Hvilke udfordringer ser de fagprofessionelle, når det gælder fædre? Center for Børneliv spurgte fem konferencedeltagere fra flere forskellige faggrupper. Her kan I læse en psykologs respons.

 

John Andersen
Psykolog ved UdviklingsForum

JohnAndersen

Hvilke problemstillinger oplever du vedrørende fædres deltagelse i familielivet?

Jeg oplever, at fædrene generelt gerne vil deltage. Men der er flere systembarrierer, som kan/skal overvindes. For eksempel skal besøg af sundhedsplejersken planlægges, så både moder og fader kan deltage. Desuden udelukker mødregrupperne fædre. I forbindelse med de forældrekurser Udviklingsforum har arrangeret, er det ret let at organisere dialoger og undervisning, så fædrene føler sig hørt og kan bidrage på lige fod med mødrene.

Hvordan oplevede du konferencen?

Det var en spændende konference med varierede og kvalificerede oplæg. Dejligt, at oplæggene var baseret på forskning, så de generelt byggede på valid viden. Enkelte havde dog svært ved at skelne egne, personlige holdninger og forskningsbaseret indsigt, især i de efterfølgende diskussioner og besvarelse af spørgsmål. Der er endvidere en udfordring i at få flere faggrupper involveret, så Center for Børneliv i praksis bliver tværfagligt. Især med hensyn til deltagende praktikere.

Læs om Center for Børnelivs konferencer her

Læs Center for Børnelivs forskningsbaserede nyhedsbrev om "Far i den moderne familie" her.