til at medføre adfærdsmæssige eller psykiske problemer hos børnene eller forstyrret tilknytning mellem børn og forældre.

Forskerne anbefaler

Det australske forskerhold anbefaler, at fading anvendes indledningsvis, fordi metoden er effektiv, når det handler om at afkorte den tid, det tager barnet at falde i søvn. Når barnet har fået lettere ved at falde i søvn i sin seng, kan graduated extinction introduceres, da denne metode er særlig virksom i forhold til at reducere antallet af natlige opvågninger.


Klik  her for at læse om andre forskningsprojekter om børns søvn:

  • om hvor meget søvn børn har brug for
  • om middagslurens betydning 
  • om hvordan søvn påvirker børns læring
  • om hvordan søvn påvirker børns mentale trivsel
  • om sammenhængen mellem søvn og overvægt
  • om dårlig søvn som en motor i negativ social arv

Kilder:

1) Gradisar, M., Jackson, K., Spurrier, N., Gibson, J., Whitham, J., Williams, A., . . . Kennaway, D. (2016). Behavioral interventions for infant sleep problems: A randomized controlled trial. Pediatrics, 137(6), Pediatrics, 2016, Vol.137(6).

Sekundær:

2) Price, Anna M.H., Wake, Melissa, Ukoumunne, Obioha C., & Hiscock, Harriet. (2012). Five-year follow-up of harms and benefits of behavioral infant sleep intervention: Randomized trial .(Report). Pediatrics, 130(4), 643.

 

  • Faktaboks:

    Kilde1: Australsk kvantitativt studie fra 2016. I studiet har en tværfaglig forskergruppe undersøgt effekten af tre forskellige puttemetoder blandt 43 spædbørn på mellem 6-16 måneder (63% piger). 14 børn blev puttet vha. metoden ”graduated extinction”, 15 spædbørn blev puttet ved hjælp af metoden ”fading” og 14 spædbørn blev puttet af forældre, der modtog generel vejledning om spædbørns søvn. Forældrene registrerede børnenes søvnmønstre i logbøger og forskerne målte indholdet af stresshormon i børnenes spyt. Tolv måneder efter anvendte forskerne testen ”Strange Situations” til at undersøge tilknytningen mellem mødre og børn.