Aktuelt fra Center for Børneliv

Den 29. august 2016 afholdt Center for Børneliv konferencen "Familieliv og trivsel efter skilsmissen" i Aalborg. Herunder kan du læse, hvilke tanker konferencen satte igang hos nogle af deltagerne på konferencen. Vi har interviewet psykolog Lene Hundal Sandholm, konfliktmægler og forfatter Ruth Juul og sundhedsplejerske i Hjørring Kommune, Tina Gaarden Geertsen.

 Billede af dreng

 

Hvad siger psykologen?

Interview med Lene Hundal Sandholm, Psykolog.

Hvilke udfordringer ser du i dit daglige arbejde, når det angår børn som oplever forældres skilsmisse?

"I mit daglige arbejder oplever jeg, at forældrenes samarbejde eller mangel derpå har en stor indflydelse på børnenes trivsel. Børnene oplever stemninger fra forældrene uanset om forældrene vedkender sig dem eller ej. Endvidere har det også stor betydning for interventionsarbejdet med det enkelte barn, om begge forældre støtter op om den indsats, vi fra vores center udbyder."

Hvordan oplevede du Center for Børnelivs konference "Familieliv og trivsel efter skilsmissen"?

"Jeg oplevede konferencen sætte fokus på et meget centralt og højaktuelt emne i det samfund, vi er en del af. Det var spændende at høre den nyeste forskning på området om, hvordan børnene kan påvirkes af forældrenes skilsmisse, og hvorledes det er muligt at skabe de mest gunstige forhold og beskyttende faktorer for børnene, sådan at en fortsat god og sund udvikling for det enkelte barn kan fortsætte."

Har din deltagelse i konferencen "Familieliv og trivsel efter skilsmissen" inspireret dig professionelt ? Er der noget, du er blevet mere opmærksom på eller gør anderledes?

"Jeg er blevet mere opmærksom på, hvorledes en 7-7 deleordning mellem forældrene kan være en god løsning for barnet, såfremt der vel og mærke er et godt forældresamarbejde."

 

 

Ruth Juul

Hvad siger konfliktmægleren?

Interview med Ruth Juul, konfliktmægler og forfatter til bogen "Barnets Bedste - efter skilsmissen".

Hvilke udfordringer ser du i dit daglige arbejde, når det angår børn som oplever forældres skilsmisse?

"Den samfundsudvikling, som har betydet at fædre er meget mere aktive i deres børns liv i dag, end de var for en eller to generationer siden, betyder både en meget positiv udvikling i form af et tættere forhold mellem børn og deres fædre, men også et forøget dilemma efter skilsmissen, fordi forældrenes kamp for børnene alt for let bliver til en kamp om børnene. Hvis ikke forældrene er i stand til eller får kvalificeret hjælp til at forandre deres relation fra at være kærester eller ægtefæller, til at være samarbejdspartnere og forældrekolleger, står børnene i risiko for at skulle leve deres liv på to meget forskellige arenaer - eller de får ansvaret for at skabe den sammenhæng, som de voksne ikke kan skabe. Jeg ser en stor udfordring i, at alt for mange børn overtager de voksnes ansvar for at sikre trivslen i de relationer, som barnet indgår i."

Hvordan oplevede du Center for Børnelivs konference "Familieliv og trivsel efter skilsmissen”?

"Jeg oplevede konferencen som et meget berigende pust med et alsidigt blik på skilsmissen og ikke blot partsindlæg fra to fronter."

Har din deltagelse i konferencen "Familieliv og trivsel efter skilsmissen" inspireret dig professionelt ? Er der noget, du er blevet mere opmærksom på eller gør anderledes?

"Konferencen bidrog til et blik på, at hvad der er “barnets bedste” ikke er en statisk størrelse men en vurdering, som skal ses ind i en aktuel kontekst. Såvel Karen Vallgårda´s “take-home message” om at “hvad der er naturligt og godt ændrer sig over tid” og Mai Heide Ottesens opmærksomhed på at "deleordninger er et urbant middelklassefænomen”, skærper opmærksomheden på, at der ikke er én “rigtig” måde at løse skilsmissens udfordringer på, men der er behov for at være i bevægelse sammen med skilsmissens parter, og som fagperson se sig som forældrenes hjælper og barnets talerør. Det var tankevækkende fra gruppeledernes oplæg, at mange børn kunne fortælle, at de aldrig var blevet spurgt om, hvordan de oplevede den dag deres forældre blev skilt. Det skærpede opmærksomheden på hvad det vil sige at høre børn. Hvornår lytter vi til børn, for at høre deres perspektiv og hvornår stiller vi spørgsmål, der skal give os voksne de svar, vi gerne vil høre ?

Tak for en inspirerende dag."

 

 

Tina Gaarden Geertsen

Hvad siger sundhedsplejersken?

Interview med Tina Gaarden Geertsen, Sundhedsplejerske i Hjørring Kommune.

Hvilke udfordringer ser du i dit daglige arbejde, når det angår børn som oplever forældres skilsmisse?

"I mit daglige arbejde som sundhedsplejerske i Hjørring Kommune møder jeg rigtig mange børn og unge, som er ramt af skilsmisse i familien. Det påvirker ofte barnets/den unges trivsel i negativ grad, hvor man oplever tristhed hos børnene, som ikke altid helt kan forstå situationen. Jeg oplever, at der mangler en kvalificeret og målrettet sundhedsfremmende indsats ift. det stigende antal af børn og unge, som er i mistrivsel, og kommer i klemme, når far og mor ikke kan finde ud af at kommunikere ordentligt sammen i forbindelse med en konfliktfyldt skilsmisse. Det giver en række tværfaglige udfordringer, fordi der ikke rigtig findes et kvalificeret tilbud i kommunen til børn og unge i skilsmissefamilier."

Hvordan oplevede du Center for Børnelivs konference "Familieliv og trivsel efter skilsmissen”?

"Center for Børnelivs konference "familieliv og trivsel efter skilsmissen" var for mig fagligt berigende, fordi jeg fik indblik i den omfattende kvalitative forskning, som foreligger på dette felt, og det har helt sikkert givet mig et fagligt indspark, som jeg gerne vil dele med mine kollegaer i sundhedsplejen, men også øvrige tværfaglige samarbejdspartnere i Børne og Familieafdelingen, der vil kunne få gavn af den nye viden og forskning omkring familiens trivsel efter skilsmisse."

Har din deltagelse i konferencen "Familieliv og trivsel efter skilsmissen" inspireret dig professionelt ? Er der noget, du er blevet mere opmærksom på eller gør anderledes?

"Min deltagelse i konferencen den 29.8.2016 har inspireret mig fagligt. Der var mange indslag, og derfor ikke tid til at gå meget i dybden med hvert indlæg, men det var på mange måder en øjenåbner. Især fik jeg meget inspiration ud af et oplæg omkring Statsforvaltningens indsatsområde, som jeg tager med mig i mit daglige arbejde i forhold til, hvordan jeg som sundhedsplejerske kan være med til at understøtte, at der dannes en bedre bro mellem de forskellige familiære arenaer, som skilsmissebarnet skal kunne navigere i."

 

 

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev