Aktuelt fra Center for Børneliv

Den 31. januar lancerede Børns Vilkår en ny rapport om svigt af børn i Danmark. Her kan du læse en kort introduktion.

BV rapportRapporten beskriver 11 typer svigt af børn, hvor voksne, institutioner eller myndigheder bærer ansvaret. Disse svigt foregår inden for tre arenaer: 1. i hjemmet og de nære omgivelser, 2. hos myndighederne og i skolen og 3. i det omgivende samfund.

De 11 typer svigt af børn

 Type svigt 

 Hjemmet og de nære omgivelser 

  1. Vold
  2. Seksuel krænkelse 
  3. Børn i misbrugsfamilier  
  4. Børn i konfliktfyldte skilsmisser 
  5. Mobning
  6. Hjemløse børn 
  7. Drab på børn
  Myndighederne og skolen      8. Fejl i sagsbehandlingen af børnesager 
  9. Udsatte børns skolegang
 10. Sagsbehandlingstid for uledsagede  flygtningebørn 

 Det omgivende samfund 

 11. Når omverdenen ikke griber ind.

Svigt defineres i rapporten med afsæt i FN´s Børnekonvention, der skal sikre børns rettigheder til skolegang og inddragelse samt beskyttelse mod vold, overgreb og udnyttelse. Når voksne ikke respekterer disse rettigheder i det enkelte barns liv, er der tale om et svigt. Mere specifikt har de 11 svigt følgende fællestræk:

  • Barnets ret til beskyttelse, trivsel og udvikling er blevet krænket
  • Voksne svigter deres ansvar
  • Svigtet er målbart 

Nogle typer svigt er endnu ikke ret godt dokumenteret, men nævnes alligevel for at skærpe et fokus på behovet for mere viden om disse svigt.

Ser vi kun toppen af isbjerget?

Rapporten konkluderer, at vi skal blive bedre til at gribe ind. Antallet af underretninger er stigende - men vi ser måske kun toppen af isbjerget? Kun 40% af voksne danskere ved nemlig, at de har underretningspligt - og to ud af tre danskere ville ikke underrette kommunen, hvis de fandt ud af, at et barn blev slået. Det viser en undersøgelse, som TNS Gallup har lavet for Børns Vilkår.  

Børns Vilkår understreger, at alle har pligt til at hjælpe børn der udsættes for omsorgssvigt, og at der er brug for mere oplysning om de konsekvenser det har, når børn svigtes.

Læs rapporten her

    

 

 

 

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev