Gode digitale vaner i småbørnsfamilier


PROJEKTET ER STØTTET AF NORDEA-FONDEN


Projektlogo
HVORFOR SÆTTE FOKUS PÅ DIGITALE VANER I SMÅBØRNSFAMILIER?

Dialog med 8 kommuner har vist os, at fagprofessionelle efterlyser mere viden om hvordan de tager hul på en god dialog om skærmvaner med gravide og småbørnsforældre. Det kan nemlig ofte være en ”svær samtale”, der let kan trigge dårlig samvittighed hos forældrene.
På trods af dette er der stadig begrænset forskning om hvad skærmbrug gør ved os og ved relationen mellem forældre og børn. Det kan gøre det ekstra svært for fagprofessionelle at vejlede forældre i praksis.


Læs også: Få gode digitale vaner i småbørnsfamilien


Derfor går Center for Børneliv nu sammen med fagprofessionelle fra tre kommuner, om at udvikle nye redskaber der skal sætte skub i dialogen om skærmvaner i danske småbørnsfamilier. Projekt ”Gode digitale vaner i småbørnsfamilier” er støttet af Nordea-fonden.

Formålet er:

 1. At samle, dele bygge videre på eksisterende viden – fra forskning, fagprofessionel erfaring og fra forældres hverdagsoplevelser
 2. At sætte rammen for dialog mellem fire faggrupper med tidlig kontakt til gravide og småbørnsfamilier: jordemødre, sundhedsplejersker, dagplejere og vuggestuepædagoger
 3. At facilitere disse fagpersoners fælles udvikling af idéer til dialogværktøjer, der kan gøre det lettere for fagprofessionelle at tage hul på dialogen om skærmvaner med forældrene.


HVORDAN VIL VI GØRE DET?

Tværfaglige seminarer og udvikling af værktøjer til praksis

 • På to seminarer skal projektdeltagerne, med afsært i den nyeste viden, være med til at udvikle konkrete dialogværktøjer til brug i praksis.
 • I den efterfølgende pilotperiode skal projektdeltagerne afprøve dialogværktøjerne i deres arbejde med gravide og småbørnsfamilier. 
 • Center for Børneliv evaluerer værktøjerne gennem opfølgning og samtale med projektets tovholdere samt familier i kommunerne

Følg projektet
Projekt ”Gode Digitale Vaner i Småbørnsfamilier” løber fra september 2019 til september 2020. I foråret 2020 er projektkommunerne færdige med at teste nye værktøjer, som skal lette kommunikationen om skærmvaner med småbørnsfamilier. Medio 2020 udkommer en opfølgningsrapport på projektet og i det tidlige efterår 2020 inviterer Center for Børneliv med støtte fra Nordea-fonden alle interesserede til en konference, der både samler op på projektet og udbreder nyeste viden på feltet.

 

”Med projektet får forældre vejledning i at undgå uhensigtsmæssige skærmvaner og redskaber til at styrke dannelsen af gode relationer mellem barn og forældre. Det ved vi, er et vigtigt grundlag for, at flere børn trives og blomstrer”
Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden 

 

Nordea-fonden støtter
Projekt Gode Digitale Vaner i Småbørnsfamilier er støttet af Nordea-fonden, der har fokus på, at støtte projekter, der får flere 0-6- årige til at blomstre. Digital adfærd kan nogle gange være udfordrende for nærvær mellem forældre og småbørn. ”Med projektet får forældre vejledning i at undgå uhensigtsmæssige skærmvaner og redskaber til at styrke dannelsen af gode relationer mellem barn og forældre. Det ved vi, er et vigtigt grundlag for, at flere børn trives og blomstrer,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Projektdeltagere

 • Sundhedsplejersker, pædagoger og dagplejere fra Hjørring og Frederiksberg Kommune
 • Jordemødre fra Region Nordjylland og Region Hovedstaden
 • Organisationen Bydelsmødre
 • Organisationen Baba
 • Organisationen HomeStart

MATERIALER FRA SEMINARER


DIALOGVÆRKTØJER UDVIKLET I HJØRRING/REGION NORDJYLLAND

Dialogværktøjerne er lavet i samarbejde med projektdeltagere fra Region Nordjylland og Hjørring Kommune. Dialogværktøjerne er udviklet af de enkelte faggrupper, men kan bruges på kryds og tværs.

Illustrationerne lavet af Lotta Sjöberg og må frit downloades og bruges i printet form. Illustrationerne er underlagt ophavsret og må derfor ikke lægges på andre hjemmesider end denne. Vil du gerne dele materialerne digitalt, så link til denne side.

Se og download værktøjerne her:


DIALOGVÆRKTØJER UDVIKLET PÅ FREDERIKSBERG/REGION HOVEDSTADEN

Dialogværktøjerne er lavet i samarbejde med projektdeltagere fra Region Hovedstaden og Frederiksberg Kommune. Dialogværktøjerne er udviklet af de enkelte faggrupper, men kan bruges på kryds og tværs.

Illustrationerne lavet af Lotta Sjöberg og må frit downloades og bruges i printet form. Illustrationerne er underlagt ophavsret og må derfor ikke lægges på andre hjemmesider end denne. Vil du gerne dele materialerne digitalt, så link til denne side.

Se og download værktøjerne her:


Læs projektbeskrivelsen her.