Konference: Tidlig indsats - hvad virker? D. 20. juni i Aarhus

Den 20. juni 2019 inviterer Center for Børneliv, CRUNCH, Københavns Professionshøjskole og VIA til den tværfaglige konference "Tidlig indsats - hvad virker?" i Aarhus.

Frontbillede beskåret lillePå konferencen kan du høre om ny forskning om tidlige indsatser samt kommunale erfaringer med tidlig opsporing og tættere samarbejde mellem de faggrupper, der møder gravide, småbørn og deres familier. 

Tid: Torsdag d. 20. juni 2019 fra kl. 10:00-16.00.

Sted: VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N.

Banner


Du kan opleve:

RASMUS LANDERSØ, Ph.d., cand.polit. og seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed
Hvilken betydning har det for børns udvikling og livschancer, at vi sætter ind tidligt?
Er tidlig indsats nøglen til social mobilitet? International forskning peger på, at tidlige indsatser for at styrke børns evner, giver det bedste ”afkast” – hvorfor er dette tilfældet, og hvilke udfordringer giver dette?

JOHANNE SMITH-NIELSEN, Ph.d. og psykolog v. Center for Tidlig indsats og Familieforskning, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
ADBB-metoden som instrument til screening
Kan man opspore tidlige tegn på social tilbagetrækning hos spædbørn? En beskrivelse af ADBB-metoden, resultaterne fra implementeringen samt videocases fra praksis.

HELLE HØY SIMONSEN M.FL., Chefjordemoder v. Regionshospital Nordjylland, samt jordemoder Susanne Andersen, Regionshospital Nordjylland og sundhedsplejerske Pia Møller, Hjørring Kommune
Tidligt tværfagligt samarbejde om udsatte gravide
Hvordan kan jordemødre og sundhedsplejersker arbejde tættere sammen om en tidligere opsporing og indsats overfor udsatte gravide? Praksiscase fra projekt ”Kom godt i gang” i Region Nordjylland.

CRISSTINA MUNCK, Ph.d. og lektor ved pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole
Tidlig opsporing i vuggestuen
Hvordan arbejder pædagoger med tidlig indsats i vuggestuen, og hvornår bliver dette opsporende arbejde både understøttet og vanskeliggjort i det tværfaglige samarbejde med andre faggrupper?

LONE SVINTH, Ph.d. og lektor i pædagogisk psykologi, DPU, Aarhus Universitet
Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud
Hvad kendetegner danske dagtilbud, som lykkes med at skabe virkningsfuldt pædagogisk arbejde for børn i udsatte positioner? Hvordan kan pædagogisk personale sikre inkluderende fællesskaber for alle børn, og hvad har betydning for, at arbejdet lykkes?

Skærmbillede 2019 04 02 kl. 15.17.48 

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev