Ida Storm

Ny CRUNCH-forskning tyder på, at børn har mere lige chancer i Danmark end i USA allerede når de starter i folkeskolen. Dagtilbud antages at spille en rolle for udligning af børneulighed. Et nyt forskningsprojekt sætter fokus på best practice i 10 dagtilbud, der er særligt gode til at inkludere udsatte børn. Få en forsmag her og hør forskeren fortælle under sommerens konference.

Den digitale teknologi stiller store krav til pædagoger i dagtilbuddene om at holde trit med udviklingen og integrere de digitale teknologier i den pædagogiske praksis i institutionerne. Men hvordan spiller de digitale teknologier sammen med den pædagogiske faglighed? Hvad siger pædagogerne selv? Og hvordan oplever børnene at bruge de digitale medier i hverdagen?

Både daginstitutioner, skoler og forældre kan hjælpe børn med at styrke deres digitale kompetencer og digitale dannelse. Men hvordan bærer man sig ad i praksis? Hvordan kan man som pædagog, lærer eller forælder støtte børnene i at træffe gode valg i forhold til deres digitale færden?

I Danmark er der i de senere år blevet investeret mange ressourcer i informations- og kommunikationsteknologier til brug i den danske folkeskole. Men hvilken betydning har disse teknologier for elevernes læringsproces? Hvilke fordele og ulemper har de digitale redskaber i undervisningen? Og kan digitale redskaber være særligt gavnlige for bestemte elevgrupper?

Mandag, 12 November 2018 10:11

Børns digitale dannelse

Nutidens børn bliver født ind i en digital æra, hvor de allerede fra de er helt små skal forholde sig til tablets, smartphones og digitale medier. Men er det at vokse op med digitale medier det samme som at være digitalt indfødt? Hvad betyder digital dannelse, og hvordan ruster vi vores børn til at kunne navigere i den digitale verden?

I de senere år ses en tendens til, at flere danske kommuner implementerer tidlige forældreindsatser. Indsatserne er et tilbud til alle førstegangsforældre i kommunerne. Men hvad ved vi egentlig om effekten af tidlige forældrerettede indsatser? Og kan de universelle indsatser have utilsigtede konsekvenser?

I Gladsaxe Kommune har man intensiveret det tværfaglige samarbejde om opsporingen af sårbare familier og den generelle tidlige indsats. Samarbejdet skal understøtte familierne og hjælpe med at fremme børnenes muligheder for trivsel, udvikling og bedre livsbetingelser i højere grad, end det tidligere har været muligt.

Trivselsmålinger og sprogvurderinger er i dag blevet en del af det pædagogiske arbejde. Men hvordan kan vi bruge måleredskaber til at vurdere de mindste børns trivsel? Og hvordan spiller redskaberne ind i den almene pædagogiske praksis? Ph.d. og psykolog, Nina Madsen Sjö, var oplægsholder til konferencen ”Tidlig indsats – hvad virker?”, hvor hun fortalte om mulighederne og udfordringerne ved brugen af redskaber til at måle børns trivsel i daginstitutioner.

Hvad vil det sige at have det godt i vuggestuen? Hvordan får børnene det godt? Og hvilken rolle spiller det pædagogiske personale i den sammenhæng? Disse spørgsmål har lektor i Pædagogik og Uddannelsesstudier fra RUC, Thomas Gitz-Johansen, forsøgt at finde svaret på. Thomas Gitz-Johansen var med som oplægsholder, da Københavns Professionshøjskole, Center for Børneliv og forskningsprojektet CRUNCH holdt konferencen ”Tidlig indsats – hvad virker?”. 

Hvad er betydningen af den tidlige tilknytning mellem far og barn? Hvordan kan sundhedsplejen blive bedre til at inddrage fædrene i det tidlige omsorgsarbejde. Hvilken betydning har det for barnets senere trivsel, at det har en nær relation til begge forældre? Dette og meget mere kan du få svar på, når forskere og praktikere i tre korte film, som Center for Børneliv har produceret i forbindelse med projekt Til Gavn for Barnet (SUS), fortæller om betydningen af fædres rolle.

Side 1 ud af 11

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev