Hvilken rolle spiller søvn for overvægt blandt børn?

Onsdag, 18 januar 2017

Børn, der sover dårligt og for lidt, er oftere overvægtige. Det viser flere nye studier. Denne artikel bringer konklusionerne fra et nyt og omfattende forskningslitteraturstudie om børns søvn og risikofaktorer forbundet med livsstilsygdomme.

Norden.org Norden.org

Børn med søvnproblemer har øget tendens til at danne fedt på maven og det kan øge risikoen for hjertekarsygdom og type 2 diabetes senere i livet. Det fremgår af et dansk-canadisk forskningslitteraturstudie fra 2016, der samler resultater fra 75 studier -hovedsageligt af børn over fem år (1). Børn kan lide af søvnproblemer, selvom de sover i det anbefalede antal timer; søvnens kvalitet har nemlig også betydning og forskerne finder en sammenhæng mellem afbrudt eller urolig søvn og en øget risiko for overvægt og mavefedt hos børn. I enkelte studier var sammenhængen mellem fedt på maven og søvnmangel svagere for piger - det kan tyde på, at søvn har forskellig betydning for de to køn (1).

 

"Når børn spiser sent om aftenen eller om natten, kan kroppen øge sin produktion af insulin, og det kan medføre, at barnet ophober fedt på maven"

 

Medfører overvægt dårlig søvn – eller er det omvendt?

Ifølge enkelte af de studier, som den dansk-canadiske undersøgelse henviser til, spiller sengetiden en rolle for børns sundhed, da det kan forstyrre børns blodsukkerregulering, hvis de går sent i seng. Når børn spiser sent om aftenen eller om natten, kan kroppen øge sin produktion af insulin, og det kan medføre, at barnet ophober fedt på maven. Da de overvægtige børn i forvejen går senere i seng og sover mere uroligt end normalvægtige børn, er forskerne dog i tvivl om, hvorvidt dårlig søvn medfører fedtlagring på maven eller om det omvendt er generel overvægt, der leder til dårlig søvn hos børnene. Det er også muligt, at påvirkningen går begge veje (1).

Mindre søvn – mere fast food

Overvægt kædes ofte sammen med madvaner. I den forbindelse har en gruppe sundhedsvidenskabelige forskere undersøgt, hvad børns søvnmønstre betyder for, hvad de spiser. Studiet, der er udgivet i 2015, inddrog mere end 15.000 børn fra Bulgarien, Tjekkiet, Litauen, Portugal og Sverige (2). Flere tidligere eksperimenter har vist, at søvnmangel får os til at spise mere og vælge madvarer, der indeholder mere energi (1). Selvom de fleste af disse undersøgelser omhandler voksne, ses tendensen også blandt børn og unge. Det europæiske studie fra 2015 konkluderer, at de børn, som rapporterede kort søvn, også spiste mere fast food, mens de børn, som rapporterede længere sovetid, spiste mere frugt (2).

Chips
Pexels

Flere timer at spise i

En anden faktor, der kan have forklaringskraft, når det gælder overvægtige børns søvnproblemer, er hvor meget tid, de bruger foran en skærm. Studiet fra 2015 viste, at de børn, der så meget TV eller brugte meget tid på elektroniske medier, også spiste mere fast food. Der kan således være flere faktorer, der hænger sammen med overvægt. Forskerne kan dog se, at søvnens længde isoleret har en særlig betydning for børns spisevaner. Der er flere bud på, hvad det kan skyldes; en af de helt enkle forklaringer er, at børnene har mere tid til at spise, når de er vågne i flere timer. Desuden understreger forskerne, at forældres vaner ofte går i arv til børnene. Det er således muligt, at familier, hvor børnene sover dårligere, også har dårligere madvaner generelt (2).

Søvnmangel sænker lykkehormon

Søvnmangel kan også påvirke kroppens hormonniveauer. Forskerne bag det dansk-canadiske studie fra 2016 antager, at søvnmangel kan medføre et sænket niveau af serotonin, som er et af kroppens lykkehormoner. Det kan betyde, at børn med et sænket serotoninniveau har brug for at spise mere slik og sukker for at opnå samme tilfredshedsfølelse som børn med et normalt serotoninniveau (1).

 

"Mens 1-6% af de normalvægtige børn udvikler lidelsen, rammes op til 61% af de overvægtige børn af søvnapnø"

 

Overvægtige børn rammes af søvnapnø

Søvnmangel kan medføre fedme hos børn, men fedme kan som nævnt også forstyrre søvnen. Søvnapnø er en lidelse, hvor barnet stopper med at trække vejret i korte perioder, mens det sover. Det forringer søvnens kvalitet og udfordrer også barnet i dagtimerne, fordi det ikke er fuldt udhvilet. Langt flere overvægtige børn udvikler søvnapnø. Mens 1-6% af de normalvægtige børn udvikler lidelsen, rammes op til 61% af de overvægtige børn af søvnapnø. Det viser et nyt forskningslitteraturstudie. Den mest almindelige behandling af søvnapnø hos børn er at fjerne mandler og polypper. Dette indgreb har dog vist sig at være betydeligt mindre effektivt hos overvægtige børn. Disse børn udvikler således både oftere søvnapnø end andre børn – og har også sværere ved at slippe af med lidelsen. Hvis det ikke løser problemet at fjerne barnets mandler, er næste valg ofte CPAP-metoden. Den går ud på, at barnet om natten ligger med en maske over mund og næse, der skaber overtryk. Mange børn er generede af masken. Forskerne ser, at et vægttab kan mindske lidelsen og dermed forebygge både operation og CPAP. Der er dog behov for mere forskning på området (3).

Forskerne anbefaler

De seneste par års søvnforskning har vist, at søvn er en betydningsfuld faktor både for praktikere og forskere, der arbejder med overvægtige børn. Da søvnmangel og ringe søvnkvalitet spiller en central rolle for børns udvikling af overvægt og risiko for livsstilssygdomme, og da dårlig søvn trigger børns appetit og trang til eksempelvis fastfood - så anbefaler forskere, at søvnmønstre og vaner altid tages op til overvejelse i behandling af overvægtige børn og unge.


Læs mere om temaet 'Børn og søvn' her.


Kilder:

1. Quist, J., Sjodin, A., Chaput, J., & Hjorth, M. (2016). Sleep and cardiometabolic risk in children and adolescents. Sleep Medicine Reviews, 29, 76.
2. Börnhorst, Claudia, Wijnhoven, Trudy M. A., Kunesova, Marie, Yngve, Agneta, Rito, Ana I., Lissner, Lauren, . . . Bornhorst, C. (2015). WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative: Associations between sleep duration, screen time and food consumption frequencies. Bmc Public Health, 15(442), Bmc Public Health, 2015, Vol.15(442).
3. Andersen, I., Holm, J., & Homoe, P. (2016). Obstructive sleep apnea in obese children and adolescents, treatment methods and outcome of treatment - A systematic review. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngolo

 

  • Faktaboks:

    Kilde 1: Litteraturreview af ph.d.-studerende Jonas Salling Quist, Panum Instituttet, omhandlende 75 studier om sammenhængen mellem søvn og overvægt hos børn mellem 3 og 20 år.

    Kilde 2: Spørgeskema-undersøgelse af Agneta Yngve, professor ved Örebro Universitet, med 15.453 børn mellem 6 og 9 år fra Bulgarien, Tjekkiet, Litauen, Portugal og Sverige. Udover spørgeskemaet blev børnenes vægt og højde også målt. Den målte skærmtid gjaldt tv og computerspil, men ikke lektietid.

    Kilde 3: Litteraturreview af ph.d.-studerende Ida Gillberg Andersen, Køge Sygehus, omhandlende 16 studier om behandlingsmetoder af søvnapnø hos børn mellem 0 og 18 år.

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev