Børns vigtige relation til bedsteforældre

Søndag, 01 marts 2020

Fysisk aktivitet gavner både børn og ældres sundhed og er ofte en fast del af bedsteforældres samvær med yngre børnebørn. Selvom forældre og bedsteforældre er enige om, at motion er vigtigt i børneliv, så drøfter de sjældent børnenes bevægelsesvaner. Artiklen samler pointer fra ny forskning om bedsteforældres betydning for førskolebørns fysiske aktivitet.

Unsplash Unsplash

DETTE NYHEDSBREV ER STØTTET AF VELFÆRDS- OG FORSKNINGSFONDEN FOR PÆDAGOGER

Forældre og bedsteforældre er enige om, at motion er vigtigt
Både forældre og bedsteforældre beretter, at fysisk aktivitet er en fast del af førskolebørns daglige aktiviteter, og de ser fysisk aktivitet som en måde at understøtte børns følelsesmæssige og fysiske trivsel. Forældre og bedsteforældre rapporterer, at den primære form for fysisk aktivitet hos førskolebørn er ustruktureret udendørsleg, mens nogle børn også er engageret i holdsport (1).

Fysisk aktivitet er en del af samværet mellem bedsteforældre og børnebørn
Næsten alle forældre og bedsteforældre rapporterer, at førskolebørn er fysisk aktive i samværet med både forældre og bedsteforældre, og at børnebørnene tager del i forældres og bedsteforældres udendørs-aktiviteter såsom gå- og cykelture eller havearbejde. Det finder et kvalitativt studie, der undersøger forskelle mellem forældre og bedsteforældres perspektiver på madvaner og fysisk aktivitet hos børnebørn i førskolealderen (1).

"Børnebørnene sidder mere stille, når de er hos deres bedsteforældre end hjemme"

Gode rammer for fysisk leg har stor betydning
For nogle familier, er der alligevel forskel på aktivitetsniveauet hos forældre og bedsteforældre, og børnebørnene sidder mere stille, når de er hos deres bedsteforældre end hjemme. I situationer, hvor bedsteforældre har begrænset mulighed for at deltage i fysiske aktiviteter, kan bedsteforældre facilitere aktiviteterne f.eks. ved at tage børnene med til en park, hvor de kan lege. I denne sammenhæng nævner bedsteforældrene vigtigheden af netop at have adgang til et grønt område eller et indendørs legeareal, hvor det er muligt for dem at facilitere børnenes aktiviteter (1).

Fysisk aktivitet gavner også bedsteforældre
Når bedsteforældre er fysisk aktive med deres børnebørn – f.eks. gennem leg og spil – får de deres daglige motion, og det hjælper dem med at føle sig ungdommelige og i live. Derudover kan den fysiske aktivitet gavne bedsteforældres kognition og reducere deres risiko for at udvikle demens (2).

Bedsteforældre kan støtte og opmuntre børnebørn til motion
Bedsteforældre kan gøre en forskel på børnebørns fysiske aktivitetsniveau - eksempelvis når bedsteforældre støtter op om og opmuntrer børnene til at gå til sport og transporterer børnene til og fra sportsaktiviteter. Om børnebørnene er fysisk aktive i den tid, de tilbringer hos deres bedsteforældre, afhænger af om bedsteforældrene selv er aktive og om der er plads til eller mulighed for, at børnene kan bevæge sig omkring (3).

"Både forældre og bedsteforældre tilkendegiver også, at børnenes skærmtid er påvirket af de voksnes tv-vaner"

Overvejende enighed om skærmtid
5-16-årige børn med et stort skærmforbrug er tit mindre fysisk aktive end anbefalingerne foreskriver – det viser et studie fra 2018 (4). Forældre og bedsteforældre anser det ikke som problematisk, at førskolebørn bruger skærm, så længe forbruget ikke overstiger familiernes egne definerede grænser for børns skærmtid (1). Alligevel rapporterer enkelte forældre og bedsteforældre, at de er bekymrede for den anden generations afslappede holdning til skærmtid.

De fleste forældre og bedsteforældre er enige om, at bedsteforældrene har mere afslappede holdninger til skærmtid, men hverken forældre eller bedsteforældre anser børns skærmtid som problematisk, da børnene laver andre ting - f.eks. tegner – mens de ser fjernsyn. Både forældre og bedsteforældre tilkendegiver også, at børnenes skærmtid er påvirket af de voksnes tv-vaner (1).

Forældre og bedsteforældre drøfter sjældent børnebørns motion 
Forældre fortæller bedsteforældre om børnebørnenes sport og fritidsaktiviteter, men diskuterer sjældent dette emne med bedsteforældrene. Det begrunder de med, at de ser børnene som sunde og aktive, hvilket overflødiggør en diskussion. En anden grund til ikke at drøfte børnenes motionsniveau er, at forældre og bedsteforældre er forholdsvis enige om, hvor meget børnebørnene bør røre sig.

I familier, hvor forældre og bedsteforældre ikke er enige om dette, rapporterer forældre, at de opfordrer bedsteforældrene til at være mere aktive i deres samvær med børnebørnene – f.eks. ved at lege eller løbe uden for, når vejret er godt (1).

"Ny forskning peger således på, at bedsteforældre kan påvirke førskolebørns fysiske aktivitetsniveau ved selv at være aktive"

Dialog om fysisk aktivitet kan gavne både bedsteforældre og børnebørn
Ny forskning peger således på, at bedsteforældre kan påvirke førskolebørns fysiske aktivitetsniveau ved selv at være aktive eller ved at opmuntre deres børnebørn til at røre sig. Bedsteforældre kan således spille en vigtig rolle for børnebørns motionsvaner og fysiske sundhed, samtidig med at leg og fysisk aktivitet med børnebørn også gavner bedsteforældres helbred.

Forældre og bedsteforældre taler sjældent om børnebørns motionsvaner, selvom det kan tyde på, at en dialog om fysisk aktivitet samt den skærpede opmærksomhed som ofte følger med dialogen, kan komme alle parter til gavn.


Læs mere om temaet 'Børn og bedsteforældre' her.


Kilder:

1. Eli, K., Howell, K., Fisher, P. A., & Nowicka, P. (2016). A question of balance: Explaining differences between parental and grandparental perspectives on preschoolers' feeding and physical activity. Social Science & Medicine, 154, 28-35.

2. Burn, K., & Szoeke, C. (2015). Is grandparenting a form of social engagement that benefits cognition in ageing?. Maturitas, 80(2), 122-125.

3. Chambers, S. A., Rowa-Dewar, N., Radley, A., & Dobbie, F. (2017). A systematic review of grandparents’ influence on grandchildren’s cancer risk factors. PloS one, 12(11), e0185420.

4. Hardy, L. L., Ding, D., Peralta, L. R., Mihrshahi, S., & Merom, D. (2018). Association Between Sitting, Screen Time, Fitness Domains, and Fundamental Motor Skills in Children Aged 5–16 Years: Cross-Sectional Population Study. Journal of Physical Activity and Health, 15(12), 933-940.

 

  • Faktaboks:

    Kilde 1: Internationalt kvalitativt studie, der inkluderer interviews med 22 forældre og 27 bedsteforældre fra 16 amerikanske familier med børn i alderen 3-5 år. Studiet undersøger forskellen på forældres og bedsteforældres perspektiver på førskolebørns kost og fysisk aktivitet.

    Kilde 2: Australsk litteraturstudie fra 2015. Studiet sammenholder konklusionerne fra en række studier, der alle undersøger sammenhængen mellem bedsteforældreskab og kognition.

    Kilde 3: Systematisk review fra 2017 baseret på 56 internationale studier. Reviewet undersøger, hvordan bedsteforældre påvirker børnebørns risikofaktorer for at udvikle kræft, herunder rygning, kost, vægtstatus og fysisk aktivitet.

    Kilde 4: Australsk tværssnitsstudie fra 2018 baseret på svar fra 6405 børn i alderen 7-16 år. Studiet undersøger sammenhæng mellem stillesiddende aktiviteter, skærmtid, fysisk form og motoriske færdigheder.

Denne artikelserie er støttet af Velfærds-og Forskningsfonden for Pædagoger

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev