Svigt, tab eller store uløste konflikter i faderens egen barndom kan blokere relationsdannelsen mellem far og spædbarn.

Pexels Pexels

Af Ida Storm 
1 oktober 2015 

Artiklen baserer sig på kliniske psykologiske studier af danske fædre med fødselsdepression. Forfatterne påpeger, at tendenser i tiden såsom større lighed mellem kønnene, mødres deltagelse på arbejdsmarkedet, fædres styrkede omsorgsrolle i hjemmet og ikke mindst barselslovgivningen, understreger vigtigheden af at anerkende og behandle fødselsdepression hos fædre.

Mens 10-14 % af alle mødre rammes af fødselsdepression, anslår forskerne, at 7 % af de nybagte fædre udvikler depression. 5% er fundet med den traditionelle Edinburgh-screening, EPDS, mens de sidste 2 % er fundet via et screeningsredskab, der stiller skarpt på særlige maskuline symptomer på depression, Gotland-skalaen. En fjerdedel opdages under graviditet eller fertilitetsbehandling, og endnu en fjerdedel i forbindelse med fødslen eller op til fire uger efter. Den sidste halvdel opdages først senere end en måned efter fødslen.

Maskuline symptomer

Eksempler på maskuline symptomer på fødselsdepression er tilbagetrækning fra nære relationer, sænket stresstærskel, aggressiv adfærd, udbrændthed og tomhed, uforklarlig træthed, øget forbrug af alkohol eller piller, tendens til at overarbejde samt følelser af angst, irritabilitet og frustration.

Det anslås, at cirka 4.500 danske fædre hvert år rammes af fødselsdepression og kun en lille del af disse fædre opdages, da mænd sjældent selv søger hjælp. Nogle af de såkaldt maskuline symptomer ses også hos mødre, men er særligt hyppigt forekommende hos fædre. Når fædre får fødselsdepression, vil deres adfærd ofte ændre sig.

De kan trække sig fra socialt samvær med børn, partner og venner og oplever ofte et ambivalent behov for at være tæt på og knytte sig til barnet og samtidig trække sig væk for at beskytte og bevare egen autonomi og frihed. Derudover oplever de ofte stor usikkerhed i forhold til egen faderrolle og maskulinitet.

Mange af disse fædres konflikter er udløst af relationelle konflikter tidligere i deres liv – oftest til deres egne forældre. Svigt, tab eller store uløste konflikter i faderens egen barndom kan blokere relationsdannelsen mellem far og spædbarn. I terapien arbejder fædrene både med at få kontrol over deres vrede eller ønske om flugt, med gamle relationer og konflikter samt med relationen til spædbarnet.

Forskerne anbefaler, at fædre med fødselsdepression tilbydes hjælp hos psykologer med erfaring på feltet. For at finde disse fædre opfordrer forskerne til dybtgående interview med fædrene foruden anvendelse af begge de nævnte screeningsredskaber - eller at udarbejde en tjekliste, som skal hjælpe fagprofessionelle med at identificere fædre i risikogruppen for fødselsdepression.


Klik  her for at læse om andre forskningsprojekter om fædre og faderskab:

 • om fædres reaktioner under fødslen
 • om hvad fars tidlige omsorg betyder for far-barn-relationer på længere sigt
 • om at danske fædre er på en nordisk sidsteplads ift. fædrebarsel
 • om at chefens holdning afgør om fædre kan gå på barsel
 • om pionerfædre, der udfordrer moderskabets mytologi
 • om at fædre bruger mere tid på deres børn end før
 • om at store børn og unge er mere fortrolige med far i dag
 • om hvor svært det kan være at være etnisk minoritetsfar i Danmark

Kilder:

Madsen, Svend Aage 2011: “Between Autonomy and Attachment – Psychotherapy for Men with Postnatal Depression” I Blezina, Chris & David S. Shen-Miller (red.): An International Psychology of Men. Theoretical Advances, Case Studies, and Clinical Interventions. Cornwall: Routledge

Madsen, Svend Aage & Adrienne Burgess 2010: ” Fatherhood and Mental Difficulties in the Postnatal Period” i Conrad, David & Alan White (red.): Promoting Men’s Mental Health. Cornwall: Routledge

 

 • Faktaboks:

  Undersøgelserne, som denne artikel bygger på, er udformet af chefpsykolog Svend Aage Madsen, Rigshospitalet. Artiklen beskriver resultaterne af klinisk psykologisk screening af 607 fædre, dybdegående interview med 44 fædre og psykoterapi med over 200 fædre med fødselsdepression. Publiceret i år 2010 og 2011.

Skriv en kommentar

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev