Nordea-fonden støtter Center for Børnelivs projekt ”Gode Digitale Vaner i Småbørnsfamilier” med 1,7 millioner. Projektet sætter rammen for, at sundhedsplejersker, jordemødre, pædagoger og dagplejere sammen kan finde nye metoder til at invitere småbørnsforældre til at træffe bevidste valg om familiens skærmvaner – det hele sker på et solidt fundament af forskning og erfaring.

Mor og børn tablet

PRESSEMEDDELELSE 3. SEPTEMBER 2019

Skærmvaner kan udfordre forholdet mellem forældre og børn
Online-indkøb, kontakt med vennerne, tidsbestilling hos lægen - det hele kan klares på en smartphone. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at over 90% af småbørnsforældre-generationen i Danmark har telefonen oppe af lommen mange gange dagligt. Det kan være en udfordring for de helt små børns trivsel – forskning viser nemlig, at et stort skærmforbrug hos forældrene kan være en trussel for relationsdannelsen til det lille barn.

Bare alene det at tage emnet op sætter spot på forældrenes eget forhold til deres telefon. Derfor kunne det være godt med nogle retningslinjer at læne sig op ad”
Sundhedsplejerske, Rudersdal Kommune

1Den svære dialog om skærmvaner
Derfor er skærmvaner i familien et vigtigt fokusområde for fagprofessionelle – og det giver mening at sætte ind tidligt. I Norge foreskriver en faglig retningslinje fra 2017, at alle sundhedsplejersker skal gå i dialog med småbørnsfamilier og invitere til refleksion over familiens skærmvaner. Center for Børneliv oplever, at flere faggrupper i Danmark efterspørger mere viden på feltet og er i tvivl om hvordan de skal rådgive familierne: ”Vi tager mobilbrug op i mødregrupperne. Det er et meget ømtåleligt emne for mange mødre. Bare alene det at tage emnet op sætter spot på forældrenes eget forhold til deres telefon. Derfor kunne det være godt med nogle retningslinjer at læne sig op ad” lyder det fra en sundhedsplejerske i Rudersdal Kommune.

Mens vi venter på forskerne
Forskningen om hvad skærmbrug betyder for børns og familiers trivsel er stadig begrænset - hvilket gør det svært at vejlede familier på et solidt vidensgrundlag. Derfor skal projekt ”Gode Digitale Vaner i Småbørnsfamilier” både bygge på den nyeste forskning og på fagprofessionelles erfaringer med familiers skærmbrug samt de potentialer og udfordringer det kan indebære. På det fundament vil fagprofessionelle med tidlig familiekontakt udvikle nye værktøjer til at invitere småbørnsfamilier til at reflektere over egne skærmvaner.

Dels bliver spillet et fælles tredje for deltagerne, dels åbner spillet mulighed for at vi som voksne kan ”lege”, f.eks. ved at skifte roller og se verden fra andre vinkler
Ida Storm, Centerleder i Center for Børneliv

Læring gennem leg
Som noget nyt vil Center for Børneliv udvikle et brætspil som metode til videndeling og udvikling af nye metoder til at invitere småbørnsforældre til at træffe bevidste valg om familiens skærmvaner. ”Vi har spillet som medie af mange årsager”, fortæller leder af Center for Børneliv Ida Storm. ”Dels bliver spillet et fælles tredje for deltagerne, dels åbner spillet mulighed for at vi som voksne kan ”lege”, f.eks. ved at skifte roller og se verden fra andre vinkler - og dels har det fantastisk positiv indflydelse på både læring, engagement og kreativ tænkning, når det er sjovt at være med”, fortæller hun. Det er Center for Børnelivs forhåbning, at spillet efterfølgende kan komme fagprofessionelle til gavn over hele landet.

Følg projektet
Projekt ”Gode Digitale Vaner i Småbørnsfamilier” løber fra september 2019 til september 2020. I foråret 2020 er projektkommunerne færdige med at teste nye værktøjer, som skal lette kommunikationen om skærmvaner med småbørnsfamilier. Medio 2020 udkommer en opfølgningsrapport på projektet og i det tidlige efterår 2020 inviterer Center for Børneliv med støtte fra Nordea-fonden alle interesserede til en konference, der både samler op på projektet og udbreder nyeste viden på feltet.
 

Med projektet får forældre vejledning i at undgå uhensigtsmæssige skærmvaner og redskaber til at styrke dannelsen af gode relationer mellem barn og forældre
Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden

 
Nordea-fonden støtter
Projekt Gode Digitale Vaner i Småbørnsfamilier er støttet af Nordea-fonden, der har fokus på, at støtte projekter, der får flere 0-6- årige til at blomstre. Digital adfærd kan nogle gange være udfordrende for nærvær mellem forældre og småbørn. ”Med projektet får forældre vejledning i at undgå uhensigtsmæssige skærmvaner og redskaber til at styrke dannelsen af gode relationer mellem barn og forældre. Det ved vi, er et vigtigt grundlag for, at flere børn trives og blomstrer,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Projektdeltagere

  • Udvalgte sundhedsplejersker, pædagoger og dagplejere fra Rudersdal og Hjørring Kommune
  • Udvalgte jordemødre fra Region Hovedstaden og Region Nordjylland
  • Organisationen Bydelsmødre
  • Organisationen Baba
  • Organisationen HomeStart
  • Center for Børneliv

 

Projektet støttes af Nordea-fonden