Skrevet af 

Tværfagligt seminar inspirerer til mere dialog om digitale vaner i familier

Der var stort engagement og lyst til at vidensudveksle, da jordemødre, sundhedsplejersker, dagplejere, vuggestuepædagoger, pædagogiske konsulenter, Bydelsmødre og Baba d. 7. februar mødtes til tværfagligt seminar i Nordea-fondens lokaler på Christianshavn. 

startbillede
Idéudveksling af dialogværktøjer på tværs af professioner

Formålet med seminaret var at blive klogere på, hvordan den til tider svære dialog om gode digitale vaner i småbørnsfamilier kan gribes an og styrkes. Center for Børneliv afholdt seminaret som et led i projekt ”Gode digitale vaner i småbørnsfamilier”, der løber fra september 2019 til september 2020 og er støttet af Nordea-fonden. Projektet er et samarbejde mellem Center for Børneliv og fagprofessionelle i henholdsvis region Nordjylland og Hovedstaden. Derfor var fredagens seminar det andet af sin slags, da det første blev afholdt Hjørring i starten af november 2019. Læs mere her.

Annemette sst
Annemette Høgested holder oplæg om Sundhedsstyrelsens Center for Digital Sundhed

Viden, dialogspil og udvikling af værktøjer
Den første del af dagen bød på oplæg af Annemette Høgedal fra Sundhedsstyrelsens Center for Digital Sundhed og Ida Egmose Pedersen fra Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, Københavns Universitet. Herefter besøgte deltagerne forskellige vidensboder, hvor den nyeste viden om småbørn og digitale vaner blev præsenteret.

Med rygsækken fuld af ny viden og efter at have spillet dialogspillet “Gode digitale vaner i småbørnsfamilier”, kom deltagerne med deres ønsker og bud på, hvilke værktøjer, der kan udvikles til at sætte skub i dialogen om digitale vaner med småbørnsforældre. Idérigdommen var stor, og der blev bl.a. foreslået filmklip, refleksionskort, pjecer og andet visuelt materiale der kan sætte skub i familiens refleksioner om brugen af digitale medier.

spil
Deltagere spiller dialogspillet "Gode digitale vaner i småbørnsfamilier"

Flere deltagere gav udtryk for, at seminaret havde givet en øget erkendelse af, at det er vigtigt, at fagprofessionelle omkring barnet koordinerer dialogen om skærmvaner med småbørnsforældrene, så der opnås kvalitet og kontinuitet i indsatsen - ligesom det er vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte families egne værdier og mål.

"Det var idérigt og inspirerende"

"Super at høre fra andre faggrupper" 

"(...)  virkelig flot arrangement og alsidigt i formen"
Deltagere på seminar


Center for Børneliv udvikler nu - på baggrund af deltagernes input - skræddersyede værktøjer til brug i praksis, som afprøves i løbet af foråret af de medvirkende kommuner. Materialer fra seminaret kan findes her.

Dialogværktøjer allerede i brug
I region Nordjylland er projektdeltagerne allerede i gang med at afprøve de dialogværktøjer, som blev udviklet på baggrund af seminaret i Hjørring i november sidste år. Her udviklede jordemødre fra Regionshospital Nordjylland en plakat og en tilsvarende pjece til brug i jordemoderkonsultationen, der tidligt skal få kommende forældre til at reflektere over deres digitale vaner. Sundhedsplejersker, dagplejere og vuggestuepædagoger udviklede henholdsvis en pjece, et nyhedsbrev og en række dialogkort, der skal sætte skub i småbørnsforældres dialog om brugen af digitale medier.

redskaber1

Eksempler på værktøjer udviklet til fagprofessionelle i Hjørring Kommune og Region Nordjylland

Dialogværktøjerne anvendes, når sundhedsplejerskerne er på besøg hos familierne eller afholder forældrekurser, dagplejere og vuggestuepædagoger bruger nyhedsbrev og samtalekort i det tætte samabejde, som de i forvejen har med børnenes forældre - enten som en del af den daglige dialog eller ved at bringe dialogkortene i spil på forældremøder.  De fagprofessionelle giver udtryk for, at digitale vaner er et vigtigt emne, som optager forældrene. 

Læs mere om projektet og dialogredskaberne der er udviklet til Hjørring og region Nordjylland her.

 

Skriv en kommentar

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev