Center for Børneliv ser tilbage på 2018

2018 var et begivenhedsrigt år, hvor der blev indgået nye partnerskaber, hvor der blev sat særligt fokus på tidlig indsats og hvor antallet af abonnenter og besøgende på vores hjemmeside nåede nye højder.

Vi ser tilbage på endnu et spændende år, hvor vi har formidlet ny viden om en lang række vigtige børnefaglige temaer. Tak til alle jer, der følger med i vores arbejde for at bygge bedre bro mellem forskning og praksis på børneområdet! Vi er meget glade for, at flere og flere læser vores nyhedsbreve og giver udtryk for, at I kan bruge denne viden i jeres daglige arbejde med børn og familier! Her gives et kort rids af "året der gik" 2018:


- I starten af 2018 indgik Center for Børneliv og Københavns Professionshøjskole (tidl. Metropol og UCC) et partnerskab, med det formål at sikre et tættere samarbejde om vores fælles sag: at bygge bro mellem forskning om praksis på børne- og familieområdet i Danmark.

- I foråret 2018 producerede Center for Børneliv en fagdokumentar til projekt Til Gavn for Barnet, bestående af et forskerinterview med Svend Aage Madsen samt interviews med sundhedsplejersker fra tre af de kommuner, der ligeledes var med i projektet. I henholdsvis august og oktober arrangerede Center for Børneliv, Socialt Udviklingscenter SUS og Københavns Professionshøjskole to halvdagsseminarer i hhv. København og på VIA University College i Aarhus, der fremlagde væsentlige pointer fra vidensnotatet "Sårbare far-barn-relationer" samt erfaringer fra projektet.

- I september afholdt Center for Børneliv, Københavns Professionshøjskole og forskningsprojektet CRUNCH den tværfaglige konference Tidlig indsats - hvad virker?som bl.a. satte fokus på, hvorfor det er vigtigt, at vi sætter tidligt ind i børns liv, hvad den nyeste forskning på området viser og hvordan tidlig indsats kan gøres i praksis. Konferencen var den hidtil største i Center for Børnelivs levetid, hvor over 360 deltagere var med til at sætte tidlige børneindsatser på dagsordenen.

- I 2018 udgav Center for Børneliv fire forskningsbaserede nyhedsbreve, der hver især formidler ny, nordisk og international forskning om temaerne:

- Derudover har centret udgivet to nyhedsbreve om forskningsprojektet CRUNCH, der undersøger effekten af universelle børneindsatser i Danmark:

- Og så var 2018 samtidig året, hvor antallet af abonnenter på centrets nyhedsbreve, samt antallet besøgende på vores hjemmeside, nåede nye højder! Over 2000 læsere følger nu med, når vi udsender vores nyhedsbreve, og i år har vi haft over 38.000 besøg på vores hjemmeside!

Tak til alle jer der følger med og engagerer jer i Center for Børnelivs daglige arbejde. Vi ser frem til et nyt år med mange spændende projekter og samarbejder!

Julehilsen facebook.png

 

 

Skriv en kommentar

Støt os:

Du skal vælge beløb!

Bliv Medlem - Og støt os

Klik her
Tilmeld dig vores nyhedsbrev