Aktuelt fra Center for Børneliv

Projekt sætter skub i dialogen om digitale vaner i småbørnsfamilier

Center for Børneliv har d. 29. juni udgivet erfaringsopsamlingen fra projekt Gode digitale vaner i småbørnsfamilier, som du kan læse her.

Formålet med projektet er at sætte skub i refleksion og dialogen om, hvordan digitale vaner i småbørnsfamilier stemmer overens med familiernes værdier og ønsker til et godt familieliv. Projektet startede i efteråret 2019 og afsluttes i sommeren 2020. I projektet har Center for Børneliv samarbejdet med jordemødre, sundhedsplejersker, dagplejere og vuggestuepædagoger.

Center for Børneliv har i samarbejde med fagprofessionelle tovholdere fra Hjørring Kommune og Region Nordjylland samt Frederiksberg Kommune og Region Hovedstaden udviklet dialogværktøjer, der kan hjælpe fagprofessionelle med at tage hul på dialogen om digitale vaner med gravide og småbørnsforældre. Dialogværktøjerne er blevet afprøvet og rettet til under projektets afprøvningsfase. Du kan se alle værktøjerne her.

Projektets tovholder beskriver dialogværktøjerne som anvendelige – både som kickstarter til at sætte fokus på digitale vaner, men også som et fælles tredje som både fagperson og forældre kan forholde sig til.

Forældre, der er blevet præsenteret for dialogværktøjerne i projektets afprøvningsfase, har taget godt i mod værktøjerne. Nogle forældre har allerede fokus på brugen af digitale medier, men størstedelen af forældrene mener, at redskaberne er brugbare og har fungeret som et ’wake up call’ med ny information, der har medført konkrete vaneændringer.

Projektet er støttet af Nordea-fonden.

Image

5 gode råd til praksis

1

Tag udgangspunkt i familiens behov

Når man som fagperson vil sætte fokus på digitale vaner, er det vigtigt, at man tager højde for, at småbørnsfamilier kan have forskelllige opfattelser af egne muligheder og begrænsninger, når det kommer til brugen af digitale medier. Tag udgangspunkt i den enkelte families behov og livssituation.
2

Tværfagligt samarbejde skaber sammenhæng, men kræver organisering

Et godt udgangspunkt for tværfagligt samarbejde er bringe forskellige fagpersoner sammen og skabe plads til tværfaglig refleksion og dialog. Et mere forpligtende og længerevarende tværfagligt samarbejde kræver dog en større indsats - f.eks. at tovholdere fra de forskellige faggrupper systematisk mødes og følger op på arbejdet.
3

Inddrag forskningsbaseret viden i jeres indsats

I projektet søger vi at skabe synergi mellem forskellige vidensformer, herunder forældres og fagprofessionelles input og forskningsbaseret viden. Erfaringerne fra dette projekt viser, at inddragelsen af forskningsbaseret viden virker som et fagligt 'rygstød' for de fagprofessionelle.
4

Tænk formidling i flere formater

Flere af projektets tovholdere og samarbejdspartnere vurderer, at dialogværktøjerne med fordel kan oversættes til flere sprog og/eller have endnu flere illustrationer - da disse ofte taler for sig selv. Man kan på den måde nå ud til en større og mere mangfoldig gruppe af forældre.
5

Fokus på refleksion frem for løftede pegefingre

Det er ikke let at ændre vaner, men med løftede pegefingre kommer man sjældent langt.
8.png

Vil du vide mere om projektet?

Du kan finde alle materialer og udgivelser i forbindelse med projekt Gode digitale vaner i småbørnsfamilier her.

Illustrator: Lotta Sjöberg

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev