Aktuelt fra Center for Børneliv

Hvordan kan vi bedst muligt hjælpe unge på vej ud af misbrug? Tirsdag d. 6. februar 2018 gav socialrådgiver med juridisk overbygning, Lene Munck Vilstrup, et indblik i sine glæder, udfordringer og vigtigste opgaver i arbejdet som misbrugsbehandler for unge.

 

Lene Munck Vilstrup havde egentlig altid drømt om at blive politibetjent. Men på grund af dårligt syn var dette ikke en mulighed, og det var først efter en jordomrejse og et par kærlige formaninger fra sin mor, at Lene begyndte at overveje andre leveveje. Hun søgte først ind på jurastudiet, men uden held. Da en bekendt herefter introducerede hende for socialrådgiveruddannelsen, besluttede hun at give det et forsøg.

Lene blev uddannet socialrådgiver i 2005 på én af de første professionsbachelor-årgange. Efter at have arbejdet som myndighedssagsbehandler i en børne- og familieafdeling i seks år, skiftede Lene fokus og blev ansat som ungemisbrugsbehandler – hvilket var omdrejningspunktet for eftermiddagens foredrag. 

At skabe en relation – og tage udgangspunkt i de unges egen motivation

Noget, der har fyldt meget i Lenes arbejde som misbrugsbehandler, har været en særlig optagethed af relationen til de unge. Lene understregede, at en god relation starter med, at man som fagperson tager den unge seriøst. Lene har set sig selv som en vigtig voksenkontakt for de unge – men med erkendelse af, at det er den unge, som kender sig selv bedst. ”Man kan ikke flytte en ung, hvis det ikke giver mening for dem,” forklarede Lene.

Vil man hjælpe en ung ud af et misbrug, handler det med andre ord om at tage udgangspunkt i de unges egen motivation. Dette indebærer også, at man som fagperson må acceptere små skridt og små succeskriterier. De unge skal have lov til at prøve sig selv af og støde ind i nogle bump på vejen – for det er ofte det, der skal til, for at de i sidste ende kommer ud af misbruget.

Lene forklarede, at det bedste ved hendes job er, når man mærker, at man gør en forskel – når den unge udvikler sig eller lykkes med noget. Som eksempel nævnte hun, at hun for nylig var stødt ind i én af sine tidligere klienter i Brugsen, hvor han fortalte, at han var kommet ud af sit misbrug og var blevet far. ”Det er den slags historier, som gør det det hele værd,” fortalte Lene. Men vejen derhen må ske på de unges egne præmisser – og som fagperson må du have en grundlæggende tro på den unges vilje til at samarbejde.

 

"Jeg blev bekræftet i, at det er godt at lytte til borgeren og ikke selv vide bedst". Deltager

 

Det tværfaglige samarbejde – glæder og udfordringer

Det er ikke kun i arbejdet med de unge, at relationer har været en vigtig del af Lenes arbejde. Det gælder i høj grad også i samarbejdet med kolleger og samarbejdspartnere. Lene fortalte, at noget af det bedste ved hendes arbejde er, når det tværfaglige samarbejde fungerer – når man oplever, at de forskellige faggrupper supplerer hinanden. Her fremhævede hun bl.a. samarbejdet med pædagogerne på bosteder for misbrugsramte unge: Dét at se pædagogerne tage hånd om de unge og påtage sig ansvaret for dem har været en stor glæde – og en påmindelse om, hvor meningsfuldt tværprofessionelt samarbejde kan være.

Men samtidig kan det tværfaglige arbejde også være udfordrende – for eksempel i situationer, hvor de involverede faggrupper er uenige om, hvad der er bedst for den unge. Og det er her, relationsarbejdet bliver så afgørende: For selvom der ikke findes nogen enkle løsninger på tværfaglige uenigheder, så er Lene alligevel overbevist om, at hvis man som samarbejdspartnere starter med at sætte sig rundt om et bord og lære hinanden at kende – bare en lille smule – så vil man opbygge en vis grad af forståelse for hinanden, hvilket kan være en stor styrke for samarbejdet.

I forlængelse heraf understregede Lene igen pointen om at lytte til den unge og tage den unge seriøst – fordi dette netop kan danne et fælles udgangspunkt for faggruppernes forskelligheder. Formålet med det tværfaglige samarbejde er ikke at tilfredsstille de professionelles behov, fx om at udvikle en handleplan – for handleplanen er alligevel dømt til at mislykkes, hvis den ikke tager udgangspunkt i den unges egne behov, ønsker og motivationer.

 

”Det var rigtig inspirerende. Endnu mere overbevist om at jeg er i gang med en uddannelse for mig”. Deltager

 

Juraen som basis for det sociale arbejde

Under foredraget spurgte en deltager, hvad Lene gjorde, når hun blev frustreret over de situationer, hvor systemet ikke er i stand til at hjælpe den unge. Lene svarede, at det til tider har været utrolig frustrerende at se systemet fejle, når der for eksempel ikke bliver grebet ind i tide – men én af de ting, hun har gjort for at kompensere for dette, har været at sætte sig grundigt ind i lovgivningen på området. Dét at kende til de juridiske muligheder – og ikke mindst at holde fast i de unges rettigheder – ser Lene som en vigtig del af sit arbejde med unge i misbrug. ”Juraen er den grundlæggende base for alt socialt arbejde”, forklarede Lene.

 

Overbygning i samfundsvidenskabelig jura

I 2015 fik Lene mulighed for at forfølge sin passion for juraen. Her startede hun nemlig på en overbygning i samfundsvidenskabelig jura på Københavns Universitet, og i 2017 kunne hun kalde sig cand.soc.jur. Lene har altid været optaget af mulighederne for efter- og videreuddannelse, da det kan give nye perspektiver på ens praksis. Og med sin nye juridiske overbygning fik man næsten indtryk af, at Lene nu ser det som sin ”mission” at udbrede juraens muligheder inden for det socialfaglige felt. Når man som fagperson forvalter en bestemt lovgivning, bør man i Lenes øjne altid tænke over hensigten bag loven – fx ved at spørge sig selv: Hvad har man tænkt, da man formulerede denne lov, og for hvis skyld har man lavet den?

Lene er bekymret for, at der nu ser ud til at være mindre fokus på jura hos nyuddannede socialrådgivere. Til gengæld glæder hun sig over det større fokus på børn og unges retssikkerhed, som Anbringelsesreformen (2006) og Barnets Reform (2011) har medført.

 

3 gode råd til nyuddannede

Lene sluttede sit foredrag af med tre gode råd til nyuddannede fagpersoner inden for det sociale felt:

  1. Sæt dig grundigt ind i juraen, der er grundlæggende for dit område
  2. Sørg for at få ansættelse et sted med supervision
  3. Der findes ingen dumme spørgsmål, og du er ikke færdiguddannet endnu (fordi man fortsætter med at lære resten af livet)

 

Lene Munck Vilstrup har pr. 1. januar 2018 startet nyt job som borgerrådgiver i Lejre Kommune.

 

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev