Crunch logo    

                CRUNCH - Center for Research on Universal Child Policies er et forskningsprojekt, der vil undersøge effekten af universelle børneindsatser i Danmark. CRUNCH er et samarbejde mellem VIVE, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Frederiksberg Kommune og Center for Børneliv. Center for Børneliv bidrager med at videreformidle projektet og dets resultater. CRUNCH er finansieret af Innovationsfonden.

 KP logo external use DK Black RGB

   

 

Københavns Professionshøjskole (tidl. Metropol & UCC) og Center for Børneliv har et løbende samarbejde om at bygge bro mellem forskning og praksis. Samarbejdet har blandet udmundet sig i foredragsrækken 'Mennesket bag Professionen', halvdagsseminaret 'Inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier' (august 2018), samt konferencen 'Tidlig indsats - hvad virker?' i København 2018 og Aarhus 2019.

 

 

   SUS m. tekst u. baggrund

 

     

Socialt Udviklingscenter SUS og Center for Børneliv samarbejder om to fædreprojekter, der skal sikre en bedre inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier: Projekt 'Til Gavn For Barnet' (2016-17) hvor Center for Børneliv bl.a. bidrog med et vidensnotat om den nyeste forskning om fædre. Projektet blev støttet af Det Obelske Familiefond og har dannet grobund for projektet 'Fædre på forkant', der løber fra 2018-19, som Center for Børneliv også er en del af. Til dette udgav Center for Børneliv i 2019 et opdateret vidensnotat, der især sætter fokus på udvikling af indsatser til 

 

 danskflygt

 

    Dansk Flygtningehjælp samarbejdede i 2017 med Center for Børneliv om konferencen "Gode Børneliv for Flygtninge i Danmark", som blev afholdt både i København og i Aarhus. 

boernsvilkaar

    Børns Vilkår lagde i 2017 lokaler til Center for Børnelivs konference "Gode Børneliv for Flygtninge i Danmark" i København og bidrog med at udbrede konferencen.
       

Opdateret d. 15. november 2018.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev