Center for Børneliv er en nonprofitorganisation, der bygger bro mellem forskning og praksis. Centrets formål er at fremme helhedsorienterede og tværfagligt koordinerede indsatser til gavn for børn og familier.

Vision

Center for Børneliv ønsker at skabe større chancelighed blandt alle børn ved at formidle tværfaglig viden, som bidrager til at sikre, at alle børn får en god og tryg barndom. Vi bygger bro mellem forskning og praksis og styrker tværprofessionelt samarbejde mellem faggrupper, der arbejder med gravide, børn og familier. Vi tror på, at vi ved at fremme vidensbaseret praksis kan skabe bedre liv for børn og deres familier.

Mission

Center for Børnelivs arbejde tager udgangspunkt i fagprofessionelles vidensbehov. Vi vil levere let tilgængelig og praksisrettet forskningsformidling og facilitere vidensbaserede projekter tæt på praksis, der imødekommer børn og familiers behov. Vi vil facilitere brobygning mellem fagprofessionelle med barnet og familiens trivsel som fælles udgangspunkt. Vi bestræber os på at inddrage børns erfaringer og perspektiver i vores arbejde.

Værdier

Center for Børnelivs arbejde bygger på nysgerrighed for gode børneliv og åbenhed over for forskellige former for viden. Kvalitet og grundighed er andre centrale værdier for centrets arbejde. Center for Børneliv er tæt på og lytter til praksis, og vi rykker hurtigt på aktuelle tendenser og udfordringer.

Center for Børnelivs historie

Kimen til Center for Børneliv blev lagt for flere år siden, da en række ledende sundhedsplejersker og forskere tog initiativ til et forum, der skulle fremme brugen af forskning i praksis – specifikt i fagprofessionelles møder med gravide, børn og familier. I dag henvender Center for Børneliv sig til alle faggrupper, der arbejder med børn og familier.

Gennem flere års frivillig indsats fra en lang række personer, og med økonomisk støtte fra Det Obelske Familiefond og Ole Kirk's Fond, blev Center for Børneliv stiftet i begyndelsen af 2015.

Centeret har i dag til huse i Diakonissestiftelsens lokaler på Frederiksberg.