Børn og bedsteforældre

Børn og bedsteforældre

Hvilken rolle spiller bedsteforældre i børns liv - og hvordan har denne relation betydning for både børn og bedsteforældres sundhed og trivsel? Hvordan har bedsteforældre betydning for deres børnebørns senere uddannelse? Hvad ved vi om børn, hvis bedsteforældre er deres primære omsorgsgivere? Hvornår kan ansvaret for børnebørnene blive en udfordring? Og hvad skal forældre og fagpersoner være opmærksomme på, når børn mister en bedsteforælder? Læs med når vi i dette nyhedsbrev dykker ned i den nyeste forskning om relationen mellem bedsteforældre og børnebørn.

Artikelserien er støttet af Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger.

Søndag, 01 marts 2020

Hvad betyder det for børn og bedsteforældres trivsel at have en tæt relation? Hvordan ændrer børns forhold til deres bedsteforældre sig gennem livet? Hvad ved vi om stedbedsteforældres betydning for børn? Og hvad afgør, hvor meget stedbedsteforældre involverer sig? Denne artikel stiller skarpt på relationen mellem bedsteforældre og børnebørn.

Søndag, 01 marts 2020

Nordiske bedsteforældre engagerer sig i deres børnebørn – helt i tråd med gældende normer og forventninger. En omfattende omsorgsopgave kan dog blive en udfordring for bedsteforældregenerationen – enten når de passer børnebørn på fuld tid eller når de samtidig har egne forældre at tage sig af. Denne artikel opsummerer de vigtigste pointer fra ny forskning på feltet.

Søndag, 01 marts 2020

Når børn tilbringer meget tid sammen med deres bedsteforældre, har bedsteforældrene indflydelse på børnenes madvaner. Denne artikel sætter fokus på nyere fund i forskningen om bedsteforældres betydning for deres børnebørns ernæring.

Søndag, 01 marts 2020

Fysisk aktivitet gavner både børn og ældres sundhed og er ofte en fast del af bedsteforældres samvær med yngre børnebørn. Selvom forældre og bedsteforældre er enige om, at motion er vigtigt i børneliv, så drøfter de sjældent børnenes bevægelsesvaner. Artiklen samler pointer fra ny forskning om bedsteforældres betydning for førskolebørns fysiske aktivitet.

Søndag, 01 marts 2020

Bedsteforældre har direkte betydning for deres børnebørns uddannelse – både via de aktiviteter, som unge og ældre deler med hinanden og når bedsteforældre optræder som rollemodeller i børnebørnenes liv. Artiklen opsummerer centrale pointer fra ny, dansk og international forskning på området.

Søndag, 01 marts 2020

Tabet af en bedsteforælder er mange børn og unges første møde med døden. Alligevel er det et tab, der ikke får ret meget opmærksomhed – hverken i den offentlige debat eller i forskningen. Denne artikel bringer hovedpointer fra nogle af de få, kvalitative studier om emnet.

Denne artikelserie er støttet af Velfærds-og Forskningsfonden for Pædagoger

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev