Formidling af ny forskning på børneområdet

Center for Børneliv udgiver flere gange om året korte vidensopsamlinger, der formidler nyeste forskning på det børnefaglige område. Læs mere under Børneforskning - kort nyt.

Aktuelle faglige oplæg

Vi tilbyder faglige oplæg, der opdaterer dig og dine kolleger med den nyeste forskningsbaserede viden om børn og familier – altid med afsæt i jeres behov for viden.

Digitale børneliv

I oplægget Digitale børneliv kaster vi lys over den nyeste forskning om børn og unges digitale liv. Vi forsøger at besvare spørgsmålene: 

 • Hvad ved vi om børn og familiers brug af digitale medier?
 • Bør vi begrænse børns tid foran skærmen?
 • Hvordan påvirker forældres digitale vaner børns brug af digitale medier?
 • Hvad betyder digitale medier for større børns fysiske, mentale og sociale trivsel?
 • Hvordan kan fagpersoner bidrage til at sætte fokus på gode digitale vaner i småbørnsfamilier?

Kontakt os

Far i fokus

I oplægget Far i fokus stiller vi skarpt på far og hans betydning for børns sundhed, trivsel og udvikling. Vi fokuserer blandt andet på:

 • Hvordan har fars rolle forandret sig gennem tiden - og hvilken rolle spiller far i dag?
 • Hvilken betydning har far for småbørns udvikling og trivsel?
 • Hvilke faktorer er afgørende for fars involvering i børns liv?
 • Hvad efterlyser fædre i mødet med sundhedsprofessionelle?
 • Hvilke forhold kan udfordre den gode far-barn-relation?
 • Hvordan kan vi udvikle indsatser særligt målrettet fædre?

Kontakt os

Sparring til projektudvikling og fundraising

I Center for Børneliv har vi flere års erfaring med projektudvikling og fundraising. Vi har flere gange hjulpet offentlige aktører med at søge midler til projekter der støtter gode børne- og familieliv. Vi orienterer os altid mod den nyeste viden på et givent område, og forsøger på nye og kreative måder at bringe denne viden i spil i forhold til jeres projektidé eller indsats.
Vi kan bidrage med sparring og bistand i forhold til: 
 • Idéudvikling og rammesætning af projekter
 • Forskningsbaseret research
 • Organisering af projekt
 • Implementering og evaluering
 • Formidling af projektet
 • Facilitering af tværfagligt samarbejde