Center for Børnelivs mission er:

  • at indsatser målrettet børn, unge og familier i højere grad baseres på den nyeste viden og forskning
  • at forskning og erfaringer i højere grad gøres tilgængelig for praktikere inden for undervisning, pædagogik og social- og sundhedsområderne
  • at forskere i stadig højere grad får adgang til og kontakt til praktikermiljøer
  • at der skabes værdifulde relationer og konkrete samarbejder mellem forskere og praktikere
  • at sikre kontinuerlig formidling og debat, herunder også at fremme en nordisk dimension i dansk forskning og praksis
  • at fremme udbredelsen af tværfaglig viden med både kvalitativ og kvantitativ forskning

Center for Børnelivs vision er:

  • at skabe konkrete rum og muligheder for samarbejde mellem forsker- og praktikermiljøer
  • at viden gøres tilgængelig i en form, som matcher de vilkår, praktikerne har i det daglige
  • at fremme vidensdeling på tværs af praktikermiljøerne og sikre rum til tværfaglighed og samarbejde
  • at skabe rum for at formidle praktikernes behov for ny viden til forskerne

 

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev