CRUNCH

CRUNCH - Center for Research on Universal Child Policies er et forskningsprojekt, der vil undersøge effekten af universelle børneindsatser i Danmark. CRUNCH er et samarbejde mellem VIVE, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Frederiksberg Kommune og Center for Børneliv. Center for Børneliv bidrager med at videreformidle projektet og dets resultater. CRUNCH er finansieret af Innovationsfonden.

Københavns Professions Højskole

Københavns Professionshøjskole og Center for Børneliv har et løbende samarbejde om at bygge bro mellem forskning og praksis. Samarbejdet har blandet udmundet sig i foredragsrækken 'Mennesket bag Professionen', halvdagsseminaret 'Inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier' (august 2018), samt konferencen 'Tidlig indsats - hvad virker?' i København 2018 og Aarhus 2019.

Socialt Udviklingscenter

Socialt Udviklingscenter SUS og Center for Børneliv samarbejder om to fædreprojekter, der skal sikre en bedre inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier: Projekt 'Til Gavn For Barnet' (2016-17) hvor Center for Børneliv bl.a. bidrog med et vidensnotat om den nyeste forskning om fædre. Projektet blev støttet af Det Obelske Familiefond og har dannet grobund for projektet 'Fædre på forkant', der løber fra 2018-19, som Center for Børneliv også er en del af. Til dette udgav Center for Børneliv i 2019 et opdateret vidensnotat, der bl.a. sætter fokus på udvikling af fædrerettede indsatser.

Socialt Udviklingscenter

Dansk Flygtningehjælp samarbejdede i 2017 med Center for Børneliv om konferencen "Gode Børneliv for Flygtninge i Danmark", som blev afholdt både i København og i Aarhus.

VIA University College

VIA University College og Center for Børneliv har siden 2018 samarbejdet om flere tværfaglige arrangementer. Først halvdagsseminaret "Bedre inddragelse af fædre" i 2018 og siden konferencen "Tidlig indsats - hvad virker?" i 2019, der begge blev afholdt i Aarhus.

Hjerteforeningen

Hjerteforeningen inviterede i 2019 Center for Børneliv til at være en del af følgegruppen til deres projekt "Børnebørnenes Madværksted".

Børns Vilkår

Børns Vilkår lagde i 2017 lokaler til Center for Børnelivs konference "Gode Børneliv for Flygtninge i Danmark" i København og bidrog med at udbrede konferencen.

Børns Vilkår

Forum for Mænds Sundhed og Center for Børneliv har igennem en årrække begge beskæftiget sig med emnet fædre og far-barn-relationer. På Folkemødet 2020 afholder Center for Børneliv i samarbejde med Forum for Mænds Sundhed og deres nuværende projekt Far for Livet et fælles arrangement der sætter fokus på far-barn-relationer, digitale medier og nærhed i småbørnsfamilien. 

Børns Vilkår

På Folkemødet 2020 afholder Center for Børneliv i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og deres projekt "Naturfamilier" et fælles arrangement, der forsøger at besvare småbørnsmålet: Digitale medier - en mulighed eller en barriere for naturoplevelser i børnefamilier?

Børns Vilkår


Bydelsmødrene er en af samarbejdspartnerne i Center for Børnelivs projekt "Gode digitale vaner i småbørnsfamilier". Bydelsmødene har undervejs i projektet bidraget med sparring, viden og erfaringer for at sikre, at projektets værktøjer udvikles med respekt for etnisk mangfoldighed.

Børns Vilkår


Baba er en af samarbejdspartnerne i Center for Børnelivs projekt "Gode digitale vaner i småbørnsfamilier". Baba har undervejs i projektet bidraget med sparring, viden og erfaringer for at sikre, at projektets værktøjer udvikles med respekt for etnisk mangfoldighed og inddragelse af fædre. 

Børns Vilkår

Home Start er en af samarbejdspartnerne i Center for Børnelivs projekt "Gode digitale vaner i småbørnsfamilier". Home Start har undervejs bidraget med viden og erfaringer fra deres vigtige arbejde med at støtte familier i sårbare positioner.