Center for Børneliv består af et sekretariat og en bestyrelse.

Centerets sekretariat har til huse på Frederiksberg og varetager her den daglige drift. Fagprofessionelle, forskere, studerende og andre interesserede er altid velkomne til at henvende sig med spørgsmål eller efterspørgsler – enten via e-mail eller telefon.

Center for Børnelivs bestyrelse består af forskere med forskellig faglighed samt fagprofessionelle og administratorer, som alle har børns og familiers trivsel som interessefællesskab.

Center for Børnelivs interessentgruppe er sammensat af forskere og fagprofessionelle, som centeret kan sparre med og hente inspiration hos, når det gælder udvikling af nyhedsbreve, konferencer eller nye tiltag.

 

Center for Børnelivs sekretariat

Julie Ellesøe Jespersen
Jeg har været en del af Center for Børneliv siden 2015. Jeg har en stor faglig interesse for børne- og familieområdet, tidlig indsats og digitale børneliv.
Julie Ellesøe JespersenCENTERLEDER|cand.scient.socjulie.ellesoe@centerforboerneliv.dk
Rikke Drejer
Min ekspertise er projektudvikling, fundraising og facilitering, og jeg er optaget af at skabe processer, der giver børn og forældre en direkte stemme.
Rikke DrejerCHEFKONSULENT|CAND.SCIENT.POLrikke.drejer@centerforboerneliv.dk
Pernille Robrahn
Jeg har stor faglig interesse i at fremme børns sundhed og trivsel, og jeg brænder særligt for den tidlige, forebyggende indsats.
Pernille RobrahnKonsulent|cand.scient.san.publpernille.robrahn@centerforboerneliv.dk
Caroline Fabricius
Jeg kan godt lide at nørde forskningsmetoder, og jeg er særligt begejstret for at formidle relevant og aktuel forskning, så ny viden bliver anvendelig i børnefaglige praksisser.
Caroline FabriciusJuniorkonsulent|Stud.scient.san.publcaroline.fabricius@centerforboerneliv.dk
Pernille Christensen
Jeg har været ansat i Center for Børneliv siden 2016, hvor jeg er beskæftiget med regnskab og diverse kontoropgaver.
Pernille ChristensenKONTORASSISTENT|KONTOR & ITpernille.christensen@centerforboerneliv.dk

Center for Børnelivs bestyrelse

Klaus Wilmann|Formand
Jeg sidder i CfBs bestyrelse, fordi jeg vil bidrage til at bygge bro mellem forskernes verden og praktikernes. God forskning skal bruges, ikke støve til på bibliotekerne.
Klaus Wilmann|FormandFhv. centerchef, Center for Familieplejeklaus.wilmann@centerforboerneliv.dk
Bente Haargaard|Næstformand
Jeg er drevet af en interesse for at skabe kontakt mellem forskere og fagprofessionelle, hvor viden udvikles tæt på og kan anvendes i praksis. Jeg er optaget af emnerne køn og social ulighed.
Bente Haargaard|NæstformandLeder af Sundhedstjenesten, Ringsted Kommune bente.haargaard@centerforboerneliv.dk
Maiken Pontoppidan|Kasserer
Maiken Pontoppidan|KassererPh.D., forsker, VIVEmaiken.pontoppidan@centerforboerneliv.dk
Christian Aabro
Christian AabroLektor i pædagogik, Københavns Professionshøjskolechristian.aabro@centerforboerneliv.dk
Kirsten Lykke
Kirsten LykkePostdoc., Forskningsenheden for Almen Praksis, KUkirsten.lykke@centerforboerneliv.dk
Lene Skjelbo
Lene SkjelboLedende sundhedsplejerske, Hjørring Kommunelene.skjelbo@centerforboerneliv.dk
Signe Bressendorf
Signe BressendorfProjektleder, Center for Familieplejesigne.bressendorf@centerforboerneliv.dk
Sofie Danneskiold-Samsøe
Jeg ønsker at bidrage med viden fra min forskning i anbringelse af børn i plejefamilier og i social kontrol.
Sofie Danneskiold-SamsøePh.D., lektor ved Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsensofie.danneskiold-samsoe@centerforboerneliv.dk
Susanne Dahl
Susanne DahlLedende sundhedsplejerske, Frederiksberg Kommunesusanne.dahl@centerforboerneliv.dk