Opstillede kandidater til Center for Børnelivs bestyrelse 2019

Mandag d. 25. marts afholdes Center for Børnelivs årlige generalforsamling. Her er stiller to nye kandidater op til Center for Børnelivs bestyrelse. Mød de opstillede kandidater, Mette Ellegaard og Sofie Danneskiold-Samsøe.

 


Mette Ellegaard
Pædagogisk konsulent, Frederiksberg Kommune

Mette Ellegaard"Jeg arbejder som pædagogisk konsulent med udvikling af den pædagogiske praksis, herunder mønsterbryderindsats.
 
I udviklingsopgaverne for dagtilbud, omsætter jeg viden fra forskning til brug for pædagogerne i en form der giver mening, og bidrager til hvordan det integreres i den pædagogiske praksis.

Jeg er tæt på kulturen i daginstitutionerne, og har gennem samarbejde med ledere og pædagoger, fået ny vigtig viden, som jeg med succes anvender til at inddrage nye perspektiver i arbejdet.

Jeg har erfaring fra Børnetandplejen som tandplejer, som daginstitutionsleder, organisationskonsulent, voksenunderviser og pædagogisk konsulent. Jeg har en Master i voksenuddannelse, og uddannelse i supervision og narrativ praksis.

 Jeg håber at kunne bidrage med nye vinkler i bestyrelsesarbejdet i Center for Børneliv, og at Frederiksberg kommunes dagtilbud kan få glæde af det, jeg bringer med tilbage".
 
Mette Ellegaard
Opstillet kandidat til Center for Børnelivs bestyrelse, marts 2019


 

Sofie Danneskiold SamsøeSofie Danneskiold-Samsøe
Lektor, ph.d., Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelsen

"Jeg er lektor ved socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og tilknyttet professionshøjskolernes Videncenter om Udsatte Børn og Unge (NUBU).

I NUBU leder jeg forsknings- og udviklingsprojektet ”Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel”, som skal styrke trivslen for børn og unge, der er anbragt i plejefamilie. Erfaringer viser, at plejefamilier står meget alene med den svære opgave, det er at give deres plejebørn et godt afsæt i livet. I projektet samarbejder kommuner, plejefamilier og forskere om at udvælge og tilpasse redskaber, der kan hjælpe plejeforældre med at forbedre de anbragte børns trivsel i hverdagen.

Som lektor i socialt arbejde forsker og underviser jeg i æresrelateret social kontrol og har tilrettelagt modulet ”Socialt arbejde i relation til æresrelateret social kontrol” på Den Sociale Diplomuddannelse. Fagfolk er undertiden usikre på, hvordan de skal forstå og håndtere et problem som æresrelateret social kontrol, når de møder det blandt børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. Jeg arbejder derfor på at styrke fagfolks muligheder for at sikre børn og unges ret til at bestemme over eget liv og for at styrke demokratiske familieformer.

Jeg håber, at kunne bidrage til bestyrelsesarbejdet i Center for Børneliv med viden og erfaring fra mit arbejde med især anbragte børn og unge og æresrelateret social kontrol".

Sofie Danneskiold-Samsøe
Opstillet kandidat til Center for Børnelivs bestyrelse, marts 2019

 
På generalforsamlingen kan du desuden høre oplægget 'Bedre inddragelse af fædreog være med til at sætte dit præg på centrets fremtidige virke. Læs hvordan du tilmelder dig HER.
 

Skriv en kommentar

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev