Ursula Hofeldt

Onsdag, 06 Februar 2019 16:59

Konference: Digital dannelse i børnehøjde

Børns digitale dannelse er et bredt og omdiskuteret emne. Den 5. februar inviterede Børns Vilkår til konferencen ’Digital dannelse i børnehøjde’, som bød på spændende oplæg og livlige debatter mellem både politikere, forskere, fagprofessionelle og interesseorganisationer. Center for Børneliv samler her op på dagens hovedtemaer.

Mandag d. 25. marts inviterer Center for Børneliv til generalforsamling og et spændende fagligt oplæg om bedre fædreinddragelse. Hvis du har interesse for en tættere kobling af forskning og praksis – så bliv medlem og vær med til at forme centrets fremtid under generalforsamlingen.

Tirsdag, 27 November 2018 12:10

Temadag om konflikter i flygtningefamilier

Mandag d. 26. november deltog Center for Børneliv i temadagen ”Konflikter i flygtningefamilier” arrangeret af aktivitets- og værestedet Muhabet. Temadagen bød på en række relevante oplæg, der bl.a. berørte emner som øget fædreinvolvering, traumerelateret vold og skilsmisser i minoritetsfamilier. Center for Børneliv samler her op på dagens hovedtemaer.

Siden de digitale medier har gjort deres indtog i den moderne børnefamilie, har diskussionen om børns skærmtid været et populært stridspunkt. Men hvad ved vi egentlig om digitale mediers påvirkning af børn og unges sundhed? Er der en grænse for, hvor længe børn bør sidde foran skærmen? Og er det sandt, at digitale medier gør børn mere socialt isolerede?

Mandag, 12 November 2018 12:36

Når mobningen bliver digital

Børn og unges digitale liv medfører nye rum for mobning og krænkelser, som kan være svære at opspore og forstå som forældre eller fagpersoner. Men hvordan adskiller digital mobning mobning sig fra traditionel skolegårdsmobning? Hvilke konsekvenser har det for de involverede børn? Og hvilke grupper af børn skal fagprofessionelle være særligt opmærksomme på?

Digitale medier er blevet en integreret del af det moderne familieliv, og familier med børn bruger oftere digitale teknologier end husholdninger uden børn. Dette kan stjæle tid og opmærksomhed fra vigtige interaktioner mellem forældre og deres børn, men samtidig rummer de nye teknologier også potentialer for kreativitet, samskabelse og nye måder at være sammen på.

Mandag, 01 Oktober 2018 10:26

Tidlig indsats og social mobilitet

Børn kommer til verden med forskellige udgangspunkter for at udvikle deres færdigheder. Derfor kan muligheder og tilbud, som formelt set er lige, reelt set ende med at give flere fordele til dem, der allerede har det stærkeste udgangspunkt. Hvis vi gerne vil give alle børn lige reelle muligheder, er det vigtigt, at vi som samfund sætter ind tidligt for at rette op på de tidlige uligheder. Rasmus Landersø, økonom og ph.d., fortalte på konferencen ”Tidlig indsats – hvad virker?” om sin forskning i tidlig indsats, social mobilitet og ulighed.

Børns tidlige mentale sundhed har stor betydning for deres videre udvikling og trivsel. Det er derfor væsentligt at fagprofessionelle, der arbejder med spædbørn, har de rigtige forudsætninger for at opspore mistrivsel hos de små børn. Psykolog og ph.d., Johanne Smith-Nielsen, forsker i screeningsredskabet ADBB, der kan give en indikation af, om spædbørn udviser tidlige tegn på social tilbagetrækning.

Alle taler om tidlig indsats – både beslutningstagere og fagprofessionelle. Men hvorfor er den tidlige indsats så vigtig? Hvad siger forskningen om effekten af tidlig indsats? Og hvordan sikrer vi et tværfagligt samarbejde, der understøtter den? De spørgsmål blev taget op på konferencen ”Tidlig indsats – hvad virker?”, der onsdag d. 12. september blev afholdt af Center for Børneliv, Københavns Professionshøjskole og forskningsprojektet CRUNCH.

Susanne Dahl er ledende sundhedsplejerske i Frederiksberg Kommune og er stor fortaler for, at der bliver forsket i sundhedsplejeordningen. Derfor har hun indgået et samarbejde med forskerne fra CRUNCH, hvor de undersøger effekten af et universelt forældrekursus i Frederiksberg Kommune. Center for Børneliv har talt med Susanne om hendes erfaringer med samarbejdet.

Side 1 ud af 3

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev