Mandag, 03 august 2020

Når bekymringer og angst tager overhånd, er det vigtigt, at barnet får den rette hjælp. I denne artikel har vi samlet de mest udbredte og anerkendte behandlingstilbud og hjælpemidler, som fagprofessionelle og forældre til børn med bekymringer og angst kan få gavn af.

Foto: Unsplash Foto: Unsplash

DETTE NYHEDSBREV ER STØTTET AF VELFÆRDS- OG FORSKNINGSFONDEN FOR PÆDAGOGER

Behandlingstilbud

Gratis forældrebaseret selvhjælpsprogram for familier med børn i 1.-6. klasse
I øjeblikket gennemføres et forskningsprojekt ”FÅ STYR PÅ angsten”, hvor familier til børn i 1.-6. klasse tilbydes et gratis forløb, som strækker sig over 10 uger. Center for Angst, under Institut for Psykologi på Københavns Universitet, står bag tilbuddet. Projektet er et forældrebaseret selvhjælpsprogram, hvor forældre kan lære, hvordan de selv kan behandle deres barns moderate angst i hjemmet.

Individuelt eller gruppebaseret behandlingsprogram for børn fra 7-19 år
Cool Kids - Børne og ungdomspsykologisk klinik tilbyder programmet ”Cool Kids” til børn i alderen 9-12 år. Programmet, som oprindeligt startede i Australien, men sidenhen oversat til dansk, er baseret på principper fra kognitiv adfærdsterapi. For de mindre børn, 7-8 år, tilbydes et aldersjusteret program kaldet Mini Cool Kids, og for unge i alderen 13-19 år tilbydes ”Chilled”, som er baseret på samme behandlingsprincipper som Cool Kids.

Husk
Hvis en eller begge forældre selv har angst, er det en fordel at søge hjælp samtidig med barnets behandling (Sundhed.dk). 


Rådgivning og selvhjælpsværktøjer

Rådgivning til fagpersoner, der arbejder med børn og unge
Psykiatrifonden har med støtte fra TrygFonden oprettet en telefonrådgivning til fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Børnefaglige eksperter sidder klar til at vejlede, hvis du i dit arbejde møder et barn eller en ung, der udviser tegn på psykisk sårbarhed, eller hvis forældre eller søskende har en psykisk sygdom. I øjeblikket rådgives også om den aktuelle COVID-19 situation.

Telefonrådgivning, hvis du har spørgsmål om angst
Angstforeningen tilbyder telefonisk rådgivning til børn og unge under 18 år. Også forældre, pårørende og fagprofessionelle er velkomne til at kontakte Angsttelefonen, som holder åbent tirsdag-torsdag fra kl. 18-21. Der tilbydes ikke behandling, men du kan blive vejledt i, hvad angst er, og hvordan du eller en pårørende kan få hjælp til at håndtere den.

En højtlæsningsbog til bekymrede børn
Bogen ”Når du bekymrer dig for meget – Hvad så?” er udgivet af Dansk Psykologisk Forlag og skrevet letlæseligt og i børnehøjde. Den giver anvisninger til, hvordan man som barn, der bekymrer sig meget, bedre kan håndtere sine tanker. Bogen indeholder desuden aktiviteter, der giver barnet mulighed for at tegne sig selv og sine bekymringer. Bogen anbefales af Angstforeningen.


Hvis du vil vide mere:

Vidensportalen på det sociale område – Børn og unge med angst
På Socialstyrelsens hjemmeside finder du en vidensportal, der giver baggrundsviden og præsenterer afprøvede indsatser til børn og unge med angst. Den samlede litteraturliste om temaet børn med angst kan downloades fra deres hjemmeside.


 Læs mere om temaet 'Børn, angst og bekymring' her.