Konferencen "Tidlig indsats - hvad virker?"

Frontbillede beskåret lilleCenter for Børneliv, CRUNCH og Københavns Professionshøjskole inviterede d. 12. september 2018 til konferencen "Tidlig indsats - hvad virker?"

På konferencen kunne du høre om den nyeste forskning om tidlige indsatser samt om kommunale erfaringer med tættere koordineret opsporing og mere samarbejde mellem de faggrupper, der først møder gravide, småbørn og deres familier.

Se flyer for konferencen her.

Se program for konferencen her.

Tid: Onsdag d. 12. september 2018 fra kl. 9:00-16.00.

Sted: Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26, 2200 København N, Auditorie 086.


 Oplægsholdere:

 • Miriam Wüst forsker i familie- og sundhedsøkonomi v. VIVE og projektleder i CRUNCH - Center for Research on Universal Child Policies
  Ny viden om tidlige universelle indsatser
  Hvad ved vi om de store universelle ordningers effekt og deres betydning for børn og familier i Danmark?

 • Rasmus Landersø cand.polit., ph.d. og seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed
  Hvilken betydning har det for børns udvikling og livschancer, at vi sætter ind tidligt?
  Tidlig indsats er en væsentlig nøgle til social mobilitet. International forskning peger på, at jo tidligere der sættes ind for at styrke barnets evner, jo større effekt vil man få. 

 • Johanne Smith-Nielsen ph.d. og psykolog ved Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
  ADBB-metoden som instrument til screening
  En beskrivelse af ADBB-metoden og resultaterne ved implementeringen samt en video-case fra praksis. Metoden anvendes til at undersøge om spædbørn har tidlige tegn på social tilbagetrækning.
   
 • Maiken Pontoppidan forsker i forældreindsatser v. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  Hvad er effekten af tidlige, forældrerettede indsatser hos "at risk"-forældregrupper og andre forældregrupper?
  Ny forskning har undersøgt effekten af forskellige former for tidlig indsats til forældre - herunder både universelle indsatser til alle forældre og mere målrettede tilbud til sårbare kommende og nybagte forældre.
   
 • Nina Madsen Sjø ph.d. (AU), psykolog 
  Hvad er trivsel hos de helt små børn – og hvordan måler vi den?
  Trivsel er et vidtfavnende begreb og er særlig svært at vurdere hos yngre børn. Oplægget sætter fokus på, hvordan man med kvantitative metoder kan afdække trivsel hos børn i dagtilbud.
 • Linda Malmgren, Michala Boye og Birgitte Døj ledende sundhedsplejerske, pædagog og sundhedsplejerske, Gladsaxe Kommune
  En strategi for tidlig indsats
  Praksiscase fra Gladsaxe Kommune der har intensiveret og systematiseret organiseringen af den tidlige tværfaglige indsats til familier fra graviditeten, og til børnene er 6 år.
   
 • Thomas Gitz-Johansen lektor ved Center for Daginstitutionsforskning, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
  Pædagogisk omsorg i vuggestuen
  Oplægget sætter fokus på den pædagogiske omsorg i vuggestuen, og hvilke rammer og muligheder pædagogerne har for at opfylde børns følelsesmæssige behov. Dette oplæg bygger på et forskningsprojekt blandt børn i alderen 6 til 18 måneder. 

   

Konferencen blev afholdt af Center for Børneliv, CRUNCH - Center for Research on Universal Child Policies og Københavns Professionshøjskole.

KP logo lille          crunch logo            CFB logo uden baggrund

Skriv en kommentar

Tilmeld dig vores nyhedsbrev