Aktuelt fra Center for Børneliv

”Det, vi gør for forældrene, gør vi for børnene”. Det var ét af hovedbudskaberne i socialpædagog Anne Madsens foredrag tirsdag d. 13. marts 2018, hvor hun gav et indblik i sit arbejde med gravide og unge mødre i et netværkstilbud i Ringsted Kommune.

 

Anne Madsen foredrag 3

Foto: Drós Djurhuus

Anne Madsen indledte sit oplæg med en kærlighedserklæring til det pædagogiske fag: ”Jeg elsker mit fags spændvidde”, sagde hun. Dette begrundede hun med, at de pædagogiske uddannelser lægger op til et hav af spændende muligheder for at arbejde med mange forskellige slags mennesker – på mange forskellige måder.

Og det må man i allerhøjeste grad sige, at Anne har gjort. Civil værnepligt, underviser på en daghøjskole, jobsøgningskonsulent og medarbejder hos Røde Kors’ asylafdeling er bare nogle af de erfaringer, Anne kan skrive på sit CV. Siden 2010 har Anne dog arbejdet som netværkskoordinator og mentor i et netværk for gravide og unge mødre i Ringsted Kommune – og det var dette, som var omdrejningspunkt for eftermiddagens foredrag.

 

”Den, der lever alene, dør alene” – et tværfagligt forankret projekt

Netværket for gravide og unge mødre startede som et satspuljeprojekt i 2010. Netværket er et frivilligt kommunalt tilbud til gravide og unge mødre på op til 29 år, som ønsker forskellige former for hjælp (dog ikke misbrugsafvænning). I netværket får den unge kvinde tildelt en personlig mentor og får mulighed for at deltage i diverse fællesaktiviteter – bl.a. en mødregruppe, hvortil der er tilknyttet en fast sundhedsplejerske. Mentorerne i netværket er socialrådgivere, sundhedsplejersker, lærere, pædagoger, økonomiske rådgivere, familiebehandlere mm.

Én af de store styrker ved projektet er, ifølge Anne, at det fra begyndelsen var tværfagligt og tværsektorielt forankret i kommunen: Satspuljeansøgningen blev formuleret af sundhedsplejersker fra Sundhedstjenesten, jobcentrets ungeenhed og børne- og familieafdelingen i fællesskab. Dengang i 2010 blev der på landsplan etableret tre forskellige tilbud til unge mødre. Ud af disse tre er netværket i Ringsted det eneste, der lever endnu – hvilket, ifølge Anne, uden tvivl hænger sammen med den tværfaglige forankring i kommunen. ”Den, der lever alene, dør alene”, sagde Anne. Med dette henviste hun til, at mange gode projekter dør, fordi de ikke formår at blive forankret tværfagligt.

 

”Mit udbytte af foredraget var, at socialt arbejde i høj grad handler om at turde og formå at arbejde tværfagligt, at være ydmyg og at være nysgerrig på egen og andres praksis / synspunkter.” Deltager

 

En løsningsfokuseret og åben tilgang

En anden styrke ved netværkets tværfaglige fokus er, at det skaber langt bedre muligheder for rent faktisk at hjælpe de unge mødre hen imod en reel livsforandring. At man som mentor ikke har en smal, målrettet dagsorden for den unge kvindes liv ser Anne som en stor styrke, fordi mentoren på den måde kan tage udgangspunkt i kvindens egne ønsker, behov og forudsætninger.

Som eksempel fortalte Anne om en ung mor, der under graviditeten havde afbrudt kontakten til faren – som hun ikke kendte ret godt. Faren vidste dog godt, at hun var gravid. Da barnet var fire måneder gammelt, modtog moren en indkaldelse fra Statsforvaltningen, hvor det fremgik, at faren krævede fuld forældremyndighed og fast bopæl for barnet. Anne tog med til mødet i Statsforvaltningen som bisidder for moren. Under mødet blev situationen tilspidset mellem de to forældre, og Anne afbrød mødet for at tage en snak med moren. Efter lidt forhandling frem og tilbage sagde faren, at han egentlig bare ønskede samvær med barnet. Moren gik herefter med til, at han kunne komme i netværket i Ringsted en gang om ugen og være sammen med barnet, mens Anne også var til stede som mentor.

I dag er de to forældres relation – på trods af nogle bump på vejen – langt bedre end før, hvor den var ikke-eksisterende. Nu laver de selv aftaler om samvær med barnet. Ud fra denne gode historie pointerede Anne, at det netop er mentorens åbne, tværfaglige og løsningsfokuserede tilgang, som har muliggjort de positive resultater: ”Som mentorer kan vi gå på kryds og tværs – vi arbejder ikke kun inden for et enkelt område,” forklarede hun. ”Hvis jeg kun havde været ansat til f.eks. at hjælpe mor med at komme i uddannelse, så var det aldrig lykkedes at hjælpe forældrene – og barnet – på den måde.” Derfor er en bred, åben og tværfagligt funderet tilgang helt nødvendig for at kunne skabe forandringer i unge mødres (og menneskers) liv.

I forlængelse heraf understregede Anne en anden central pointe: at det, vi gør for forældrene, gør vi for barnet. Selvom netværket i Ringsted er et tilbud til unge mødre, så er det ikke alene morens trivsel, der er endemålet: ”Vi er hverken for mor eller for far – vi er for barnet”.

 

”Dette foredrags budskab kan benyttes i det meste sociale arbejde med mennesker i sårbare livssituationer. Det var foredragsholderens store styrke, at hun formåede at "komme ud over rampen" til de fleste faggrupper.” Deltager

 

Skrøbelige mødre eller skrøbelige livsvilkår?

Som tilhører til eftermiddagens foredrag kunne man tydeligt mærke Annes engagement for arbejdet med at skabe bedre livsvilkår for de unge kvinder og deres børn. En anden gennemgående pointe i Annes fortælling var, at netværket i Ringsted forsøger at udfordre synet på mødre – og mennesker – som skrøbelige. For hvis fagpersoner, der skal hjælpe mødrene, betragter dem som skrøbelige og sårbare, så er det også sådan, mødrene vil se sig selv. Og mange af mødrene ser allerede sig selv som skrøbelige og utilstrækkelige – bl.a. som resultat af deres ofte mange møder med systemet, hvor det implicitte budskab til kvinderne har været: ”Grunden til, at vi sidder her, er på grund af din uformåenhed til at leve et hensigtsmæssigt liv”.

Hvis netværket for alvor skal kunne hjælpe de unge kvinder til en livsforandring, kræver det derfor en anden tilgang. Her fortalte Anne om sin typiske første samtale med de unge kvinder, som overvejer at starte i netværket. Efter at den unge kvinde har fortalt sin historie om alt det, der har været svært i hendes liv, spørger Anne: ”Hvad er så grunden til, at du sidder her og gerne vil skabe en forandring?”. ”Det skal jeg jo,” svarer den unge kvinde typisk. ”Nej,” siger Anne, ”du sidder her, fordi du gerne vil forandring. Hvor får du den styrke fra?”

Ved at italesætte kvindens styrker frem for hendes svagheder forsøger Anne at ændre kvindens syn på sig selv: De er ikke kun skrøbelige, de er også ”fightere” og forandringsagenter i deres eget liv. ”Jeg synes jo, de her kvinder er vildt seje,” fastslog Anne – fordi de ønsker at skabe forandringer for sig selv og deres børn på trods af svære livsvilkår.

 

”Tak for en utrolig spændende og lærerig eftermiddag. God og levende foredragsholder, hvor man tydeligt mærkede, at hun havde noget på hjerte, noget hun brændte for og som hun VILLE dele med os. Fedt!” Deltager

 

7 vigtige budskaber fra Anne Madsen

  1. ”Den, der lever alene, dør alene”: Tværfagligt samarbejde er afgørende for at hjælpe mennesker til et bedre liv – bl.a. fordi det kan sikre projekters overlevelse i det lange løb.
  2. At arbejde åbent, løsningsfokuseret og tværfagligt skaber flere og bedre forandringsmuligheder for borgeren end smalle og silobestemte målsætninger (og skaber samtidig stor videndeling mellem de ansatte i kommunen).
  3. Se på – og fremhæv – borgernes styrker frem for deres svagheder.
  4. ”Det, du gør for forældrene, gør du for børnene”.
  5. ”Det kunne være dig”: Hvis du ved, hvordan du gerne vil mødes, så ved du også, hvordan du skal møde andre.
  6. Som fagperson i relationsarbejde investerer du dit arbejdsliv – mens borgeren investerer hele sit liv. Som fagpersoner er vi derfor forpligtede til at skabe klare rammer for relationen mellem os selv og borgeren – fx ved at gøre det klart, hvornår relationen ophører igen.
  7. Mennesker er ikke skrøbelige, men kan have haft skrøbelige livsvilkår. Tænk over – og vær kritisk over for – de kategorier, du som fagperson placerer mennesker i.

 

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev