Ny, nordisk forskning om unges seksualitet

Onsdag, 17 januar 2018

Hvilke spørgsmål optager unge i dag, når det handler om sex og seksualitet? Hvor mange unge bruger prævention, og hvad er grunden til, at de bruger eller ikke bruger kondom? Center for Børneliv giver her et indblik i den nyeste forskning om unges seksuelle adfærd.

Pexels Pexels

Selvom alle skoler i dag har seksualundervisning på skoleskemaet, så er det langt fra alle unge, der får svar på deres spørgsmål om sex og seksualitet. Igennem de seneste 25 år har Sexlinien for Unge, en rådgivningstelefon under organisationen Sex & Samfund, modtaget opkald fra unge med spørgsmål om alt fra pubertet og seksualitet til identitet og køn.

Drenge og piger stiller forskellige spørgsmål
I et dansk studie fra 2017 har en række forskere, med professor i sexologi Christian Graugaard fra Aalborg Universitet i spidsen, undersøgt de spørgsmål, som Sexlinien har modtaget fra 1992-2011. Undersøgelsen kortlægger udviklingen i unges spørgsmål til sex og seksualitet over disse to årtier (1). Overordnet set søger de fleste unge i undersøgelsen såkaldt ”generel information” hos Sexlinien - eksempelvis om kroppens udvikling eller om pubertet. De unge kvinder har ofte stillet spørgsmål om abort og prævention, mens drenge eller mænd har spurgt til seksuelle problemer, præference eller praksis. Ifølge forskerne kan det skyldes, at det stadig er et større tabu blandt mænd end blandt kvinder at afvige fra den seksuelle norm. Det har i det hele taget oftest været drenge eller mænd, der gennem årene har ringet ind til Sexlinien, hvilket ifølge forskerne tyder på, at telefonen stadig har en plads i rådgivningen af bl.a. unge mænd, som traditionelt er svære at nå. 

"Seksuel mangfoldighed er noget, som i stigende grad optager unge i dag"

Unge i dag er optaget af seksuel orientering og risikoen for sygdom
De unge stiller andre spørgsmål i dag, end de gjorde for 22 år siden. Færre har spørgsmål om seksuelle problemer, og færre kvinder stiller spørgsmål om abort. Forskerne mener, at det kan skyldes, at de unge i dag selv finder mange flere svar på internettet. Til gengæld stiller både drenge og piger flere spørgsmål til seksuelt overførte sygdomme – både til symptomer og behandling. Der stilles også flere spørgsmål, som omhandler seksuel præference og praksis – særligt blandt børn og unge under 15 år. Det tyder på, at seksuel mangfoldighed er noget, som i stigende grad optager unge i dag.

Unge savner seksualoplysning efter folkeskolen
Forskerne finder det påfaldende, at en femtedel af de unge, der kontakter Sexlinien, er over 25 år. Det kan tyde på, at mange unge voksne stadig oplever behov for viden om sex og seksualitet efter teenageårene. I dag slutter den obligatoriske seksualundervisning ved udgangen af 9. klasse, og der findes ingen formaliserede krav til seksualundervisning i 10. klasse og på ungdomsuddannelserne, hvor de fleste unge ellers har deres seksuelle debut. Dette kan, ifølge forskerne, betyde, at mange unge sidder tilbage med ubesvarede spørgsmål – spørgsmål, som for mange kan være svære at stille.

 

Ungt par2Pexels


Unge glemmer prævention, når de har sex med ikke-faste partnere
I et dansk sundhedsvidenskabeligt studie fra 2015 (2) har forsker i unges seksuelle sundhed, Marianne Johansson Jørgensen (AU) og andre, undersøgt unges brug af prævention ved den seksuelle debut, og når de har sex med ikke-faste partnere. Studiet viser, at 69,9 % af pigerne og 62,3 % af drengene bruger kondom første gang de har sex. Dog bruger hele 14,3 % af pigerne og 15,1 % af drengene ingen former for prævention ved deres seksuelle debut. Sandsynligheden for ikke at bruge prævention er større, når de unge dyrker sex med en ikke-fast partner, end når partneren f.eks. er en kæreste.

Piger lader sig oftere teste for kønssygdom
Manglende beskyttelse øger risikoen for, at unge smittes med seksuelt overførte sygdomme som eksempelvis klamydia, der er den mest udbredte sexsygdom i Danmark. Dog er det især de unge kvinder, der lader sig teste for sygdommen: 54,7 % af de unge kvinder og 32,7 % af de unge mænd i undersøgelsen var blevet testet for klamydia (2). Antallet af unge, der får påvist klamydia, er de seneste år steget. I 2016 fik 34.132 danskere konstateret klamydia, hvilket er det højeste antal siden 1994, hvor man begyndte at føre statistik med sygdommen (3). Dette svarer til en stigning på 7 % sammenlignet med året før. Men hvorfor er flere unge ikke opmærksomme på deres seksuelle sundhed, og hvad er årsagen til at mange unge stadig undlader at bruge kondom?

Klamydia

- For mænd kan klamydia være en fysisk ubehagelighed, og i nogle tilfælde kan sygdommen udvikle sig til betændelse i bitestiklerne.

- For kvinder kan ubehandlet klamydia føre til underlivsbetændelse, smerter i underlivet og i værste fald infertilitet.
(Kilde 8).

Unge er positive overfor kondomer, men bruger dem ikke
En undersøgelse lavet af Megafon for Sundhedsstyrelsen i 2017 viste, at 7 ud af 10 danske unge ville bruge kondom med en ny partner, hvis de oplevede, at det udelukkende var op til dem. På trods af dette har tre ud af fire haft ubeskyttet sex med en ny partner. Ifølge Sundhedsstyrelsen hersker der, blandt unge kvinder, en udbredt misforståelse om, at mænd ikke vil bruge kondom med en ny partner, selvom det ikke stemmer overens med virkeligheden. En anden undersøgelse lavet af Sexologisk Forskningscenter (AAU) for Sundhedsstyrelsen viser dog også, at mange unge fortsat ser det som mandens ansvar, at der bruges kondom. På den baggrund fremhæver Sundhedsstyrelsen, at prævention er et fælles ansvar (4). 

Unge på erhvervsuddannelser har ringere seksuel sundhed
I Ungdomsprofilen 2014 (5) undersøgte Statens Institut for Folkesundhed gymnasie- og erhvervsskoleelevers sundhedsadfærd, helbred og trivsel. Undersøgelsen fandt, at der på flere områder er store forskelle på gymnasieelever og erhvervsskoleelevers seksuelle adfærd. Erhvervsskoleelever har generelt flere seksuelle erfaringer end gymnasieelever. Blandt unge i gymnasiet har 51 % af de 17-årige piger haft sex, imens det samme gør sig gældende for hele 78 % af de kvindelige erhvervsskoleelever på samme alder. Derudover er erhvervsskoleelever generelt dårligere til at huske præventionen. Hvor 7,3 % af gymnasieeleverne ikke bruger nogen former for prævention, gør det samme sig gældende for dobbelt så mange af erhvervsskoleeleverne (14 %). Unge på erhvervsskoleuddannelser har også oftere haft kønssygdomme – 15 % af erhvervsskoleeleverne i alderen 17-19 år har prøvet at være smittet med en kønssygdom, imens det samme gør sig gældende for kun 6 % af de jævnaldrende gymnasielever. 

"Piger, der har en tidlig seksuel debut, har signifikant flere oplevelser med seksuelt misbrug"

 

Unge med tidlig sexdebut er mere risikovillige
Et tværfagligt svensk studie fra 2015 af bl.a. forsker i børnepsykiatri Åsa Kastbom, viser, at tidlig seksuel debut før 14 års-alderen er forbundet med en mere udtalt risikoadfærd på flere områder (6). For det første er disse unge mere villige til at eksperimentere med rygning og indtag af alkohol eller stoffer. For det andet har disse unge en mere udtalt antisocial adfærd i form af vold, løgnagtighed eller tyveri. Endelig har disse unge ofte mange sexpartnere. Derudover viser undersøgelsen, at piger, der har en tidlig seksuel debut, har signifikant flere oplevelser med seksuelt misbrug, mens drenge, der er seksuelt aktive i en tidlig alder, har øget risiko for lavt selvværd og psykosociale problemer som eksempelvis angst eller depression. 

Øger ADHD unges seksuelle risikoadfærd?
En forskningsbaseret artikel (7) af bl.a. professor i børnepsykiatri Elisabeth Fernell (Göteborgs Universitet), tager afsæt i førnævnte svenske studie fra 2015. Med udgangspunkt i lignende international forskning argumenterer forfatterne for, at sammenhængen mellem risikabel adfærd og tidlig seksuel debut blandt unge, kan have koblinger til diagnosen ADHD. Med afsæt i tre internationale, videnskabelige studier argumenterer forfatterne bag artiklen for, at ADHD kan være en underliggende faktor – både når det gælder tidlig seksuel debut, risikabel sundhedsadfærd og antisocial adfærd i ungdomsårene. Forfatterne peger på, at det kræver mere støtte og flere indsatser rettet mod unge med ADHD, hvis vi skal forebygge et ringere helbred og en lavere trivsel hos disse unge.


Læs mere om temaet 'Børn og unges seksualitet her.


 Kilder:

1. Graugaard, C., Nielsen, V. M. L., Jensen, S. Ø., Koch, H., Ogstrup, A. J., Jakobsen, M. F., & Hald, J. (2017). What Do Danish Youth Want to Know About Sex? Twenty Years of Telephone Counseling on Sexual and Reproductive Issues. Journal of Sex & Marital Therapy, 43(2), 159-168.

2. Jørgensen, M. J., Maindal, H. T., Christensen, K. S., Olesen, F., & Andersen, B. (2015). Sexual behaviour among young Danes aged 15–29 years: a cross-sectional study of core indicators. Sex Transm Infect, sextrans-2014.

3. Statens Serum Institut (2017). Udviklingen i antallet af danskere smittet og diagnosticeret med klamydia 2015-2016.

4. Sundhedsstyrelsen (2017). Kondomet bliver i lommen.

5. Bendtsen, P., Mikkelsen, S. S., & Tolstrup, J. S. (2015). Ungdomsprofilen 2014: Sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

6. Kastbom, Å. A., Sydsjö, G., Bladh, M., Priebe, G., & Svedin, C. G. (2015). Sexual debut before the age of 14 leads to poorer psychosocial health and risky behaviour in later life. Acta Paediatrica, 104(1), 91-100.

7. Nylander, C., Tindberg, Y., & Fernell, E. (2015). Risky sexual behaviour among adolescents may be related to ADHD. Acta Paediatrica, 104(6)

8. Sexsygdomme.dk

Er du interesseret i mere viden om unges seksualitet? Læs mere her:

Stryhn, J. G., & Graugaard, C. (2014). Alderen ved første samleje har ligget stabilt siden 1960’erne, og tidlig debut er associeret med seksuelle risikosituationer. Ugeskrift for Læger, 176.

 

 

 • Faktaboks:

  Kilde 1: Dansk kvantitativt studie fra 2017. Undersøgelsen analyserer de spørgsmål som organisationen Sex & Samfunds rådgivningstelefon ”Sexlinien for Unge” har modtaget igennem 20 år, fra 1992-2011. Aldersfordeling blandt de spørgende i undersøgelsen: <15 år (19 %), 15-20 år (37 %), 21-25 år (15 %), >25 år (20 %) og alder ukendt (9 %). Forskerne har kategoriseret over 42.000 spørgsmål, som Sexlinien har modtaget gennem årene.

  Kilde 2: Dansk kvantitativt studie fra 2015. Undersøgelsen bygger på et nationalt tværsnitsstudie blandt 20.000 danske mænd og kvinder i alderen 15-29 år (svarprocent: 20,4 %). I alt deltog 4.072 danske unge i undersøgelsen, hvoraf 63,7 % kvinder og 36,3 % var mænd. Studiet har undersøgt unges seksuelle adfærd og brug af prævention.

  Kilde 3: Statens Serum Institut. Udviklingen i antallet af danskere smittet og diagnosticeret med klamydia 2015-2016. Udgivet 2017.

  Kilde 4: Sundhedsstyrelsen. Beskrivelse af undersøgelser foretaget af Megafon og Sexologisk Forskningscenter ved Aalborg Universitet i forbindelse med projekt ”Kun med kondom”. Udgivet 2017.

  Kilde 5: Ungdomsprofilen 2014 er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser i Danmark. Undersøgelsen er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed (Syddansk Universitet). I alt har 75.096 unge deltaget, heraf 70.546 gymnasieelever, inklusive HF, og 4.550 erhvervsskoleelever.

  Kilde 6: Svensk kvantitativt studie fra 2015. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt 3.432 svenske gymnasieelever. Respondenternes gennemsnitsalder var 18,3 år, hvoraf 53,6 % var unge kvinder og 46,4 % unge mænd.

  Kilde 7: Svensk forskningsbaseret tidskriftsartikel fra 2015. Forfatterne bag artiklen tager udgangspunkt i den svenske undersøgelse fra samme år (kilde 4), og inddrager derudover tre internationale studier i en argumentation for, at ADHD kan være en underliggende risikofaktor i spørgsmål om tidlig seksuel debut og risikabel adfærd i ungdommen.

  Kilde 8: Sexsygdomme.dk er en informationside under Sex & Samfund.

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev