Onsdag, 18 januar 2017

Søvnproblemer og søvnmangel er udbredt blandt skolebørn – men er nogle mere udsatte end andre? En norsk og en dansk forskergruppe har undersøgt, om der er en sammenhæng mellem børns søvnforstyrrelser og deres sociale baggrund.

Norden.org Norden.org

Børns sociale baggrund får betydning for deres søvn

Sover børn i fattige familier dårlige end andre børn? Og er dårlig søvn en faktor, der forklarer, hvorfor disse børn ofte har flere mentale udfordringer end andre? Sådanne spørgsmål har forskere ikke kunne besvare før nu. Det understregede en norsk psykologisk og sundhedsvidenskabelig forskergruppe i deres artikel fra 2012 (1). I 2013 udgav danske forskere en bog, hvori de blandt andet undersøgte sammenhængen mellem børns søvn og sociale baggrund, og dette studie kan bekræfte flere af de norske fund (2). De norske forskere sammenholdt oplysninger om børnenes samlede sovetid og søvnproblemer, familiens økonomi, forældrenes sundhedstilstand og uddannelsesniveau samt om barnet boede hos en enlig forsøger eller ej. Studiet viste, at børns søvnproblemer er mere udtalt i økonomisk klemte familier, og at børn af mødre med kort eller ingen uddannelse tilbringer kortere tid i sengen end andre børn.

 

"en ringe søvnkvalitet i sig selv kan være med til at fastholde en negativ social arv"

 

Fars uddannelsesniveau har derimod ingen indflydelse på barnets søvn. Ifølge forskerne kunne dette skyldes, at det oftest er mødrene, der har indflydelse på børnenes søvnvaner (1). De danske forskere finder også i undersøgelsen fra 2013 en sammenhæng mellem børns søvnvaner og både fars socioøkonomiske situation og mors uddannelseslængde. Især i tilfælde, hvor far er førtidspensionist, sover børnene ofte for lidt og flere børn sover for lidt i familier, hvor mor er uden uddannelse - sammenholdt med familier, hvor mor har taget en uddannelse. De danske forskere har også kigget på børnenes geografiske bopæl. De finder, at danske børn fra provinsbyer eller landområder oftere sover meget mindre end anbefalet - sammenlignet end andre børn (2).

Dårlig søvn forringer børns chancer

De norske forskere ønskede at undersøge, om søvnproblemer kan forklare, at børn af mindre ressourcestærke familier rapporterer dårligere mental trivsel end andre børn. Gennem statistiske test fandt de, at søvnproblemer kan forklare en tredjedel af den samlede sammenhæng mellem børns sociale baggrund og deres mentale trivsel. Med andre ord er søvn altså en afgørende faktor, når det handler om børns muligheder for trivsel – og det er forskernes pointe, at en ringe søvnkvalitet i sig selv kan være med til at fastholde en negativ social arv fra forældre til børn – og således forringe deres chancer for at bryde mønsteret (1).

Skolebørn1Norden.org

Forældrenes sundhed og økonomi

Andre faktorer, der ifølge de norske forskere spiller en rolle for barnets søvn og mentale trivsel, er forældres sundhedstilstand, og om barnet bor hos en enlig forsørger. I det danske studie ses dog ingen tegn på, at et børneliv hos en enlig forsørger skulle lede til dårlig søvn. Sundhed og socioøkonomiske vilkår hænger ofte sammen, idet folk med lavere socioøkonomisk status oftere har dårligere sundhed. Risikoen for børnenes mentale mistrivsel stiger i takt med at antallet af risikofaktorer i deres liv også stiger, konkluderer forskerne – hvad enten det er forældres økonomi, uddannelsesniveau eller sundhedstilstand (1).

Forskerne anbefaler

Studierne bekræfter – denne gang i en nordisk kontekst – tidligere undersøgelser af sammenhængen mellem børns søvnproblemer, socioøkonomisk klemte forhold i hjemmet, og børns mentale mistrivsel. De norske forskere anbefaler, at fagprofessionelle, der arbejder med børn og familier, sætter fokus på børns søvn og søvnkvalitet – for at kunne støtte børns mentale trivsel og ikke mindst for at sikre alle børn de bedste udviklingsmuligheder i livet (1).


Klik  her for at læse om andre forskningsprojekter om børns søvn:

 • om hvor meget søvn børn har brug for
 • om middagslurens betydning
 • om hvilke puttemetoder, der virker bedst 
 • om hvordan søvn påvirker børns læring
 • om hvordan søvn påvirker børns mentale trivsel
 • om sammenhængen mellem søvn og overvægt

Kilder:

1. Bøe T et al (2012): Sleep problems as a mediator of the association between parental education levels, perceived family economy and poor mental health in children. Journal of Psychosomatic Research, 73, 430-436
2. Bonke J & Greve J, Rockwool Fondens Forskningsenhed. (2013). Bruger skolebørn tiden hensigtsmæssigt? om søvn, spisning, motion, samvær og trivsel (1. udgave, 1. oplag ed.). Kbh.] Odense: Rockwool Fondens Forskningsenhed Syddansk Universitetsforlag

 • Faktaboks:

  Kilde 1: Norsk kvantitativt studie fr 2012. Data stammer fra Bergen Child Study (BSC). I 2002 blev 9.430 7-9-årige skolebørn inkluderet. I studiet defineres en families socioøkonomiske status ud fra familiens økonomiske situation og forældrenes uddannelsesniveau. Forældrene bidrog selv med data vedrørende uddannelsesniveau og økonomisk situation. Forskerne målte børnenes mentale trivsel ved hjælp af SDQ-skemaet (Strengths and Difficulties Questionnaire). Forskerne undersøgte børnene igen i 2006, da de var 11-13 år gamle og gik i 5.-7. klasse (5.781 børn). Forældrene blev også bedt om at vurdere eget helbred og bidrage med oplysninger om børnenes bo-forhold mv.

  Kilde 2: Analyser af den danske tidsanvendelses-undersøgelse, Danish Time Use and Consumption Survey – DTUC, fra 2008/9 af Jens Bonke og Jane Greve fra Rockwoolfondens Forskningsenhed. Data består af døgnrytmeskemaer for 7.014 personer, heraf 1.439 for børn og 4.146 for forældre mellem 18 og 74 år.