Julie Ellesøe Jespersen

Fredag, 27 September 2019 13:02

Seminar: Fædre på forkant

Hvordan inddrager vi bedst muligt fædre i det tidlige omsorgsarbejde? Hvad ved vi om fars betydning i småbørns liv? Hvad siger fædrene selv? Og hvad er erfaringerne fra praksis? Kom til seminar hvor vi sætter fokus på 3 kommuners arbejde med fædregrupper og støtte til fædre i sårbare far-barn-relationer.


GRATIS SEMINAR

Tid: Tirsdag d. 12. november 2019, kl. 14:30-17:30
Sted: Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26, 2200 Kbh N.

TILMELD DIG HER

SE FLYER FOR SEMINARET HERPROGRAM


Velkomst v. Ida Holst Nielsen Konsulent, Københavns Professionshøjskole

Julie Ellesøe Jespersen Projektleder, Center for Børneliv
Med udgangspunkt i CfB’s seneste rapport Far og barn sætter Julie fokus på den nyeste forskning om fars betydning for børns tidlige udvikling og trivsel. Hvilke forhold kan udfordre far-barn-relationen? Og hvordan udvikler vi indsatser der bedre imødekommer fædre?

Anna Helene Mollerup Chefkonsulent, Socialt Udviklingscenter SUS
På baggrund af SUS’ erfaringsopsamling om arbejdet med fædregrupper i Frederiksberg, Ringsted og Thisted kommuner sætter Anna fokus på fædre, der har brug for støtte i det tidlige forældreskab. Hvad efterspørger fædrene? Og hvordan udvikler man en indsats, der apllerer til dem?

Mikkel Borg Rasmussen Psykolog og gruppeleder, Frederiksberg Kommune
Kenneth Saugstrup Christensen Sundhedskonsulent og gruppeleder, Thisted Kommune

Erik Bloch Gregersen Terapeut og gruppeleder, Thisted Kommune


Hvordan foregår arbejdet med et fædregruppetilbud i praksis? Erfaringer fra projekt “Fædre på Forkant” om udvikling og afprøvning af fædregruppetilbud i hhv. Frederiksberg, Thisted og Ringsted Kommune.


PRAKTISK INFO

Vi byder på en lille forfriskning undervejs.

Seminaret er gratis, men kræver tilmelding.

 

Onsdag, 18 September 2019 08:47

Nyuddannede pædagogers møde med praksis

Ansvaret for ikke-børnenære opgaver udfordrer nyuddannede pædagoger. Sådan lød én af konklusionerne da DEA på vegne af Småbørnsløftet 12. september inviterede til arrangementet: ’Nyuddannede pædagogers møde med praksis'. Center for Børneliv var med og bringer her de vigtigste pointer fra dagen.

Fredag, 06 September 2019 15:25

Gode digitale vaner i småbørnsfamilier

PROJEKTET ER STØTTET AF NORDEA-FONDEN


1HVORFOR SÆTTE FOKUS PÅ DIGITALE VANER I SMÅBØRNSFAMILIER?

Dialog med 8 kommuner har vist os, at fagprofessionelle efterlyser mere viden om hvordan de tager hul på en god dialog om skærmvaner med gravide og småbørnsforældre. Det kan nemlig ofte være en ”svær samtale”, der let kan trigge dårlig samvittighed hos forældrene.
På trods af dette er der stadig begrænset forskning om hvad skærmbrug gør ved os og ved relationen mellem forældre og børn. Det kan gøre det ekstra svært for fagprofessionelle at vejlede forældre i praksis.


Læs også: Få gode digitale vaner i småbørnsfamilienDerfor går Center for Børneliv ny sammen med fagprofessionelle fra to kommuner, om at udvikle nye redskaber der skal sætte skub i dialogen om skærmvaner i danske småbørnsfamilier. Projekt ”Gode digitale vaner i småbørnsfamilier” er støttet af Nordea-fonden.

Formålet er:

 1. At samle, dele bygge videre på eksisterende viden – fra forskning, fagprofessionel erfaring og fra forældres hverdagsoplevelser
 2. At sætte rammen for dialog mellem fire faggrupper med tidlig kontakt til gravide og småbørnsfamilier: jordemødre, sundhedsplejersker, dagplejere og vuggestuepædagoger
 3. At facilitere disse fagpersoners fælles udvikling af idéer til dialogværktøjer, der kan gøre det lettere for fagprofessionelle at tage hul på dialogen om skærmvaner med forældrene.


HVORDAN VIL VI GØRE DET?


Projektplan i bokse


Seminarer og pilot-fase 

 • På seminarerne deler de deltagende fagprofessionelle deres tanker om konkrete dialogværktøjer.
 • Denne feedback fra deltagerne samler Center for Børneliv til bud på konkrete værktøjer til brug i praksis.
 • Projektkommunerne vælger det/de værktøjer, som afprøves i pilotperioden
 • Pilotperioden skal gøre det muligt at vurdere om dialogværktøjerne rent faktisk gør det lettere for fagprofessionelle at tage dialogen om skærmbrug med forældre
 • Center for Børneliv evaluerer værktøjerne gennem opfølgning og samtale med projektets tovholdere samt familier i kommunerne


Hvad kunne dialogværktøjer være?

 • Pjece: Eksempel - Hjørring Kommune anvender allerede pjecen ”Nærvær” til at sætte gang i sundhedsplejerskers dialog om skærmvaner med familien
 • Video: Eksempel - Det kunne være forældres fortællinger om deres skærmregler i familien – og/eller en repræsentant for Sundhedsstyrelsen, der kort fortæller om de gældende anbefalinger
 • Samtalekort: Det svenske Statens Medieråd har i 2011 udviklet en række materialer til fagprofessionelle, der skal lette samtalen med forældre om familiens skærmvaner.
  Se deres eksempel på samtalekort om digitale vaner her.

 


 Download projektbeskrivelsen her

 

Nordea-fonden støtter Center for Børnelivs projekt ”Gode Digitale Vaner i Småbørnsfamilier” med 1,7 millioner. Projektet sætter rammen for, at sundhedsplejersker, jordemødre, pædagoger og dagplejere sammen kan finde nye metoder til at invitere småbørnsforældre til at træffe bevidste valg om familiens skærmvaner – det hele sker på et solidt fundament af forskning og erfaring.

Danske forskere har i flere år påpeget, at både mødre og fædre kan opleve depression i forbindelse med en fødsel. Men hvor tidligt kan man opspore symptomer på depression hos kommende eller nybagte fædre? Og hvordan påvirker mor og fars depression familiens trivsel?

Tirsdag, 27 August 2019 09:58

Når far er tidligt på

Fædre spiller en vigtig rolle i børns tidlige opvækst. Ny forskning peger på, at tidlig fædres nærvær og omsorg kan have betydning for børns søvnmønstre og adfærd og ikke mindst for relationsdannelsen mellem far og barn. Denne artikel sætter fokus på, hvad det betyder for børns opvækst, når far er på banen helt fra starten.

Et nyt EU-direktiv skal sikre børn mere tid med far ved at tildele to måneders øremærket barsel til fædre – et direktiv som Danmark måske, måske ikke, vil følge. Danmark har hidtil ligget på en nordisk sidsteplads, når det gælder fædrebarsel – spørgsmålet er, hvad forlænget fædrebarsel kan betyde for barnet og familiens samlede trivsel?

Tirsdag, 20 August 2019 14:27

Hjælp til ansøgningen

Mangler du hjælp til at skrive en fonds-eller puljeansøgning? Så kan Center for Børneliv hjælpe dig og dine kolleger med at gøre idé til projekt.

Tirsdag, 20 August 2019 11:57

Book et oplæg

Få et fagligt brush-up på den nyeste viden på børneområdet

Center for Børneliv er et videnscenter skabt af praksis til praksis. Vi tilbyder faglige oplæg, der opdaterer dig og dine kolleger med den nyeste forskningsbaserede viden om børn og familier – altid med afsæt i jeres behov for viden.

Billede af far og søn

Bedre inddragelse af fædre i sårbare småbørnsfamilier
- Viden og erfaringer fra praksis

Hvordan inddrager vi bedre fædre i det tidlige omsorgsarbejde? Hvad ved vi om fars betydning i småbørns liv? Hvad siger fædrene selv? Og hvad er erfaringerne fra praksis? Læs om seminaret, hvor vi sætte fokus på arbejdet med fædre i sårbare far-barn-relationer.

Side 1 ud af 8

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev