Kommende fædre har ofte behov for information og konkrete opgaver under fødslen. Et dansk studie fra 2014 har undersøgt far på fødegangen.

Pexels Pexels

Af Ida Storm
1 oktober 2015 

En undersøgelse fra 2014 retter fokus mod fædres oplevelse af fødsler, der fremskyndes ved hjælp af ve-stimulerende behandling. Undersøgelsen er baseret på interview med 10 fædre med forskellig alder og uddannelsesniveau.

De interviewede fædre er generelt velinformerede før fødslen – de har læst om fødselsprocessen og deltaget i fødselsforberedende kurser. Fædrene fortæller, at de oplevede det som et kontroltab, da fødselsprocessen afveg fra de beskrivelser, de kendte fra bøgerne. Da fødslen gik i stå, blev mange af fædrene i tvivl om egen rolle og dette udløste følelser af svaghed, afmagt og frygt - følelser, der i artiklen beskrives som svært forenelige med en maskulin selvforståelse.

De interviewede fædre forventede, at jordemoderen var beslutsom, stærk, handlingsorienteret og moderlig under fødslen. Deres tillid til jordemoderen voksede, jo mere hun informerede og involverede dem i sine observationer og beslutninger. Når tilliden først var etableret, havde de kommende fædre stor tiltro til jordemoderens valg af ve-stimulerende behandling, der fik hende til at fremstå kompetent i fædrenes øjne.

Konkrete opgaver til far

Den ve-stimulerende behandling vakte lettelse og optimisme blandt de kommende fædre - muligvis fordi den medfølgende monitorering gav fædrene mulighed for at observere veer og barnets puls samt reagere på eventuelle ændringer. Forskerne anslår, at den ve-stimulerende behandling samt de muligheder for selv at agere som fulgte i kølvandet på beslutningen om behandlingen, kan reducere fædres oplevelser af afmagt og gøre det muligt at genfinde en maskulin og mere ligeværdig position under fødslen.

Undersøgelsen konkluderer, at de kommende fædre ofte har behov for information og konkrete opgaver under fødslen – en pointe, der bekræfter tidligere kvalitative studier og reviews´ konklusioner. Konkrete opgaver og instrukser fra jordemoderen gør det muligt for den kommende far at handle på det, han registrerer. Forskerne anslår, med henvisning til et andet studie, at konkrete opgaver til fædre under fødslen stemmer overens med problemfokuseret mestring, der betegnes som et typisk maskulint træk.


Klik  her for at læse om andre forskningsprojekter om fædre og faderskab:

 • om fædres særlige symptomer på fødselsdepression
 • om hvad fars tidlige omsorg betyder for far-barn-relationer på længere sigt
 • om at danske fædre er på en nordisk sidsteplads ift. fædrebarsel
 • om at chefens holdning afgør om fædre kan gå på barsel
 • om pionerfædre, der udfordrer moderskabets mytologi
 • om at fædre bruger mere tid på deres børn end før
 • om at store børn og unge er mere fortrolige med far i dag
 • om hvor svært det kan være at være etnisk minoritetsfar i Danmark

 

Kilde:

Hasman, Kirsten, Hanne Kjaergaard & Bente Appel Esbensen 2014: "Fathers' experience of childbirth when non-progressive labour occurs and augmentation is established. A qualitative study". Sexual & Reproductive Healthcare, 5, nr. 2: 69-73

 

 • Faktaboks:

  Undersøgelsen, som denne artikel bygger på, er udformet af adjunkt og jordemoder Kirsten Hasman, Ph.D. og jordemoder Hanne Kjaergaard og forskningsleder, Ph.D. og sygeplejerske, Bente Appel Esbensen, Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Undersøgelsen er et delstudie under Danish Dystocia Study, og er baseret på interview med ti mænd. Publiceret i år 2014.

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev