Julie Ellesøe Jespersen

Torsdag, 20 December 2018 14:36

Center for Børneliv ser tilbage på 2018

2018 var et begivenhedsrigt år, hvor der blev indgået nye partnerskaber, hvor der blev sat særligt fokus på tidlig indsats og hvor antallet af abonnenter og besøgende på vores hjemmeside nåede nye højder.

Torsdag, 06 December 2018 16:24

1. Workshop i projekt Fædre på forkant

Hvordan kan vi støtte op om den gode far-barn-relation i familier hvor forældreskabet er svært? Dette er et af hovedspørgsmålene bag projekt "Fædre på forkant" – et projekt der sigter mod at udvikle et fædregruppekoncept for fædre i sårbare far-barn-relationer.

Torsdag, 08 November 2018 16:21

Er du Center for Børnelivs nye praktikant?

Er du studerende på en samfundsvidenskabelig, humanistisk eller sundhedsvidenskabelig uddannelse – og vil du være med til at formidle den nyeste forskning om børn og familier til fagprofessionelle? Så er du måske Center for Børnelivs nye praktikant i foråret 2019.

Fredag, 12 Oktober 2018 10:38

Konferencen "Tidlig indsats - hvad virker?"

Frontbillede beskåret lilleCenter for Børneliv, CRUNCH og Københavns Professionshøjskole inviterede d. 12. september 2018 til konferencen "Tidlig indsats - hvad virker?"

På konferencen kunne du høre om den nyeste forskning om tidlige indsatser samt om kommunale erfaringer med tættere koordineret opsporing og mere samarbejde mellem de faggrupper, der først møder gravide, småbørn og deres familier.

Se flyer for konferencen her.

Se program for konferencen her.

Tid: Onsdag d. 12. september 2018 fra kl. 9:00-16.00.

Sted: Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade 26, 2200 København N, Auditorie 086.


 Oplægsholdere:

 • Miriam Wüst forsker i familie- og sundhedsøkonomi v. VIVE og projektleder i CRUNCH - Center for Research on Universal Child Policies
  Ny viden om tidlige universelle indsatser
  Hvad ved vi om de store universelle ordningers effekt og deres betydning for børn og familier i Danmark?

  Se Miriams slides her

 • Rasmus Landersø cand.polit., ph.d. og seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed
  Hvilken betydning har det for børns udvikling og livschancer, at vi sætter ind tidligt?
  Tidlig indsats er en væsentlig nøgle til social mobilitet. International forskning peger på, at jo tidligere der sættes ind for at styrke barnets evner, jo større effekt vil man få. 

  Se Rasmus' slides her

 • Johanne Smith-Nielsen ph.d. og psykolog ved Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
  ADBB-metoden som instrument til screening
  En beskrivelse af ADBB-metoden og resultaterne ved implementeringen samt en video-case fra praksis. Metoden anvendes til at undersøge om spædbørn har tidlige tegn på social tilbagetrækning.

  Se Johannes slides her

 • Maiken Pontoppidan forsker i forældreindsatser v. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
  Hvad er effekten af tidlige, forældrerettede indsatser hos "at risk"-forældregrupper og andre forældregrupper?
  Ny forskning har undersøgt effekten af forskellige former for tidlig indsats til forældre - herunder både universelle indsatser til alle forældre og mere målrettede tilbud til sårbare kommende og nybagte forældre.

  Se Maikens slides her

 • Nina Madsen Sjø ph.d. (AU), psykolog 
  Hvad er trivsel hos de helt små børn – og hvordan måler vi den?
  Trivsel er et vidtfavnende begreb og er særlig svært at vurdere hos yngre børn. Oplægget sætter fokus på, hvordan man med kvantitative metoder kan afdække trivsel hos børn i dagtilbud.

  Se Ninas slides her

 • Linda Malmgren, Michala Boye og Birgitte Døj ledende sundhedsplejerske, pædagog og sundhedsplejerske, Gladsaxe Kommune
  En strategi for tidlig indsats
  Praksiscase fra Gladsaxe Kommune der har intensiveret og systematiseret organiseringen af den tidlige tværfaglige indsats til familier fra graviditeten, og til børnene er 6 år.

  Se Lindas slides her
   

 • Thomas Gitz-Johansen lektor ved Center for Daginstitutionsforskning, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
  Pædagogisk omsorg i vuggestuen
  Oplægget sætter fokus på den pædagogiske omsorg i vuggestuen, og hvilke rammer og muligheder pædagogerne har for at opfylde børns følelsesmæssige behov. Dette oplæg bygger på et forskningsprojekt blandt børn i alderen 6 til 18 måneder. 

  Se Thomas' slides her

   

Konferencen blev afholdt af Center for Børneliv, CRUNCH - Center for Research on Universal Child Policies og Københavns Professionshøjskole.

KP logo lille          crunch logo            CFB logo uden baggrund

Da den tværfaglige konference "Tidlig indsats - hvad virker?" onsdag d. 12. september løb af stablen i København, holdt Niels Christian Barkholt, tidligere næstformand i Dansk Socialrådgiverforening og folketingskandidat for SF, den indledende tale om, hvorfor det er vigtigt, at vi som samfund interesserer os mere for tidlig indsats. Du kan læse talen i sin fulde længde her.

Center for Børneliv indsamler og behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, abonnerer på vores nyhedsbreve eller tilmelder dig et af vores arrangementer. I det følgende giver vi en mere dybdegående beskrivelse af vores privatslivspolitik.

En tredjedel af alle danske børn kommer kun ud i naturen mindre end én gang om ugen. Vi ved, at det at være uden døre kan bidrage til et sundere børneliv, så hvordan får vi børnene mere ud i naturen? Center for Børneliv var med, da Friluftsrådet, Center for Børn og Natur og Nordeafonden inviterede til debatarrangement, i forbindelse med kampagnen ”Børn Gror i Natur”.

Der bliver talt meget om 'kvalitet' i danske daginstitutioner – men hvad er kvalitet? Og kvalitet for hvem? Er læringsmål og vurderingsredskaber med til at sikre kvaliteten eller i højere grad til hindring for den? Center for Børneliv var med, da CeDif – Center for Dagsinstitutionsforskning – d. 4. maj afholdt årskonferencen "Kvalitet og styring i daginstitutioner". Vi giver dig et overblik over konferencens hovedtemaer.

Voksne skal turde blande sig, spørge ind og tage børn og unges oplevelser alvorligt. Kun på den måde sikrer vi, at færre børn bliver udsat for svigt og krænkelser. Dette var hovedbudskabet på Børns Vilkårs årsmøde, som tirsdag d. 24. april for 2. år i træk satte fokus på svigt af børn i Danmark. Center for Børneliv bringer her et overblik over de centrale pointer fra årsmødet.

Voksne skal turde at tale med børn – også om de svære emner. Dette var ét af hovedbudskaberne ved Center for Børnelivs årlige generalforsamling, hvor socialrådgiver og familie- og psykoterapeut Karen Glistrup holdt et spændende foredrag om, hvorfor det er vigtigt at voksne taler med børn om svære emner.

Side 1 ud af 6

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev