Aktuelt fra Center for Børneliv

Torsdag d. 16. marts 2017 holder Center for Børneliv generalforsamling på Frederiksberg.

Arbejder du med børn og familier og vil du være med til at forme Center for Børnelivs fremtid, deltag i Center for Børnelivs generalforsamling d. 16. marts. 2017.

Her inviterer vi i samme anledning alle interesserede til et spændende fagligt foredrag. Hør cand.psyk. Michael Adam Cho Guul fortælle om mentalisering - en metode, der både kan skærpe fædres refleksioner over farrollen - og ruste kvindelige fagprofessionelle endnu bedre, når det gælder kommunikation med fædre.

Ved at blive medlem af Center for Børneliv støtter du samtidig vores arbejde med at formidle relevant forskning om børn og familier videre til praksis.

Kontingent for privat medlemskab: 350 kr.
Kontingent for kollektivt medlemskab (f.eks. arbejdsplads): 700 kr.

Fristen for at tilmelde sig generalforsamlingen er 1. marts. Tildmeld dig ved at skrive en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Hvis du har lyst til blive medlem, så skriv dette i samme mail - herefter vil du modtage en mail med dagsorden, vedtægter og præsentation af nye kandidater til bestyrelsen. Du kan læse mere om medlemskab her.

På godt gensyn.

 

Nye medlemmer til bestyrelsen

Til generalforsamlingen d. 16. marts skal der samtidig vælges nye medlemmer til Center for Børnelivs bestyrelse, og fem nye kandidater opstiller. Herunder kan du læse de fem kandidaters præsentationer af dem selv:

1. Christian Aabro 

Cand. mag. og lektor i pædagogik ved professionshøjskolen UCC.

"I forbindelse med opstilling til bestyrelsen i Center for Børneliv følger her en lille beskrivelse af min baggrund og min motivation. 

Jeg er uddannet cand. mag. i pædagogik fra Københavns Universitet, og har igennem de seneste 16 år været tilknyttet pædagoguddannelsen i professionshøjskolen UCC, som lektor. Mit særlige interesseområde er små børns hverdagsliv, vilkår og udviklingsbetingelser (0-5 år), især koblet til dagtilbudsområdet. Min særlige interesse for denne aldersgruppe har bragt mig ind i forskellige sammenhænge, bl.a. har jeg siddet med i reformarbejde i forbindelse med ny pædagoguddannelse (såvel 07 som 14 reformen), og senest har jeg været involveret i arbejdet med de nye styrkede læreplaner i ministeriet, som skrivende formand for den gruppe der skulle udarbejde indspil til temaet Alsidig Personlig Udvikling. Ved siden af dette skriver jeg en del bøger og artikler om udviklingen af dagtilbudsområdet, senest en bog om pædagogiske koncepter og et par artikler om etik og evidens. En sidste ting er at jeg sidder i forskellige advisory boards, bl.a. i CRUNCH.

Når jeg gerne vil opstille til Center for Børnelivs bestyrelse er det især fordi jeg meget gerne vil bidrage til at fremme videndeling om børn, deres trivsel og livsvilkår, på tværs af sektorer, institutioner, arenaer og forskningsmæssige traditioner. Jeg vil gerne hjælpe med til, at den viden der formidles dels kommer så bredt ud som overhovedet muligt, men især også at den har så høj en forskningsmæssig kvalitet som muligt. Jeg tror at jeg i den forbindelse vil kunne drage nytte af et relativt stort netværk af interessenter omkring dagtilbud i Danmark, såvel som en række samarbejdsflader til forskellige forskningsmiljøer der beskæftiger sig med denne målgruppe."

2. Gitte Skou Rasmussen

Ledende sundhedsplejerske i Fåborg/Midtfyn Kommune

"Mit navn er Gitte Skou Rasmussen, og jeg var med til ”i tidernes morgen” at tage initiativ til det, der i dag er Center for Børneliv.

Jeg var på det tidspunkt ansat i Kolding Kommune og sammen med Sundhedschefen indledte vi et samarbejde med bl.a. Keld Poulsen, som udfordrede sundhedsplejen og den manglende dokumentation for de indsatser der ydes i sundhedsplejen. Jeg rejste fra Kolding Kommune i 2014 og har de sidste år siddet i en stilling, hvor jeg har været leder af Sundhedsplejen og Dagplejen i Kerteminde Kommune.

1.februar 2017 starter jeg som leder af Sundhedsplejen i Fåborg/Midtfyn Kommune og er således tilbage i sundhedsplejen ”på fuld tid”. Jeg deltog i den første CRUNCH-workshop og blev vældig inspireret af det arbejde der finder sted, både i CRUNCH og i Center for Børneliv. Derfor ønsker jeg hermed at opstille til bestyrelsen i Center for Børneliv".

3. Kirsten Lykke

Postdoc., ph.d. og praktiserende læge v. Forskningsenheden for Almen Praksis, Københavns Universitet

"Jeg har arbejdet som praktiserende læge fra 1988 til 2014. De første 16 år i Holbæk hvor jeg bor og de sidste år på APU-klinikken som ligger på Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet. Siden 2004 har jeg desuden været tilknyttet Forskningsenheden for almen praksis, Københavns universitet. Her skrev jeg ph.d I 209 med titlen The child consultation in general practice – getting insight into the child’s well-being. Min forskning har stadigvæk fokus på børn I almen praksis.

Jeg har siden min studietid været optaget af det tværfaglige arbejde omkring børn især børn i udsatte positioner. Jeg deltog således gennem mange år i samarbejdsprojektet En god start i Holbæk kommune.

Jeg har sideløbende med mit arbejde været med til at fremme efteruddannelse og kvalitetsudvikling i mit fag. Jeg sad i 6 år i bestyrelsen for Dansk Selskab for Almen Medicin og jeg var i nogle år jeg forkvinde for PLO’s efteruddannelses udvalg. Dette foreningsarbejde har medvirket til at jeg har et stort fagligt netværk.

Jeg stiller op til bestyrelsen fordi jeg:

  • er blevet opfordret til at stille op på grund af min baggrund som praktiserende læge. Den opfordring vil jeg meget gerne påtage mig.
  • gerne vil bidrage med min viden om almen praksis. Pga den særlige struktur i almen praksis er praktiserende læge ofte ikke en del af tværfaglige initiativer. Det være sig på kvalitetsudviklingsområdet og inden for forskning. Det mener jeg er en stor mangel. Almen praksis har brug for samarbejdet og har meget at bidrage med.
  • håber på at medvirker til et tættere samarbejde mellem forskellige fagprofessionelle generelt. Jeg har på et tidspunkt samarbejdet med sociolog Morten Ejrnæs og lærte her at forskellen mellem professionelle fra forskellige fag er mindre end mellem professionelle inden for de forskellige fag.
  • vil medvirke til et større sammenhæng mellem forskning og praksis. Det er vigtigt at forskningsprojekter i størst mulig omfang udgår fra praksis. Det er vigtigt at forskningsresultater formidles til praksis på en måde som giver mening for praktikerne
  • har erfaring med bestyrelsesarbejde og jeg har tiden til det. Det er vigtigt for mig at have tid til det jeg engagerer mig i.

4. Maiken Pontoppidan

Ph.d. og forkser ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

"Jeg er forsker på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd hvor jeg startede tilbage i 2006. Jeg er tilknyttet afdelingen for udsatte børn, dagtilbud og skole. Jeg er ph.d. i folkesundhedsvidenskab fra KU og er kandidat i psykologi og historie fra RUC. Overordnet set vil jeg gerne bidrage til at vi får mere viden om de indsatser vi som samfund tilbyder borgerne og dermed øge trivslen og vilkårene for de udsatte børn og deres familier. Mit speciale er effektmålinger – særligt randomiserede kontrollerede studier af terapeutiske forældreindsatser, der tilbydes familier i danske kommuner. Jeg har været involveret i adskillige projekter igennem årene fx evaluering af De Utrolige År (DUÅ), Parent Management Training Oregon (PMTO) og forskellige skolebaserede indsatser. En væsentlig del af at lave effektmålinger er at udvælge effektmål og jeg har stor viden om måleredskaber, der kan bruges til at måle forældre og børns udvikling og trivsel. Jeg har desuden lavet systematiske forskningsoversigter om effekten af forældreindsatser og arrangeret kurser og temadage om effektmåling af sociale indsatser. Jeg kan godt lide at formidle min forskning til praktikere og politikere og prøver altid at være opmærksom på hvilken målgruppe jeg skriver eller taler til.

Jeg stiller op til bestyrelsen fordi jeg er blevet opfordret til det – og fordi jeg gerne vil bidrage med et forskningsmæssigt perspektiv og være med til at øge samarbejdet imellem forskning og praksis. Jeg har mange års erfaring med at gennemføre projekter, der går på tværs af forskellige partnere som kommuner, ministerier, styrelser, uddannelsessteder og frivillige organisationer og har et stærkt netværk både i Danmark og internationalt som jeg kan trække på. Jeg har desuden mange års erfaring med bestyrelsesarbejde både fra andelsboligforening, en større selvejende daginstitution og skolebestyrelse."

5. Signe Bressendorff

Projektleder i Center for Familiepleje

"Mit navn er Signe Bressendorff, jeg er uddannet er uddannet Cand. mag. i kommunikation og psykologi ved Roskilde Universitet og har endvidere en baggrund som socialrådgiver. Jeg har arbejdet i diverse børnefamilieteams og i Kriminalforsorgen. Siden 2007 har jeg været ansat i Videnscenter for Anbragte Børn og Unge, som er et videnscenter forankret i Københavns Kommune under Center for Familiepleje. Som ansat i Videnscenter for Anbragte Børn og Unge har jeg beskæftiget mig med aktiviteter målrettet forskning og metodeudvikling inden for familieplejeområdet. Jeg har været involveret i større projekter bl.a. indenfor netværkspleje, det personrettede tilsyn og samværsproblematikker senest et igangværende projekt ”Det gode match”, hvis overordnede formål er at opkvalificere, hvad der i fagsprog kaldes ”matchning”, som betegner processen med at finde den rette plejefamilie til det unikke barn. I regi af Videnscenter for Anbragte Børn og Unge har jeg skrevet en række praksisnære vejledninger indenfor familieplejeområdet og yder desuden konsulentbistand i VISO-opgaver.

Jeg synes det er interessant og er meget optaget af, hvordan man via produktion og formidling af viden om god praksis inden for området af udsatte samt anbragte børn og unge, kan styrke kvaliteten i arbejdet på området. Herunder også at sikre fokus på samskabelse og sikre et fokus på børneperspektivet, hvor børnene og de unge selv (på relevant vis) inddrages aktivt. Jeg arbejder aktuelt med metodeudvikling og aktionsforskning med forankring i praksis, hvor jeg har et meget tæt samarbejde/parløb med såvel sagsbehandlere og familieplejekonsulenter, om at nytænke og arbejde på andre måder med matchning. Jeg synes, at Center for Børnelivs vision og mission om bl.a. at formidle kvalificeret viden om børne- og familieliv til fagprofessionelle samt via udbredelse af nyeste forskning på området at fremme en vidensbaseret praksis, taler meget ind i den erfaring og praksis, jeg selv har og kommer med på udsatte området, hvorfor jeg tænker/håber at kunne bidrage med viden indenfor dette felt."

 

 

OM CENTER FOR BØRNELIV

KONTAKT

Børns Vilkår

Trekronergade 26
2500 Valby

Tilmeld dig vores nyhedsbrev