Aktuelt fra Center for Børneliv

Unges sundhed og trivsel er i udvikling, viser en ny rapport fra WHO. Men i hvilken retning? Hvordan har unges spisevaner udviklet sig de seneste år? Hvilken rolle spiller de sociale medier for unges mentale trivsel, og hvordan trives de unge i skolen? I denne artikel kan du læse udvalgte hovedfund fra rapporten.

Foto: Unsplash Foto: Unsplash

 

World Health Organization har netop udgivet en rapport med fokus på sundhed og trivsel blandt 11-15-årige børn fra 45 lande og regioner i Europa, herunder Danmark, og Canada. Rapporten er baseret på analyser med data på over 220.000 unge. Rapporten giver en status på, hvordan det står til med unges sundhedsadfærd, herunder spisevaner, fysisk aktivitet samt deres mentale og sociale trivsel. Der ses også nærmere på de unges relationer og brug af digitale medier.

De fleste unge overholder ikke nationale anbefalinger for kost og motion
Omkring to ud af tre unge mellem 11 og 15 år spiser ikke tilstrækkelig næringsrig kost f.eks. frugt og grønt, mens indtaget af forarbejdede fødevarer er højt. En ud af seks unge drikker sukkerholdige drikke mindst én gang om dagen, og man ved, at disse vaner ofte er nogle, som de unge vil tage med sig ind i voksenlivet. Ifølge rapporten går udviklingen dog i den rigtige retning, da flere unge spiser nærringsrigt og undgår de sukkerholdige drikke sammenlignet med data fra 2014.

Mindre end én ud af fem unge imødegår WHO’s anbefaling om minimum én times motion om dagen. Siden 2014 er andelen af drenge, der bevæger sig tilstrækkeligt, faldet, mens andelen af piger, der motionerer en time om dagen, fortsat er lavt. Danske unge i alderen 11-15 år, der motionerer mindst én time om dagen, ligger under gennemsnittet, sammenlignet med de øvrige lande i undersøgelsen.

Ingen sammenhæng mellem sund vægt og positivt kropsbillede 
Én ud af fem unge er overvægtige. Antallet af unge med overvægt eller fedme har i en årrække været stabilt, mens der alligevel ses en stigning i nogle af landene, sammenlignet med en opgørelse fra 2014. Rapporten viser også, at overvægt er mere udbredt blandt drenge end piger.

Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem sund vægt og et positivt kropsbillede, viser rapporten. Selvom flere af de ældre unge i undersøgelsen er normalvægtige, er der færre af dem, der har et positivt kropsbillede. Én ud af fire unge, særligt piger, mener, at de er overvægtige. Både kropsvægt og kropsbillede ser ud til at være påvirket af familiens ressourcer. Unge mennesker fra familier med lavere indkomst har større tendens til overvægt, fedme og et negativt kropsbillede.   

Et faldende men stadig højt forbrug
Selvom antallet af unge, der drikker og ryger, er faldet siden 2014, har 59% af 15-årige prøvet at drikke alkohol. Andelen af unge, der har prøvet at ryge en cigaret ligger på 28 %, mens 13 % har forsøgt sig med cannabis. Indtag af alkohol, rygning af tobak og cannabis er mest udbredt blandt drenge. 

Den mentale trivsel er dårligst blandt de ældste unge
Forekomsten af helbredsmæssige udfordringer blandt unge er steget siden 2014. Noget af det, der i stigende grad plager de unge, er især nervøsitet, irritabilitet og søvnproblemer. De unges positive oplevelser af deres mentale trivsel falder i takt med, at de bliver ældre. De 15-årige oplever generelt mindre tilfredshed med deres liv, og de beretter om flere helbredsmæssige udfordringer sammenlignet med 11- og 13-årige. Unge fra familier med høj indkomst, herunder særligt drenge, giver udtryk for en større livstilfredshed og mental trivsel. Ved 15-års-alderen ses i næsten alle lande og regioner, at piger generelt er mere ramt på den mentale trivsel. 

Mere end to ud af tre unge mener, at deres forældre støtter dem og er lette at tale med, men denne positive opfattelse falder med alderen. Rapporten viser også, at der er forskel på drenge og pigers oplevelser af støtte fra omgivelserne. Drenge rapporterer bedre støtte fra forældre, hvor piger oplever en større støtte fra deres venner. Unge fra familier, hvor forældrene har høje indkomster, har oftere en oplevelse af, at de har en god kommunikation med deres forældre sammenlignet med unge fra lavindkomstfamilier. 

Problematisk brug af sociale medier rammer oftest piger
Når det kommer til kommunikation via digitale medier, kommunikerer piger mere hyppigt med venner online, men de er også i større risiko for onlinemobning. Én ud af tre unge er i kontakt med venner online hele dagen, og den intensive brug af digitale medier stiger med alderen. For drenge og piger samlet set, foretrækker én ud af syv unge at tale om personlige problemer med deres venner online frem for at gøre det ansigt til ansigt. At foretrække online kommunikation, når det gælder personlige problemer, er mere udbredt blandt drenge end piger. 

Skolepresset stiger
I en tredjedel af de inkluderede lande føler unge sig mere pressede af lektier, og de er mindre tilbøjelige til at kunne lide skolen. Selvom mere end halvdelen af de unge mener, at de får god støtte fra både klassekammerater og lærere, er det kun en tredjedel, der synes rigtig godt om deres skole. Tilfredsheden med skolegangen og støtte fra klassekammerater og lærere falder med alderen, mens lektiepresset stiger. Blandt de 15-årige er der flere piger end drenge, der oplever lektiepres. Unge fra mere økonomisk velstillede familier rapporterer om et større lektiepres, men også en bedre støtte fra klassekammerater. 

Hele rapporten kan læses her.

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev